…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Dziś w Instytucie Historii Litwy z udziałem naukowców Instytutu oraz Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego  i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie rozpoczęła obrady Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich.

 

W trakcie trzydniowej Konferencji, która potrwa do 11 maja włącznie naukowcy wygłoszą cały szereg niezwykle interesujących referatów, związanych z szerokim zakresem zjawisk i wydarzeń w historii Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz związanych z okresem porozbiorowym.

Dotkną one tematyki rusyfikacji po Powstaniu Styczniowym oraz stosunku ziemiaństwa  guberni zachodnich wobec tego zjawiska, działalności Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego w systemie szkolnictwa Imperium Rosyjskiego, recepcji Wielkiego Księstwa Litewskiego w podręcznikach historii na Ukrainie, języka potocznego magnatów WKL w I połowie XVI w na przykładzie Radziwiłłów i Gasztoldów, historiografii litewskiej i polskiej, związanej z badaniami nad krajobrazem historyczno – geograficznym WKL do końca XVI wieku oraz całego szeregu innych tematów, dotychczas nie poruszanych w trakcie debat naukowych.

Program konferencji  jest dostępny na  http://www.istorija.lt/html/naujienos.html.

Mankamentem powyższej oraz szeregu innych przedsięwzięć, które odbywają się w Wilnie, jest zbyt małe ich nagłaśnianie, a dlatego tak znaczące i ważne dla budowania obywatelskiej tożsamości przedsięwzięcia nie docierają do szerszego gremium społeczeństwa.

Niestety, nasze i innych portalów propozycje, skierowane na poszerzanie informacyjnego zasięgu tego rodzaju przedsięwzięć, jak na razie zostają bez odzewu.

Na zdjęciu: w trakcie obrad Konferencji referat wygłasza Darius Staliūnas (IHL); obradom przewodniczy Andrzej Szmyt (UWM).

Film: fragment referatu Romana Jurkowskiego (UWM)„Akulturacja zamiast rusyfikacji?”


Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com