…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962


2020m. birželio 22 d., Vilnius. Prašymas suteikti informaciją dėl nevykdymo prisiimtų įsipareigojimų savai Tautai (teikiamas šeštąjį kartą) 
Pilieti prezidente, nesulaukęs prezidento pareigybei priderančios informacijos ir atsakymo į Jums 2020-06-04 jau penktąjį kartą pasiųstą mano prašymą, esu priverstas kreiptis į Jus šeštąjį kartą. Kaip eilinis pilietis vis dar nematau kito būdo paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Galiu tik apgailestauti, kad gavus Jus aptarnaujančios įstaigos – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojų eilinius laiškelius, kad neva su mano prašymu yra susipažinta, kad prezidentas dar neapsisprendė dėl įstatyminės iniciatyvos, kad laiškas persiųstas Vyriausybei, iš kurios turėčiau laukti atsakymo (neatsiuntė), kad šiuo klausimu dar nėra pasisakęs Konstitucinis Teismas (į kurį niekas nesikreipė) – gavau Prezidento kanceliarijos kanclerės Algės Budrytės laišką, kad sekantieji mano prašymai nebus nagrinėjami, nes, suprask, keliami klausimai jau yra pilnai išnagrinėti. Tačiau nė viename “atsakyme” nebuvo net užsiminta (nekalbant apie prideramą informaciją) apie tai, kodėl Jūs, pilieti prezidente, nutarėt nevykdyti savo priesaika prisiimtų įsipareigojimų Tautai ir ignoruoti Konstituciją, draudžiančią taikyti Tautos sąskaita privilegijas (Konstitucijos 29 str.) atskiroms, kažkieno parinktoms, grupėms asmenų. Be to, vietoj informacijos suteikimo, Jūsų pagalbininkė Algė Budrytė siūlo kreiptis į teismą dėl norimos informacijos gavimo, kas, mano nuomone, žemina prezidento instituciją ir rodo jos darbuotojų gilų subiurokratėjimą. Tiesos ieškoti pas teisėjus, kuriuos skiria ir atleidžia prezidentas, o jie patys yra antikonstitucinių privilegijų gavėjai – kitaip kaip pasityčiojimu to nepavadinsi. Tiesiog jaučiasi Jūsų pirmtakės kanceliarijos stilius. Labai gaila, kad Jūs palikote žymią dalį D. Grybauskaitės suformuotos kanceliarijos darbuotojų, nors skelbėt, kad realizuosite savo nepriklausomą programą, orientuotą gerovės valstybei kurti.
Vadovaujantis gerąja pasauline praktika, Jūsų priedermė kuo plačiau bendrauti su Tauta, su piliečiais, su žurnalistais, rodant veiklumo ir atvirumo pavyzdį. Ypač tai svarbu dabar, pandemijos metu. Žmonės turėtų jausti, jog Jūs esate kartu su jais ir norit spręsti visas susikaupusias per eilę metų Lietuvos problemas. Kruopščiai paruošto, tariamai atsitiktinio, susitiki,mo su vaiku, kuriam yra įdomus Jūsų ūgis, tikrai nepakanka.
Pilieti prezidente, mums visiems verta įsisąmoninti, kad Jūs turite savo pareigas ir suteiktus tam įgaliojimus. Mes, piliečiai bei žurnalistai, taip pat turime pareigas ir konstitucinius įgaliojimus – kritiškai vertinti visų be išimties valstybės vadovų ir pareigūnų veiksmus bei darbus. Mes taip pat turime teisę gauti apie tai informaciją, o ne beprasmį raštelį apie tai, kad kažkas Prezidento kanceliarijoje su keliama problema susipažino. Ar normalu, kad pagal kažkieno biurokratišką užgaidą mes turėtume nustoti realizuoti savo teises ir vykdyti profesines (žurnalisto) pareigas?
Primintina, kad Prezidento kanceliarijos darbuotojų bandymas riboti piliečių teisę į teisingą informaciją yra antikonstitucinis.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. bei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 str. prašau, pilieti prezidente, suteikti man informaciją – kokios aplinkybės Jus privertė nesilaikyti duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu bei nepaisyti LR Konstitucijos nuostatos, draudžiančios taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant antrąsias antikonstitucines pensijas, Tautos uždirbtų biudžeto lėšų sąskaita? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant piliečių emigraciją ir Tautos nykimą?
Savo laiku Latvijos žurnalistas du metus laukė kol D. Grybauskaitė jį priims ir atsakys į iš anksto pateiktus klausimus. Šia proga visas pasaulis sužinojo kuo laikomi žurnalistai Lietuvoje ir kaimyninėje Latvijoje, kuo skiriasi Lietuvos ir Latvijos televizija.Tikiu, kad man, Lietuvos piliečiui ir Žurnalistų sąjungos nariui prašoma gauti informacija arba galimybė paklausti Jūsų asmeniškai, bus suteikta, nelaukiant ištisus metus.

