…Historia jest bardzo długa i bardzo zawiła. Chodzi o to, że ongiś, dawno, było państwo nie tyle bogate, co wielkie i, jak na mój gust, piękne, pod nazwą Wielkie Księstwo Litewskie. I oto raptem wszyscy wyrzekli się po nim sukcesji… Józef Mackiewicz.  Kultura, 1954

1. Между осенью 1939 и летом 1946 года, без малого 7 лет, прожил я Советском Союзе. Из них – первый год — на территории оккупированной Польши. Там я был свидетелем процесса советизации завоеванной страны. Я видел, как делается «плебисцит», как население приводится в состояние «энтузиазма» и «советского патриотизма».
Следующие пять лет я провел на советской каторге, в т. н. «исправительно-трудовых лагерях». Там я понял секрет устойчивости и силы советского строя.
Последний год, как уже вольный и легализованный советский гражданин, я провел в маленьком городке Алтайского края, принимая участие в серой, повседневной трудовой жизни советских людей.

A.    C. Grayling

REIKŠMINGIAUSIOS IDĖJOS
ASMENINIS VADOVAS GYVENANTIEMS XXI AMŽIUJE

(Ištrauka)

ŽMOGAUS TEISĖS

Teisių sąvokos įtvirtinimas ta prasme, kaip jos suprantamos kalbant apie žmogaus teises, yra viena iš svarbiausių žmogaus padėties pažangos, padarytos per pastaruosius keturis šimtmečius (ypač nuo XVIII a. vidurio), išraiškų. Iki XVII a. tie, kurie turėjo teisių, neabejodami reikalavo ar įgyvendindavo jas pasitelkdami jėgą, turtus ar padėtį, o dauguma žmonių buvo pavaldūs tokiems teisių į juos turintiems asmenims.

1938-1939 Vokietijos naciu sistema – laikotarpiu, kai Bettelheimas buvo Dachau ir Buchenvaldo koncentracijos stovyklose – dar nebuvo orientuota į masinį naikinimą, nors su gyvybėmis tada irgi niekas nesiskaitė. Ji buvo orientuota į „auklėjimą“ vergiškos darbo jėgos:
idealios ir paklusnios, nieko kito negalinčios tikėtis iš savo šeimininko, tik malonės, ir kurios nebūtų gaila […]. Atitinkamai, buvo būtina iš besipriešinančios suaugusios asmenybės padaryti išsigandusį vaiką, jėga infantilizuoti (Infantilus) žmogų ir priversti jį regresuoti iki vaiko arba aplamai iki gyvulio, gyvos biomasės lygmens, – be asmenybės, valios ir jausmų. Biomasę lengva valdyti, ji nekelia gailesčio, ją lengva smerkti, nuvertinti ir ji paklusniai eina į skerdyklą. Tokia ji labai paranki savo šeimininkui.

Žinote kas man yra ne mažesnis, o gal net didesnis okupacijos simbolis už Žaliojo tilto balvonus?
Ogi tie, kurie dabar filosofuoja apie komunizmo baisumus bei simboliką, tačiau patys kadaise visiškai savanoriškai stojo į LKP, tie kas mokėsi „visasąjunginėse“ partinėse mokyklose, tie kurie agitavo jaunimą tapti komjaunuoliais.

Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei istorinėje Acheno rotušėje gegužės 9 d. įteiktas garbingas tarptautinis Karolio Didžiojo apdovanojimas. „Politikos Oskaru“ vadinamas apdovanojimas prezidentei skirtas už Lietuvos indėlį siekiant ES vienybės ir visos Europos ekonominio stabilumo. Savo indėlį į ekonomikos teoriją D. Grybauskaitė įnešė dar toli gražu iki to, kai net svajonėse Lietuvai nesišvietė euroatlantinė integracija...

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com