…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Baigiant mūsų diskusiją dėl Konstitucinio Teismo koncepcijos, negaliu apsimesti, kad  mes lygiaverčiais pagrindais su Jumis keičiamės nuomonėmis dėl konstitucingumo ir teisingumo supratimo. Tai apsunkina  mūsų amžiaus ir gyvenimo patirties skirtumai.
Kai 2003 metais mūsų valdžios ir valdymo organai, siekdami likviduoti teisėjų nepaveikiamumą, vietoje normalių atlyginimų ir pagal juos mokėtinų  orios senatvės pensijų iš socialinio draudimo lėšų, teisėjams  ir prokurorams pasiūlė priimti „poveikio priemonę“ - „valstybines” pensijas, kurias teisėjai ir prokurorai  noriai priėmė. Šiurkštus ir akivaizdus  Konstitucijos 29 ir 52 straipsnių pažeidimas, savo esme atitinkantis atlyginimo mokėjimą iš biudžeto lėšų už praeityje eitas pareigas, yra antikonstitucinė privilegija, kuria naudojasi ir Konstitucinio Teismo teisėjai. Tokia ,,pseudopensinė“ praktika vienu metu likvidavo deklaruojamą siekį kurti demokratinę valstybę, grindžiamą (be kita ko) ir teisėjų nepaveikiamumu bei nepriklausomumu nuo politikų valios.

Panie pośle. W przestrzeni informacyjnej naszego kraju ukazała się pana publikacja „Radekas Sikorskis. Lenkijos vyriausybė pasakys, kad esu Rusijos pakalikas. Netikėkite tuo”, przedstawiająca stan demokracji w Polsce przy rządach PiSu.
Jak nam się zdaje, nie powinno to nikogo dziwić. Przywódcy PiSu deklarują się jako następcy i kontynuatorzy polityki Piłsudskiego i piłsudczyków, których metody rządzenia i prześladowań dobrze są znane z okresu międzywojennej okupacji części terytorium naszego państwa z Wilnem włącznie. Tylko za nauczanie języka litewskiego na Litwie wielu nauczycieli Litwinów znalazło się w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej.
Nas natomiast dziś przede wszystkim zastanawia i niepokoi, iż pisowcy narzucają swoje metody rządzenia i „wzory demokracji” polskojęzycznym Litwinom, utrudniając ich obywatelską integrację, otwarcie wtrącając się w wewnętrzne sprawy naszego kraju,  finansując kampanie wyborcze i wszystkie, w tym  postsowieckie, środki masowego przekazu, które, jako to trafnie w swoim czasie zaznaczył Tadeusz Konwicki „[…] w środku Europy. Na oczach całego świata. W obliczu ONZetu, papieża i Pana Boga. To, co hitlerowcy robili z organizmami biologicznymi więźniów, tu się robi z duszą tego czy owego narodku”.

Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Vilnius, 2023 m. rūgpjūčio 23 d.

Gerb. Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Kaip praneša Seimo Ryšių su visuomene skyrius, Seimo kanceliarija, Jums asmeniškai dalyvaujant, rugpjūčio 26 d. Birštone organizuojama diskusija „Tauta, Seimas ir Lietuvos kūrimas: aklavietės poliarizuotus ir rožinius stiklus bekaitaliojant“. Šio renginio metu Jūs „(...)kartu su renginio svečiais bandysite atsakyti į klausimą, kaip įtraukti piliečius į valstybės valdymą ir sugrąžinti į politiką“. Informacijoje nurodoma, kad šia tema diskutuoti su Jumis pakviesti skirtingoms visuomenės grupėms atstovaujantys pašnekovai - Andrius Baranauskas, Paulius Mikolaitis-Paul De Miko ir Jūsų pavaldinys Alvydas Lukošaitis. Diskusiją moderuos Giedrius Leskauskas. Ypač svarbu tai, kad po diskusijos, truksiančios apie valandą, su Jumis bus galimybė sužaisti šachmatų partiją arba nusistatyti savo politines pažiūras interaktyvaus žaidimo „Politinis kompasas“ pagalba.

Kopijos:
1. Seimo nariui, Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkui Sauliui Skverneliui; 2. Seimo narei, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei; 3. Lietuvos žurnalistų sąjungai; 4. Lietuvos visuomenei.
Gerbiamas Seimo nary Algirdai Butkevičiau!
Prieš keletą dienų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė informaciją, kad patenkino Jūsų prašymą ir pripažino Jums pirmojo laipsnio „valstybinę pensiją”, kuri Jums bus mokama papildomai prie senatvės pensijos. Nors neturiu abejonių, kad ir Jūs, ir ministrė M. Navickienė puikiai žinote, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniu mūsų šalyje draudžiamos bent kokias privilegijos, o 52-asis Konstitucijos straipsnis nustato, kad Lietuvos valstybė laiduoja piliečiams tik senatvės ir invalidumo pensijas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI

JO EKSCELENCIJAI GITANUI NAUSĖDAI
Žiniai: Lietuvos Respublikos Vyriausybei
2022 m. birželio 14 d., Vilnius.
Dėl vengimo teikti informaciją apie priežastis, trukdančias vykdyti įsipareigojimus pagal Prezidento duotą priesaiką Tautai