Lietuvos Respublikos pilietis, Žurnalistų sąjungos narys Ryšard Maceikianec

PS. Kiti šio klausimu laiškai -

***

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA
Ryšard Maceikianec 2020-07-01 Nr. (lD-2944)-2D-34003
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Į 2020-06-22 kartotinį prašymą

DĖL JŪSŲ KARTOTINIO PRAŠYMO
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai adresuotas Jūsų 2020 m. birželio 22 d. kreipimasis yra gautas.
Norime pastebėti, kad j Jūsų prašymą Jums buvo atsakyta Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (lD-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d, raštu Nr.(lD-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi".
Dar kartą norime pažymėti, kad Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 25A-276, 34 punktas nustato, kad kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami. Kartotiniais laikomi prašymai, kuriuose nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu nepriklausomai nuo to, ar prašymas pateikiamas tokiu pačiu būdu, kaip ankstesni prašymai tuo pačiu klausimu, ar kitu būdu. Atsižvelgiant į tai, Jūsų kreipimasis nebus nagrinėjamas.
Sis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kanclerė Algė Budrytė
Originalas nebus siunčiamas
Tikime laisve
Ž. Švilpaitė, tel, 8 706 64 047, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biudžetinį įstaiga
S, Daukanto a. 3,01122 Vilnius
Tel. 8 706 64 Į 54
Faks. 8 706 64 145
Svetaines adresas: http://www.prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188609016

***
LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJAI
PAREIŠKĖJAS:
Ryšard Maceikianec, el. paštas:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
ATSAKOVAS:
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija,
kodas 188609016,
buveinė: Daukanto a. 3, LT – 01122 Vilnius
SKUNDAS
dėl Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos įstatyminių funkcijų nevykdymo
2020 m. liepos mėn. 10 d.
Vadovaudamasis LR Konstitucijos 25 str. 2-ąja dalimi, Visuomenės informavimo įstatymo 6 str. ir LR Prezidento įstatymo 4 str. nuostata, apibrėžiančia LR Prezidento priesaikos tekstą, pagal kurį LR Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko yra prisiekęs Tautai būti ištikimas Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas, kreipiausi į LR Prezidentą prašydamas suteikti mane, kaip pilietį ir Žurnalistų sąjungos narį, dominančią informaciją. Kadangi pagal Visuomenės informavimo įstatymo 6 str. 3 dalį gali būti neteikiama tik privati informacija, mano prašymas nėra apie privatų G.Nausėdos gyvenimą, todėl visiškai atitinka tiek konstitucinę, tiek ir įstatyminę reglamentaciją dėl žmogaus teisės ieškoti, gauti ir skleisti informaciją.
Vertindamas tą aplinkybę, jog LR Prezidentas prisiekė Tautai dėl ištikimybės Konstitucijai ir būti visiems lygiai teisingas, prašiau Jo Ekscelencijos suteikti informaciją, kokios aplinkybės Jį verčia nesilaikyti duotos priesaikos, toleruojant Jo vadovaujamoje valstybėje (Konstitucijos 77 str. 1 dalis) Konstitucijos 29 ir 52 straipsnių pažeidimus, kai teikiamos privilegijos daliai asmenų, skiriant LR Konstitucijoje nenumatytas (52 str.) papildomas pensijas ne iš Sodros , o iš valstybės biudžeto. Kadangi tos ( mokamos iš valstybės biužeto) pensijos savo esme atitinka darbo užmokestį, neatliekant jokių pareiginių funkcijų, pažeidžiamas viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo principas. Tuo LR Prezidentas akivaizdžiai nesilaiko priesaikos žadžių „sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.“
Nors dėl informacijos gavimo buvo kreiptasi į LR Prezidentą jau 6-ąjį kartą (pirmojo ir šeštojo raštų kopijos pridedamos), Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, kaip valstybės įstaiga, įstatymu įpareigota padėti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas, nepateikia Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai siunčiamo laiško, o kanclerės ar kito kanceliarijos darbuotojo parašu siunčia bereikšmius dėl prašomos informacijos raštus (paskutiniojo rašto kopija pridedama), kaip tariamus atsakymus į prašomą suteikti informaciją.
Prašau Lietuvos Administracinių ginčų komisijos įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją perduoti LR Prezidentui Jam adresuotą mano 2020 m. birželio 22 d. laišką, kadangi šio laiško turinys reikalauja asmeninės Prezidento pozicijos dėl suteiktinos informacijos.
Pareiškėjas Ryšard Maceikianec

