…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Vilnius, 2014 02 28 d.

Lietuvos Respublikos premjerui Algirdui Butkevičiui

Prašymas nustoti pažeidinėti  Konstituciją bei nepagerbiai elgtis piliečių atžvilgiu

Premjere, laikui bėgant vis labiau ryškėja Jūsų veiksmuose ir sprendimuose nepagarbą šalies Konstitucijai bei Lietuvos piliečiams.

Negana to, kad dalis Jūsų vadovaujamos koalicijos narių, pažeisdami Konstitucijos 25 straipsnį, Jums tyliai palaikant ir finansiškai remiant skleidžia dezinformaciją, kursto tautinę neapykantą ir skaldo visuomenę tautiniu pagrindu, Jūs taip pat bandot kurstyti socialinę neapykantą, priešpastatydamas pensinio amžiaus piliečius kitai Lietuvos visuomenės dalei.

Jūs gi nerengėte diskusijos su visuomene, kada nutarėt padidinti sau atlyginimus bei išlaikyti antikonstitucines privilegijas sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai – tiesiog pasitelkę į pagalbą Konstitucinį teismą,  papildomai praskolinot šalį.

 

Organizuojant  „neskanias“ diskusijas apie tai, kad  lyg tai dėl pensininkų reikalavimų reikia visiems įvesti papildomus mokesčius, buvo pažeidinėjamas Konstitucijos 21 straipsnis, žeminant mūsų žmogiškąjį orumą. Pensininkai vis dar jaučia atsakomybę už valstybės likimą - jie neprašo didinti  pensijų.  Jiems tik reikia gražinti tą, ką anoje kadencijoje prezidente D. Grybauskaitė bei premjeras A. Kubilius, nesitariant su visuomene ir pensininkais, tiesiog  pagrobė iš silpniausiųjų tam, kad išlaikyti atitinkamą gyvenimo lygį valdantiesiems bei  privilegijuotiesiems, puikiai suvokiant, kad ta visuomenės dalis neturi galimybės veiksmingai pasipriešinti.

Jeigu Jūs manot, kad valstybėje veikia valdžios tęstinumo principas  – tai ir grąžinkit pensininkams skolą  tokių pačiu būdu – be diskusijų ir neatidėliojant.  Pinigų gi pakanka, jeigu pažabosite valdančiųjų bei privilegijuotųjų apetitus.

Be to, priimant sprendimą dėl atlyginimų sau didinimo, sutinkamai su Konstitucijos preambulėje išdėstytu teisingumo principu, Jūs privalėjote iškart numatyti pensijų gražinimą ir neprivilegijuotiems  pensininkams,  kad nors kažkiek valstybė atrodytų visiems vienodai teisinga. Tuo labiau, kad Jūsų partijos programoje pabrėžta, jog lyg tai esate socialiai atsakinga politinė jėga, o Jūsų  pamatinės vertybės lygtai yra socialinis teisingumas ir solidarumas.

Jūsų elgesys šalies valdymą pradedat  nuo atlyginimų sau didino už skolintas lėšas, kurias turės grąžinti visi piliečiai, o kitiems šalies gyventojams net negrąžinamos abejotino teisingumo būdu paimtos pensijos, mano manymu, labiau primena okupantų mentaliteto požymius nei pilietinės visuomenės dvasią.

Premjere, liaukitės  pažeidinėti Konstituciją bei piliečių teisias – tai kelias į niekur. Tokioje atmosferoje , kurią Jūs skatinat, Lietuvos gyventojų  gretos vis labiau mažės.