Gerbiamas Prezidente, nesulaukęs valstybės vadovo pareigybę atitinkančio atsakymo į mano 2021 m. rugpjūčio 7 d. jau devintą kartą pasiųstą laišką, esu priverstas kreiptis į Jus dešimtą kartą. Kaip eilinis Lietuvos pilietis ir Žurnalistų sąjungos narys vis dar nematau kaip kitaip galėčiau vykdyti savo pilietinę pareigą paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Vilnius, 2021 m. spalio 30 d.
Gerb. Agilai Barzdienei, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerei
Skundas
Gerb. Kanclere, reaguodamas į gautą 2021-(be datos) Nr. (lD-4226)-2D-Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyriaus patarėjos, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas Dijanos Gavrilovos laišką dėl mano 2021. 09.08 d. jau devintą kartą pasiųsto Prezidentui prašymo suteikti informaciją, skundžiu atsakymo autorės veiksmus Jums. Man atsiųstas atsakymas ne tik nesuteikia jokios informacijos, pagal pateikto prašymo turinį, bet tiesiog neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio nuostatos dėl teisės gauti informaciją bei įstatymų reikalavimų ir gerosios praktikos dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
JO EKSCELENCIJAI GITANUI NAUSĖDAI
Žiniai: LR Vyriausybei bei Lietuvos šeimų sąjūdžio dalyviams.
2021 m. rugpjūčio 7 d., Vilnius.

Dėl vengimo teikti informaciją apie priežastis, trukdančias vykdyti įsipareigojimus pagal Prezidento duotą priesaiką Tautai
(Prašymas suteikti informaciją siunčiamas devintą kartą).

Pilieti prezidente, nesulaukęs valstybės vadovo pareigybę atitinkančio atsakymo į mano 2020 m. lapkričio 10 d. jau aštuntąjį kartą pasiųstą laišką, esu priverstas kreiptis į Jus devintąjį kartą. Kaip eilinis Lietuvos pilietis ir Žurnalistų sąjungos narys vis dar nematau kaip kitaip galėčiau vykdyti savo pilietinę pareigą paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

2021 02 19 d. Vilnius
Lietuvos Respublikos šešėlinės Vyriausybes premjerui Ramūnui Karbauskiui
Lietuvos Respublikos šešėlinės Vyriausybės ministrams

Prašymas suteikti informaciją
Pirmiausia sveikinu Jus sudarius šešėlinę Vyriausybę, kurioje, be kita ko, nėra nei Skvernelio, nei tomaševskininų organizuotos grupuotės atstovų, kurie, mūsų manymu, ir nulėmė Jūsų 2020 m. Seimo rinkimų rezultatą.
Ši naujovė gali būti labai naudinga Lietuvai, jeigu daug dirbsite. Iki šiol buvimas opozicijoje buvo suprantama iškreiptai – kaip neatsakingas ketverių metų laikotarpis gyvenant sau ir veliantis į smulkmeniškas intrigas, plačiai viešinamas, gluminančias visuomenę ir mažinančias pasitikėjimą valstybe. Tai puikiai pademonstravo konservatoriai, kai po 4 metų buvimo opozicijoje atsidūrė valdžioje ir pradėjo kurpti „naktinius“ sprendimus, dėl kurių prie Seimo kilo riaušės ir paskui buvo persekiojami jų dalyviai.

Lietuvos Respublikos Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Pirmininkei Aušrinei Norkienei
Žiniai: LVŽS frakcijos nariams
2021 m. sausio 3 d., Vilnius

Jau eilę metų mūsų svetainės bendradarbiai stebi ir analizuoja poveikį bei kelia klausimą dėl būtinumo nutraukti mokėti antikonstitucines privilegijas (žr. Konstitucijos 29 ir 52 straipsnius bei Sodros įstatymą) sovietmečio ir naujai nomenklatūrai. Šie piliečių lygiateisiškumo pažeidimai iškreipia šalies konstitucinius principus, didina atskirtį tarp piliečių ir veda prie demokratijos pamatų ardymo.

Vilnius, 2020 12 04 d.
Lietuvos istorijos institutui
Vladui Sirutavičiui, knygos „Lietuviai ir Lietuvos lenkai. Lietuva ir Lenkija 1988–1994 metais“ autoriui
Knygos recenzentams Algiui Povilui Kasperavičiui, Antanui Kulakauskui ir Vitalijai Stravinskienei .
   2010 m. Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas ir Lietuvos istorijos institutas išleido dvikalbę knygą „Solidarność – Sąjūdis: początek strategicznego partnerstwa. Sąjūdis – Solidarność: strateginės partnerystės pradžia“, kurioje pateikiama tarptautinės konferencijos – apskritojo stalo, surengtos Varšuvos Karališkuosiuose rūmuose 2008 m. rugsėjo 5 d., medžiaga. Lietuvai konferencijoje atstovavo V. Landsbergis, V. Čepaitis, Č. Okinčic, A. Kubilius, E. Zingeris, B. Kuzmickas ir Č. Laurinavičius.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com