…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Dziś, po dokonaniu  analizy przedstawionych projektów i zaakceptowaniu tych, które odpowiadają stosownym wymogom, członkowie Rady Fundacji wspierającej działalność prasy, radia i telewizji  spotkali się z przedstawicielami środków masowego przekazu. W czasie dyskusji pod kierunkiem  przewodniczącej Rady Vaivy Žukienė wymieniono opinie o potrzebie doskonalenia współpracy oraz udziału przedstawicieli środowisk, związanych z działalnością środków masowego przekazu, w działalności Fundacji.

Zebranym została również przedstawiona opinia o zmonopolizowanej, mającej znamiona antykonstytucyjnej, sytuacji w środkach masowego przekazu w regionie wileńskim, przekazujących  litewskim Polakom nie odpowiadającą rzeczywistości informację, która ich dezyntegruje, utrudniając obywatelskie dojrzewanie i współudział w życiu państwa.

Fundacja, wspierającej działalność prasy, radia i telewizji została powołana w roku 1996. Za minione lata znacznie się przyczyniła do upowszechniania wolnego słowa i niezależnej opinii.

Na zdjęciu: w czasie spotkania.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com