Premjere, pažymėtina ir tai, kad lenkakalbiai lietuviai  taip pat turi teisę į žodžio laisvę, laisvę vienytis. Jūsų pagalba Vilniaus regione už biudžetines lėšas politinės partijos informacinio monopolio kūrimas, kuris grubiai pažaidžia Konstitucijos 44 straipsnį - neskatina jų pilietėjimo proceso, o atvirkščiai: ta ydinga informacijos sistema, kuria pradėjo remti Jūsų pirmtakai – Kirkilas, o ypač Kubilius (1,5 mln Lt) –  tik dezinformuoja lenkakalbius piliečius, tiek  kitų šalių visuomenes.  Be to, Jūs klaidinat Lietuvos visuomenę bei žeminat lenkakalbius lietuvius, teigdamas, kad Rinkimų akcija neva atstovauja visiems Lietuvos lenkalbiams piliečiams.

Tai, kad pasirašyti su Jumis koalicinę sutartį  atėjo tik  taip vadinamas lyderis su pusbroliu ir svainiu, o į Vilniaus miesto tarybą išrinktas pagal tomaševskio rinkimų sąrašą KGB  majoras Balakinas tariamai atstovaujantis Lietuvos lenkams - iškalbingai liudija, kad tik valdančiųjų partijų palaikymas, mūsų įstatymų netobulumas bei demokratijos  nebrandumas leidžia šeimyninių bei sovietmečio struktūrų pagrindu sukurtiems dariniams, formaliai prisidengus politinių partijų pavidalu, okupuoti atsiras visuomenes grupes  ir iškreiptai vaidinti jų interesų atstovavimą.

Per tokias koalicijas, kaip Jūsų, neigiamai įtakojamas visos valstybės gyvenimas. Ir situacija nepagerės dėl to, kiek Jūs iš tokio kontingento padarysite naujų ministrų, ministrų pavaduotojų ar savo padėjėjų. Tai tik beprasmis ir žalingas visuomeninių pinigų švaistymas.

Nors Jūs, premjere, viešai pareiškėt, kad Jums kaip tik tokia koalicija yra svarbiausia, bet, kaip mums atrodo, dauguma Lietuvos piliečių žymiai svarbesniais pripažįsta kitus dalykus.

Ir galų gale pats laikas Jums suprasti – kad dabartiniai taip vadinami Lietuvos lenkai yra vietiniai gyventojai. Jie Lenkijos piliečiais nėra ir nebuvo. Niekas niekam nesuteikė užsienyje įgaliojimų spręsti, ko mums reikia ir kaip turime gyventi, o tuo labiau,  su Jūsų koalicijos bičiulių pagalba, kurti tariamų Lietuvos lenkų kaip penktosios kolonos Lietuvoje įvaizdį.

Tikiu kad aš kaip laiško autorius bei Lietuvos visuomenė sulauks iš Jūsų kažkokios žinios, kodėl Jūs ir Jūsų koalicija  taip neatsakingai traktuoja Konstitucijos reikalavimus bei nepagerbei elgiasi piliečių atžvilgiu. Kada Jūsų nuostata tokiuose pamatiniuose reikaluose pasikeis?

Ryšard Maceikianec, Lietuvos Respublikos pilietis.

Prašymas 2014 02 28 d. įregistruotas Vyriausybės kanceliarijoje.

 

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895 ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  http://www.lrv.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574
Gerb. Ryšardui Maceikianecui                                               2014-03-19 Nr. M-565/01/33-341

DĖL   JŪSŲ NUOMONĖS

Gerb. Ryšardai Maceikianecai,
Dėkojame už Jūsų laišką, adresuotą Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, ir jame pareikštas mintis.

Kaip Jūs žinote, Lietuvoje pensijos yra mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - „Sodra") biudžeto. Tačiau nuo 2008 m. kasmet priskaičiuojamos „Sodros" biudžeto išlaidos viršija pajamas ir biudžetas yra deficitinis. Todėl būtina tinkamai įvertinti „Sodros" biudžeto galimybes, kad būtų galima vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir laiku mokėti išmokas.
Pažymime, kad Šešioliktoji Vyriausybė savo programoje į neatidėliotinų Vyriausybės veiklos prioritetų sąrašą yra įtraukusi „Sodros" skolos mažinimą ir atsigavus ekonomikai -nuoseklų pensijų ir kitų socialinių išmokų didinimą.

Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Vyriausybė turi laikytis Konstitucinio Teismo nutarimų ir įstatymų nuostatų, todėl atkurta neproporcingai sumažinta atlyginimų dalis, taip, kaip buvo nurodyta Konstitucinio Teismo nutarime. Buvo tariamasi su ekspertais dėl pensijų kompensavimo, pateiktas pensijų kompensavimo mechanizmas, nes tai itin jautrios srities ir neatidėliotinas sprendimas.

Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija surado būdą, kad pensininkams laipsniškai būtų grąžinta neišmokėta pensijų dalis. Iš viso tam reikia 443 mln. litų. Pirmajam kompensavimo etapui (2014 m. IV ketvirtį) reikės beveik 89 mln. litų. Konservatorių Vyriausybės sumažintas pensijas kompensuoti pradedama nuo didžiausios grupės asmenų -pensininkų, kuriems buvo sumažintos valstybinio socialinio draudimo senatvės ir invalidumo (netekto darbingumo) pensijos („Sodros" pensijos) mažinat draudžiamųjų pajamų rodiklį, naudojamą skaičiuojant išmokamą pensiją. Tai neigiamai paveikė per 220 tūkstančių asmenų, tarp jų ir mažiausias pensijas gaunančius asmenis. Pensijų atkūrimu siekiama ne tik formaliojo teisingumo (teisėtumo), bet ir didesnio socialinio teisingumo ir paramos sunkiausiai
besiverčiantiems asmenims.

Pensijų kompensacijos pirmasis mokėjimas, kaip ir vėlesnieji, sutaps su eiliniu pensijų mokėjimu 2014 m. IV ketvirtį - pradedant spalio mėnesiu. Kita dalis pensininkų (apie 80 tūkst. asmenų, kurių pensijos paprastai didesnės) kompensacijos už sumažintas pensijas dėl draudžiamųjųpajamų turėjimo (paprasčiau sakant, dirbusieji pensininkai) sulauks įgyvendinus pirmąjį pensijų kompensavimo etapą.
Vyriausybė, spręsdama socialines šalies problemas dėl sumažintų pensijų, privalo elgtis atsakingai, todėl kompensavimas turi .būti vykdomas nepažeidžiant fiskalinio tvarumo nuostatų. Dėl kompensavimo šaltinių buvo svarstytas ne vienas variantas. Ministras Pirmininkas ne kartą yra pabrėžęs, kad nepriims sprendimų nepasitaręs su visuomene. Štai kodėl viešai buvo aptariami papildomų mokesčių įvedimo klausimai.

Atsakydami į Jūsų nuomonę dėl Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinių teisių, norime pabrėžti, kad vienas svarbiausių Vyriausybės darbų - parengti ir patvirtinti Tautinių mažumų politikos plėtros 2015-2021 metų strategiją. Jos tikslas - sukurti darnią aplinką užtikrinantį sklandų tautinių mažumų integravimąsi į Lietuvos visuomenę ir leisti naudoti kultūrinį jų potencialą valstybės labui naujame šalies raidos etape. Įgyvendinant šią strategiją, bus siekiama visų tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą ir užtikrinant tautinių santykių darną valstybėje.

Suprasdami reiškiamą Jūsų ir kitų visuomenės atstovų susirūpinimą, norime Jus patikinti, kad Vyriausybė, priimdama sprendimus, susijusius su mūsų šalyje gyvenančiomis tautinėmis bendrijomis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Vyriausybė atsakingai vertina Lietuvos nacionalinių interesų svarbą ir pasisako už visuomenės integraciją skatinančios politikos įgyvendinimą.

