…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJAI

NUORAŠAI:
LRS Teisės ir teisėtvarkos komitetui, LRS Žmogaus teisių komitetui

PETICIJA
Dėl esamos LR Seimo rinkimų tvarkos ir parlamentaro pareigų dubliavimo su kitomis pareigomis neatitikties konstitucinėms nuostatoms
2021 m. sausio mėn. 4 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), detalizuodama Lietuvos kaip demokratinės respublikos vertybes ir principus, dažnai prieštaringai, bet (vertinant sistemiškai) suprantamai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) formavimo tvarką. Konstitucijos 55 straipsnis, kuriuo pradedamas penktasis Konstitucijos skirsnis, apibrėžiantis Seimo sudėtį ir funkcijas, pirmiausia nurodo, jog Seimą sudaro Tautos atstovai. Ši konstitucinė nuostata svarbi tuo, kad joje įtvirtinti du esminiai subjektai: įgaliotojas – suverenas Tauta ir įgaliotinis – Seimas (grupinis atstovas, privalantis veikti Tautos interesais); tačiau grupinį atstovą sudaro apibrėžtam periodui (ketveriems metams) visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise išrinkti individualūs atstovai - 141 Seimo narys.

Prieš aštuonis dešimtmečius per komunistų dirbtinai sukeltą badmetį Ukrainoje, Pavolgyje ir Šiaurės Kaukaze žuvo nuo keturių iki septynių milijonų žmonių.

Lapkričio 19 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) priėmė spendimą, kad Lecho Kačinskio vardas vienai iš Vilniaus gatvių suteiktas neteisėtai ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimą Nr.1-1348 „Dėl Lecho Kačinskio vardo suteikimo gatvei ir jos ribų“.

Š. m. spalio 2 dieną Diskusijų klube „Gaublys“ aptarta Lietuvos politinių partijų rinkimų į Seimą programų atitiktis XXI a. europinei valstybingumo kultūrai. Pranešėjas, advokatas Jonas Ivoška, įžanginėje diskusijos kalboje pažymėjo, kad tautinės valstybės pagrindiniai uždaviniai XXI a. civilizacinių iššūkių kontekste yra ginti ir vystyti universaliąsias vertybes, kurioms priskirtinos prigimtinės žmogaus teisės, tautos tvarumas ir pažanga bei valstybingumo kultūra.

Vėl eiliniai LR Seimo rinkimai. Skaitau Darbo partijos rinkiminius pažadus: “Turime konkretų veiksmų planą ir žinome, kokį rezultatą pasiekti įsipareigojame Lietuvos žmonėms: minimalus atlyginimas – 750 eurų į rankas, vidutinis atlyginimas – 1289 eurų (reikėtų rašyti – eurai) į rankas, vidutinė pensija – 770 eurų.”
Norai ir pažadai suprantami, o realaus veiksmų plano,deja, nėra.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com