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA

Lietuvos administracinių ginčų komisijai, Vilniaus g. 27 01402 Vilnius
2020-07 - 22 Nr. (8D-3048)-2D-3817
Į 2020-07 – 15 Nr.2025 (AG – 569/03- 2020)

PAREIŠKĖJAS: Ryšard Maceikianec
ATSAKOVAS: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija Juridinio asmens kodas 18860916 Buveinės adresas Daukanto a. 3, 0122 Vilnius
DĖL PAREIŠKĖJO - RYŠARDO MACEIKIANEC SKUNDO

Su pareiškėjo Ryšard Maceikianec skundo, pateikto Lietuvos administracinių komisijai, reikalavimais nesutinkame dėl žemiau išdėstytų motyvų.
Pareiškėjas Ryšard Maceikianee 2019 m. rugsėjo 30 d. kreipėsi | Lietuvos Respublikos Prezidentą, pažymėdamas šalies vadovo prisiimtų įsipareigojimų svarbą, kvestionuodamas išplėtotą pensijų sistemą, išsakydamas nuomonę apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklą bei kitus aktualius klausimus ir prašydamas „pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus".
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos (toliau - Prezidento kanceliarija) Asmenų aptarnavimo skyrius 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (1D~3428)-2D-5307„Dėl Jūsų prašymo" pareiškėjui atsakė, kad su jo kreipimusi yra susipažinta ir padėkojo už išsakytą nuomonę. 2019 m. lapkričio 26 d. pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Respublikos Prezidentą prašydamas „pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus", išreikšdamas savo nuomonę, kad į jo 2019 m, rugsėjo 30 d. kreipimąsi iš esmės neatsakyta ir pranešdamas, kad prašymo, adresuoto Respublikas Prezidentui kopijos, siunčiamos Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui. Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyrius 2019 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi“ pakartotinai informavo pareiškėją, kad su jo 2019 m, rugsėjo 30 d. |yra supažinta. Papildomai pastebėta, kad Respublikos Prezidente įstatymų iniciatyvos bus svarstomos ir pokyčiai dėl spręstinų klausimų tikėtini ateityje. 2020 m. sausio 4 d. pareiškėjas pakartotinai pateikė prašymą Respublikos Prezidentui „pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus'' taip pat išreiškė nuomonę, kad į antrą jo prašymą iš esmės neatsakyta. Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m, vasario 3 d, raštu Nr. (lD-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi" pareiškėjui pažymėta, kad vieni didžiausių Respublikos Prezidento siekių - imtis priemonių, kurios mažintų skurdą, socialinę atskirti, atotrūkį tarp šalies regionų, korupciją, šešėlinę ekonomiką. Pareiškėjas taip pat informuotas* kad Prezidento kanceliarija dėl jo kreipimesi keliamų klausimų kreipėsi j Lietuvos Respublikos Vyriausybę. 2020 m. kovo 22 d, pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Respublikos Prezidentą, prašydamas „pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus" ir informuodamas, kad iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės negavo atsakymo dėl jo keliamų klausimų ir, kad prašymo kopija siunčiama žiniai ir kitiems pareigūnams. Prezidento kanceliarija 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi'' atsakė, pareiškėjui, kad su jo 2020 m. kovo 22 d. kreipimusi yra susipažinta, kartu pastebėta, kad kiekvieno piliečio išsakyta pozicija dėl teisės aktų nustatyto reguliavimo ir galimybių jam tobulinti yra svarbi, taip pat atkreiptas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nėra pasisakęs dėl specialių socialinių garantijų prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 2020 m. birželio 4 d, pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Respublikos Prezidentą, prašydamas „pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus". Prezidento kanceliarijos 2020 m. birželio 10 d. raštu Nr. (1D-27 21)-2D-3034 „Dėl Jūsų kartotinio prašymo" pareiškėjas buvo informuotas, kad į jo 2019 m. rūpsėjo 30 d. kreipimąsi jam buvo atsakyta Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo", Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. gruodžio 30 d. (atsakyme pareiškėjui nurodyta klaidinga 2019 m. lapkričio 26 d. data) raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi", Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo sėdaus 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (lD-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi“ Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi". Pareiškėjui taip pat paaiškinta, kad, vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 25A-276, 34 punktu, nustatančiu, kad kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami, pareiškėjo kreipimasis nebus nagrinėjamas.