Komunikacijos departamento direktorius                     Vygantas Švoba

***

Lietuvos Vyriausybės  kanceliarijai

2014. 03. 25 d. Vilnius

Manęs netenkina Jūsų atsakymas

Pone Vygantai Švoba, šių metų vasario 28 d. man teko kreiptis su prašymu į premjerą Algirdą Butkevičių, kad jis ir dabartinė koalicija nustotų pažeidinėti Konstituciją ir nepagarbiai elgtis su piliečiais.

Rašiau ponui A. Butkevičiui, o atsakymą gavau iš Jūsų. Ir blogiausia, kaip supratau iš atsakymo, kad Jūs neinformavote premjero net apie akivaizdžius Konstitucijos pažeidimus. Vadinasi, Konstitucija ir toliau bus pažeidžiama ir savaime plėtosis teisinis nihilizmas. Dėl to pirmiausia mane ir nuliūdino Jūsų atsakymas. Tad net neišeina Jums už jį padėkoti, nors galiu pasirodyti nemandagus.

Jūs kaltinate Konstitucinį teismą, kad jis neva privertė dabartinę koaliciją papildomai praskolinti Lietuvą ir padidinti atlyginimus valdantiesiems. Gali buti, tiktai gaila, kad Jūs kartu neįvertinote ir to, jog Konstitucinis teismas parodė teisinę spragą ir ypatingą savo žmogiškąją silpnybę – teisėjai veikė kaip grupė suinteresuotų žmonių, tokiu būdu žymiai pasididindami atlyginimus ir sau, jie gaus didesnius priedus, didesnes senatvės pensijas ir dar papildomas antikonstitucines valstybines pensijas. O valstybės skolą, paimtą Jūsų ir Konstitucinio teismo teisėjų gerovei padidinti, turės grąžinti visi piliečiai solidariai. Tai vėl vienareikšmiškai kertasi su teisingos bei darnios pilietinės visuomenės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintais principais.

O kalbant apie Konstitucinį teismą, kuris, kaip žmonės plačiai šneka, vykdo neva prezidentės (siekiančios, kad valdininkai ją paremtų per rinkimus) ar Vyriausybes užsakymus, Jūs turbūt žinote, kad Vyriausybė turi teisę iniciuoti įstatymų pataisas. Tai gal Vyriausybė galėtų pasirūpinti, kad ne patys Konstitucinio teismo teisėjai keltų sau atlyginimus ir plėstų visą su to susijusią privilegijų sistemą, dalis kurios prieštarauja Konstitucijai?

Jūs man neprašomas rašote apie Vyriausybės programą. Atvirai Jums pasakysiu – aš netikiu Vyriausybės programa – jeigu Jūs leidžiate sau pažeidinėti Konstituciją, tai ką Jums reiškia nevykdyti ar pakeisti kažkokią programą, kurios piliečiai nematė ir neturi net menkiausios galimybės kontroliuoti? Be to, bijau, kad Jūs vėl nepridarytumėte naujų skolų naudodamiesi Konstitucinio teismo pagalba, padidintumėte sau atlyginimų, neva už sunkus darbus, nudirbtus vykdant piliečiams nežinomą programą.

Manęs neprašomas Jūs taip pat kažkodėl rašote apie tautinės mažumas. Nepriklausau jokiai mažumai, kaip ir Jūs esu tiesiog pilietis. Jūs, pone V. Švoba, klystate ar nesuprantate, kad lenkakalbių lietuvių protinio išvystymo lygis yra toks pats kaip ir kitų Lietuvos piliečių. Tad labai prašu Jūsų – nespręskite apie Lietuvos lenkus – lenkakalbius lietuvius – pagal savo koalicijos partnerių intelekto lygį. Kai Jūs nuolatos kalbate apie poreikį grįžti prie dar sovietmečiu (1989 m.) priimto Tautinių mažumų įstatymo, tada tiesiog norisi pasakyti Jums, ponui Butkevičiui ir visai koalicijai: ponai, pakilkite nuo kėdžių, pažvelkite pro langą! Jau gerokai įsibėgėjo XXI amžius, AD 2014! O Jūs vėl norite kitakalbius lietuvius atskirti, izoliuoti ir gražinti į 1989 m. sąlygas!

