…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

Dziś, po dokonaniu  analizy przedstawionych projektów i zaakceptowaniu tych, które odpowiadają stosownym wymogom, członkowie Rady Fundacji wspierającej działalność prasy, radia i telewizji  spotkali się z przedstawicielami środków masowego przekazu. W czasie dyskusji pod kierunkiem  przewodniczącej Rady Vaivy Žukienė wymieniono opinie o potrzebie doskonalenia współpracy oraz udziału przedstawicieli środowisk, związanych z działalnością środków masowego przekazu, w działalności Fundacji.

Zebranym została również przedstawiona opinia o zmonopolizowanej, mającej znamiona antykonstytucyjnej, sytuacji w środkach masowego przekazu w regionie wileńskim, przekazujących  litewskim Polakom nie odpowiadającą rzeczywistości informację, która ich dezyntegruje, utrudniając obywatelskie dojrzewanie i współudział w życiu państwa.

Fundacja, wspierającej działalność prasy, radia i telewizji została powołana w roku 1996. Za minione lata znacznie się przyczyniła do upowszechniania wolnego słowa i niezależnej opinii.

Na zdjęciu: w czasie spotkania.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com