…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

Dziś w Instytucie Badań Kultury Litwy pod przewodnictwem  dr hab. Ananasa Andrijauskasa odbyła się krajowa konferencja naukowa pt. Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys (Litewskie mniejszości  narodowościowe: przemiany i pamięć).

Uczestnicy konferencji wysłuchali szereg interesujących referatów, będących pokłosiem ich obserwacji, naukowych badań i dociekań o stanie i perspektywach rozwoju grup narodowościowych w różnych regionach Litwy.

W wygłoszonych referatach najwięcej miejsca poświęcono litewskim Polakom, Żydom i Tatarom. Najbardziej interesujące referaty, zgodnie z zapowiedzią organizatorów, ukażą się w wydaniu książkowym.

Na zdjęciu: referat wygłasza dr Vytautas Rubavičius.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com