…Szczerość każdego pisarza mierzy się nie tylko tym, o czym pisze, ale i tym co przemilcza. Józef Mackiewicz. Niemiecki kompleks.  Kultura, 1956

Kai buvau maža, turėjau naivią svajonę – nusipirkti didelį vežimėlį, į kurį suguldyčiau savo sesę, mamą ir tėtį ir vežčiau per pasaulį, kad jiems netektų patirti jokių vargų, negandų ir pavojų.

Vyrai ir moterys yra skirtingi
Didelė dalis mergaičių jau vaikystėje pajunta norą rūpintis ir globoti. Šis noras pirmiausia pildosi žaidimuose, o akivaizdžiausiai realizuojasi tada, kai moteris susilaukia vaikų. Iš dalies ir įvairiose kitose sferose, pavyzdžiui, mokytojų, auklėtojų, slaugytojų, gydytojų ir panašiose profesijose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJAI

NUORAŠAI:
LRS Teisės ir teisėtvarkos komitetui, LRS Žmogaus teisių komitetui

PETICIJA
Dėl esamos LR Seimo rinkimų tvarkos ir parlamentaro pareigų dubliavimo su kitomis pareigomis neatitikties konstitucinėms nuostatoms
2021 m. sausio mėn. 4 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), detalizuodama Lietuvos kaip demokratinės respublikos vertybes ir principus, dažnai prieštaringai, bet (vertinant sistemiškai) suprantamai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) formavimo tvarką. Konstitucijos 55 straipsnis, kuriuo pradedamas penktasis Konstitucijos skirsnis, apibrėžiantis Seimo sudėtį ir funkcijas, pirmiausia nurodo, jog Seimą sudaro Tautos atstovai. Ši konstitucinė nuostata svarbi tuo, kad joje įtvirtinti du esminiai subjektai: įgaliotojas – suverenas Tauta ir įgaliotinis – Seimas (grupinis atstovas, privalantis veikti Tautos interesais); tačiau grupinį atstovą sudaro apibrėžtam periodui (ketveriems metams) visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise išrinkti individualūs atstovai - 141 Seimo narys.

Prieš aštuonis dešimtmečius per komunistų dirbtinai sukeltą badmetį Ukrainoje, Pavolgyje ir Šiaurės Kaukaze žuvo nuo keturių iki septynių milijonų žmonių.

Lapkričio 19 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) priėmė spendimą, kad Lecho Kačinskio vardas vienai iš Vilniaus gatvių suteiktas neteisėtai ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimą Nr.1-1348 „Dėl Lecho Kačinskio vardo suteikimo gatvei ir jos ribų“.

Š. m. spalio 2 dieną Diskusijų klube „Gaublys“ aptarta Lietuvos politinių partijų rinkimų į Seimą programų atitiktis XXI a. europinei valstybingumo kultūrai. Pranešėjas, advokatas Jonas Ivoška, įžanginėje diskusijos kalboje pažymėjo, kad tautinės valstybės pagrindiniai uždaviniai XXI a. civilizacinių iššūkių kontekste yra ginti ir vystyti universaliąsias vertybes, kurioms priskirtinos prigimtinės žmogaus teisės, tautos tvarumas ir pažanga bei valstybingumo kultūra.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com