2020 m. birželio 22 d. pareiškėjas kreipėsi į Respublikos Prezidentą, išsakydamas savo nuomonę dėl gautų atsakymų į jo kreipimusis ir prašydamas suteikti informaciją „kokios aplinkybės Jus privertė nesilaikyti duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu bei nepaisyti LR Konstitucijos nuostatos, draudžiančios taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant antrąsias antikonstitucines pensijas, Tautos uždirbtų biudžeto lėšų sąskaitai? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant piliečių emigraciją ir Tautos nykimą". Prezidento kanceliarijos 2020 m. liepos l d. raštu Nr. (lD-2944)-2D-3400 „Dėl Jūsų kartotinio prašymo" pareiškėjui buvo atsakyta, kad į jo prašymą buvo atsakyta 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo", Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. gruodžio 30 d. (atsakyme pareiškėjui nurodyta klaidinga 2019 m. lapkričio 26 d. data) raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi". Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (lD-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi", Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (lD-1359)-2D-2113 ir dar kartą paaiškinta, kad jo kartotinis prašymas nebus nagrinėjamai remiantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12d. įsakymu Nr. 25A-2767, 34 punktu.
Skundu, adresuotu Lietuvos administracinių ginčų komisijai, pareiškėjas prašo „įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją perduoti LR Prezidentui jam adresuotą 2020 m. birželio 22 d. laišką, kadangi šio laiško turinys reikalauja asmenines Prezidento pozicijos dėl suteiktos informacijos".
Lietuvos Respublikos Prezidento Įstatymo 13 straipsnio l dalyje nurodyta, kad Respublikos Prezidento kanceliarija yra valstybės įstaiga, padedanti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas. Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. birželio 18 d. potvarkiu Nr. 2K-490 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatų" patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatų (toliau - Nuostatai) 5 punkte įtvirtinta, jog Prezidento kanceliarijos uždaviniai - padėti Respublikos Prezidentui Įgyvendinti jo funkcijas ir vykdyti Respublikos Prezidento rezidencijos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą. Nuostatų 6.11 papunkčiu inter alia nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija organizuoja piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą Prezidento kanceliarijoje.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 25A-276 (2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 25A-43) patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklėse (toliau - Taisyklės) nurodoma, jog šios taisyklės reglamentuoja Respublikos Prezidentui ir Respublikos Prezidento kanceliarijai adresuotų Respublikos Prezidento kanceliarijoje gautų fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir pranešimų registravimą, nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą Prezidento kanceliarijoje. Taisyklių 19.4 papunkčiu nustatyta, kad Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyrius nagrinėja asmenų prašymus, kuriuose keliami klausimai yra susiję su Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimais ar priskirti Prezidento kanceliarijos kompetencijai, ir rengia į juos atsakymus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d, nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 35 punktu yra nustatyta, jog atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį - į prašymą suteikti administracinę paslaugą - išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, - atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; į prašymą priimti administracinį sprendimą - atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Į kitus prašymus - atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (35.4 papunktis).
Kaip matyti iš minėtų teisės aktų nuostatų, Prezidento kanceliarija yra įstaigą, padedanti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jam Konstitucijos ir įstatymų suteiktas funkcijas, taip pat turinti įgaliojimus nagrinėti asmenų kreipimusis, adresuotus Respublikos Prezidentui, ir į juos atsakyti.
Pažymėtina, kad teisės aktai neįtvirtina Respublikos Prezidento pareigos asmeniškai atsakyti pareiškėjams į jų prašymus, taip pat asmeniškai tirti jų skundus. (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2015-1.1-16 nutartis administracinėje byloje Nr. A-2205-502/2015).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manome, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.
Prašome gerbiamą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisiją nagrinėti skundą atsakovo - Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos - atstovui nedalyvaujant
Siunčiame Jums Ryšardo Maceikianec kreipimusis ir Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus ir Prezidento kanceliarijos pareiškėjui pateiktus atsakymus.
PRIDEDAMA, 19 lapų.