Ir tikrai net su nelabai didelio intelekto žmonės per ketvirtį amžiaus galėjo suvokti, kad sovietmečiu priimtas įstatymas buvo sumanytas kaip įrankis skaldyti, kiršinti ir supriešinti vienus su kitais. Tam jis puikiai naudojamas iki šiol.

Reikia tiesiog tobulinti bendrapilietinius įstatymus ten, kur yra toks poreikis. Aš gi klausiau premjero, o Jūs taip ir neatsakėte, – kodėl Vyriausybė toleruoja antikonstitucinį informacinį monopolį Vilniaus regione (Konstitucijos 44 str.) , kuris jau turi informacinio teroro požymių? Kaip Jūs tokiomis sąlygomis sieksite integruoti čia gyvenčiaus piliečius? Statysite namą, pradėdami ne nuo pamatų, o nuo stogo? Tai gal geriau būtų patobulinti įstatymą, susijusį su informacinių priemonių finansavimu, kad koalicijos partinės bonzos negalėtų tiesiog iš savivaldybės biudžeto imti milžiniškų lėšų piliečių skaldymui, dezinformacijai ir dezintegracijai?

Labai gaila, bet man atrodo, kad Jus  prarandate ryšius su realiu gyvenimu, nekontaktuojate su žmonėmis ir neanalizuojate esamos situacijos. Jeigu tai darytume, Jums taptų aišku, kad dauguma Lietuvos lenkų – lenkakalbių lietuvių – balsuoja ne už Jūsų koalicijos narius, o už kitas partijas, arba visai nedalyvauja rinkimuose. Ir kad grupuotė, suburta šeimos bei sovietmečio veikėjų pagrindu, veikianti partijos pavidalu, gali tęsti savo ardomąją veiklą tiktai dėl Jūsų bei kitų partijų palaikymo, ir tai, ką ji daro, nėra demokratinis atstovavimas. Siūlau Jums gauti leidimą iš Č. Okinčico ir tomaševskių išklausyti kitą, daugumos lenku nuomonę. Kiek žinau, nei Kirkilas, nei Kubilius tokių leidimo negavo ir visi Jūs jau nemažai metų sukatės „lyderio“, jo pusbrolio ir svainio iškreiptų ir nesveikų nuomonių rate.

Bet pagaliau nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Piliečiai „realiu formatu“ mato ir vertina Jus pagal liaudies priežodį – „Pasakyk kas tavo draugai…“

Pone V. Švoba, vis dėlto turiu dar vieną prašymą – jei kada nors man tektų rašyti Jums, labai prašau atsakant neminėti jokių konstitucinių teisių, piliečių teisių ir nekalbėti apie neva savo susirūpinimą minėtomis problemomis. Nuo to laiko, kai Jūs pavedėte Seimo Žmogaus teisių komitetui vadovauti buvusiam kolūkio „Lenino priesakai“ pirmininkui, kuris su savo pavaldiniais gebėjo bendrauti tiktai rusiškais keiksmažodžiais, ir, regis, du ar daugiau kartų buvo netgi teistas už jų sumušimą, dėl žmogaus teisių apsaugos šiuolaikinės  būklės galima būtų tik juoktis, jeigu nebūtų taip graudu.

Bet Jūs tikrai galite rašyti apie didelę pažangą, pasiektą Žmogaus teisių apsaugos srityje, ir nuolatinį savo dėmesį tam klausimui mieliems senukams į atokų užkampį, kurios mato mūsų gyvenimą tik per LRT televiziją. Jie Jums patikės.

Ir negaliu Jums palinkėti netgi sėkmės, jeigu Jūsų koalicija toliau eis tuo pačiu keliu. Tad būkite nors sveikas, pone V. Švoba.

Ryšard Maceikianec, LR pilietis

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com