Kanclerė Algė Budrytė

D. Gavrilova, tel 8 706 64 057, ei, p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tikime laisve
Biudžetinė įstaiga
S. Daukanto a. 3,01122 Vilnius, Tel,8706 64154, Faks.8706 64145
Svetainės adresas: htto://www.nrezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asraauj registre, kodas 188609016

***

Lietuvos administracinių ginčių komisija

SPRENDIMAS

2020 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 21R- 654 (AG – 569/03-2020)

                                    Vilnius

 Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau - Komisija), susidedanti iš Komisijos narių Remigijaus Kalašnyko (pranešėjas), Žydrūno Plytniko (Komisijos posėdžio pirmininkas) ir Mindaugo Siaurio,

sekretoriaujant Lilijai Daleckai,

dalyvaujant pareiškėjui Ryšard Maceikianec, pareiškėjo įgaliotam atstovui advokatai Jonui Ivoškai,

viešame Komisijos posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinį ginčą pagal pareiškėjo Ryšard Maceikianec skundą dėl Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos veiksmų pagrįstumo.

Komisija nustatė:

Pareiškėjas skundu Komisijos prašo įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją(toliai -  Kanceliarija) perduoti Lietuvos Respublikos Prezidentui (toliau -Prezidentas) jam adresuotą pareiškėjo 2020-06-22 laišką, nes Šio laiško turinys reikalauja asmeninės pozicijos dėl suteiktinos informacijos.

Paaiškina, kad į Lietuvos Respublikos Prezidentą kreipėsi šešis kartas, tačiau Kanceliarija, kaip valstybės įstaiga, įstatymu įpareigota padėti Prezidentai įgyvendinti jo funkcijas, nepateikia Prezidentui pareiškėjo siunčiamo laiško, o Kanceliarijos darbuotojo ar kanclerės parašu siunčia raštus (atsakymus) į prašomą suteikti informaciją. Be to, nurodo, jog pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) 25 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo  įstatomo 6 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 4 straipsnį, prezidentas yra prisiekęs Tautai būti ištikimas Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas, todėl pareiškėjo teiktas prašymas visiškai atitinka tiek konstitucinę, tiek ir įstatyminę reglamentaciją dėl žmogaus teisės ieškoti, gauti ir skleisti informaciją (b. 1. 1-2),

Atsakovė kanceliarija  prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą,

Paaiškina, jog pareiškėjas 2019-09-30 kreipėsi | Lietuvos Respublikos Prezidentą, pažymėdamas šalies vadovo prisiimtų įsipareigojimų svarbą, kvestionuodamas išplėtotą pensijų sistemą, išsakydamas nuomonę apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklą bei kitas aktualius klausimus ir prašydamas pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus. Kanceliarija 2019-10-29 rasta Nr. (lD-3428)-2B-5307 pareiškėjui atsakė, kad su jo kreipimusi yra susipažinta ir padėkojo už išsakytą nuomonę. Pareiškėjas 2019-11-29 pakartotinai kreipėsi į Prezidentą prašydamas pradėti vykdyti prisiimtas savai Tautai įsipareigojimus, išreikšdamas savo nuomonę, kad į jo 2019 - 09 - 30 kreipimąsi iš esmės neatsakyta ir pranešdamas, kad prašymo, adresuoto Prezidentui kopijos, siunčiainos Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui. Kanceliarija 2019-12-30 raštu Nr. (lD4260) - 2D-6632 pakartotiniai  informavo pareiškėją, kad su jo 2019-09-30 prašymu yra susipažindinta. Papildomai pastebėta, kad Prezidento įstatymų iniciatyvos bus svarstomos ir pokyčiai dėl spręstinų klausimų tikėtini ateityje. Pareiškėjas 2020-01-04 pakartotinai pateikė prašymą Prezidentui pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus, taip pat išreiškė nuomonę, kad į antrą jo prašymą iš  esmės neatsakytą.

Kanceliarija 2020-02-03 rašto Nr. (lD-28)-2D-646 pareiškėjui pažymėjo, kad vieni didžiausių Prezidento siekių yra imtis priemonių, kurios mažintų skurdą, socialine atskirti, atotrūkį tarp šalies regionų, korupciją, šešėlinę ekonomiką. Pareiškėjas taip pat buvo informuotas, kad Kanceliarija dėl jo kreipimesi keliamų klausimų kreipėsi j Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Pareiškėjas 2020-03-22 pakartotinai kreipėsi į Prezidentą, prašydamas pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus ir informuodamas, kad iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės negavo atsakymo dėl jo keliamų klausimų ir, kad prašymo kopija siunčiama žiniai ir kitiems pareigūnams. Kanceliarija 2020-04-21 raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113 atsakė pareiškėjui, kad su jo 2020-03-22 kreipimusi yra susipažinta, kartu pastebėta, kad kiekvieno piliečio išsakyta pozicija dėl teisės aktų nustatyto reguliavimo ir galimybių jam tobulinti yra svarbi, taip pat atkreiptas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nėra pasisakęs dėl specialių socialinių garantijų prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai,

Pareiškėjas 2020- 06-04 pakartotinai kreipėsi į Prezidentą, prašydamas „pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus". Kanceliarijos 2020-06-10 raštu Nr. (1D-2721)-2IM034 pareiškėjas buvo informuotas, kad į jo 2019-09-30 kreipimąsi jam buvo atsakyta Kanceliarijos 2019-10-29 raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307, Kanceliarijos 2019-12-30 (atsakyme pareiškėjui nurodyta klaidinga 2019-11-26 data) raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632, Kanceliarijos 2020-02-03 raštu Nr. (1D-28-2D-646, Kanceliarijos 2020-04-21 raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113. Pareiškėjui taip pat paaiškinta, kad vadovaųjantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanclerio 2009-08-12 įsakymu Nr. 25A-276 (toliau - Taisyklės), 34 punktu, nustatančiu, kad kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami, pareiškėjo kreipimasis nebus nagrinėjamas.

Pareiškėjas 2020-06-22 kreipėsi į Prezidentą, išsakydamas savo nuomonę dėl gautų atsakymų į jo prašymus ir prašydamas suteikti informaciją „kokios aplinkybės Jus priverti nesilaikyti duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu bei nepaisyti LR Konstitucijos nuostatos, draudžiančios taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant antrąsias antikonstitucines pensijas, Tautos uždirbtų biudžeto lėšų sąskaita? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant piliečių emigraciją ir Tautos nykimą“. Kanceliarijos 2020-07-01 raštu Nr. (lD-2944)-2D-3400 pareiškėjui buvo atsakyta, kad į jo prašymą buvo atsakyta 2019-10-29 raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307,2019-12-30 (atsakyme pareiškėjui nurodyta klaidinga 2019-11-26 data) raštu Nr. (lD- 4260)-2D-6632, 2020-02-03 raštu Nr. (1D-28)-2D-646 2020-04-21 raštu Nr. (l D-1359-2D-2ll3 ir dar kartą paaiškinta, kad jo kartotinis  nebus nagrinėjamas remiantis Taisyklių 34 punktu.

Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 13 straipsnio l dalį, Lietuvos Respublikos  Prezidento 2008-06-18 potvarkiu Nr. 2K-490 patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatų 5, 6.11 punktą, Taisyklių 19.4 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 35 punktą, Kanceliarija yra įstaiga, padedanti Prezidentui įgyvendinti jam Konstitucijos ir įstatymu suteiktas funkcijas, taip pat turinti įgaliojimus nagrinėti asmenų prašymus, adresuotus Prezidentui, ir į juos atsakyti. Pažymėtina, kad teisės aktai neįtvirtina Prezidento pareigos asmeniškai atsakyti pareiškėjams į jų prašymus, taip pat asmeniškai tirti jų skundus (b. 1.16-17).

Skundas atmestinas.

Byloję nagrinėjamas ginčas dėl Kanceliarijos veiksmų pagrįstumo.

Pareiškėjas 2020-06-22 prašymu kreipėsi | Prezidentą prašydamas suteikti informaciją. — kokios aplinkybės privertė Prezidentą nesilaikyti duotos Tautai priesaikos buti visiems vienodai teisingu bei nepaisyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos, draudžiančios taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant antrąsias antikonstitucines pensijas, Tautos uždirbtų biudžeto lėšų sąskaita? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant piliečių emigraciją ir Tautos nykimą? (b. 1. 7-8).

Kanceliarija 2020-07-01 raštu Nr. (lD-2944)-2D-3400 į pareiškėjo 2020-06-22 prašymą atsakė, kad į pareiškėjo prašymą buvo atsakyta Kanceliarijos 2019-10-29 raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307,2019-1.1.26 raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632, 2020-02-03 raštu Nr. (ID28)-2D-646, 2020-04-21 raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113. Papildomai nurodė, jog pagal Asmenų prašymų ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009-08-12 įsakymu Nr. 25A-276,34 punktą, kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas nebus nagrinėjamas (b. 1. 9).

Pareiškėjas kelia ginčą dėl to, jog Kanceliarija neperduoda jo siunčiamų raštu Prezidentui, kad šis pateiktų atsakymus dėl jo prašymuose keliamų klausimų.

Taisyklių l punktu įtvirtinta, kad jos reglamentuoja Prezidento ir Kanceliarijos vardu gautų fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir pranešimų registravimą, nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą Kanceliarijoje.

Taisyklių 21 punkte, be kita ko, įtvirtinta Kanceliarijos priimamojo funkcijos, t. y. 21.2. užregistruotus asmenų prašymus Kanceliarijoje nustatyta tvarka perduoda Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiems patarėjams, patarėjams. Kancleriui (Taisyklių 21.2 papunktis); pagal Lietuvos Respublikos Prezidento, Kanclerio ir Priimamojo vedėjo pavedimus perduoda asmenų prašymus nagrinėti jiems pavaldiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei adresatams (Taisyklių 21.3 papunktis); nagrinėja asmenų prašymus, kuriuose keliami klusimai yra susiję su Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimais ar priskirti Kanceliarijos kompetencijai, ir rengia į juos atsakymus (Taisyklių 21.5 papunktis); siunčia ar įteikia atsakymus asmenims į jų prašymus (Taisyklių 21.12 papunktis).

Taisyklių 36 punkte nurodyta, jog asmenų prašymus nagrinėja ir atsakymus į juos rengia Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausieji patarėjai, patarėjai, Priimamojo bei kitų Kanceliarijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems asmenų prašymai buvo perduoti nagrinėti pagal Lietuvos Respublikos Prezidento, Kanclerio ir Priimamojo vedėjo pavedimus.

Vertinant tai bei vadovaujantis Taisyklių 36 punktu, pareiškėjui teikti Kanceliarijos 2020-07-01 raštas Nr. (lD-2944)-2D-3400, 2019-10-29 raštas Nr. (lD-3428)-2D-5307, 2019-11-26 raštas Nr. (1D-4260)-2D-6632,  2020-02-03 raštas Nr. (lD-28)-2D-646, 2020-04-21 raštas Nr. (1D-1359)-2D-2113, kurie pasirašyti kanclerės, vadovaujantis Taisyklių 21 punkte nustatytais įgaliojimais buvo teikti pagristai, kompetentingo ir turinčio įgaliojimus asmens. Teisės aktais nėra įtvirtinta pareigas Prezidentui į pareiškėjų prašymus atsakyti tiesiogiai, todėl pareiškėjo argumentas, jog Kanceliarija neperdavė teiktų prašymų nagrinėti Prezidentui yra nepagrįstas, dėl ko skundas atmestinas.

Pagal Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies l punktą, Komisija nesprendžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 18 straipsnyje, 20 straipsnio 2, 3, 4 dalyse ir 21 straipsnio l ir 3 dalyse nurodytų administracinių ginčų (bylų).

ABTĮ 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą, jog administracinių bylų kompetencijai nepriskiriama  tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksnių, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus ir vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimų. Todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytomis teisės aktų nuostatomis pažymėtina, jog Komisija neturi įgaliojimų nagrinėti pareiškėjo skunde keliamų klausimų dėl Konstitucijos, Prezidento priesaikos ar Prezidento įgaliojimų ir tie pareiškėjo nurodomi klausimai nepriskirtini Komisijos kompetencijai.

Įvertinus išdėstytą bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 20 straipsnio l dalies l punktu, 22 straipsniu. Komisija nusprendžia:

Ryšard Maceikianec skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Sprendimą per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos bylos šalys gali apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

Posėdžio pirmininkas Žydrūnas Plytnikas

Komisijos nariai Remigijus Kalašnykas ir Mindaugas Siaurys

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com