…Szczerość każdego pisarza mierzy się nie tylko tym, o czym pisze, ale i tym co przemilcza. Józef Mackiewicz. Niemiecki kompleks.  Kultura, 1956

Dziś w Muzeum Dziedzictwa Kościoła w ramach cyklu odczytów i koncertów pt. „Możnowładcy Wielkiego Księstwa Litewskiego i skarby z tamtego okresu” prof. Rimvydas Petrauskas z Uniwersytetu Wileńskiego przypomniał zebranym historię rodu Gasztowtów i ich zasługi wobec WKL, a w szczególności Alberta Gasztowta, wojewody wileńskiego, kanclerza WKL, pod kierunkiem którego  został przygotowany I Statutu WKL.

Poznanie poglądów Alberta Gasztowta , który osiągnął najwyższe  stanowisko w rodzie, a dążącego  w ramach Unii Lubelskiej do zachowania  jak najdalej idącej samodzielności i niezależności WKL od Polski,  jest dziś jak najbardziej aktualne w związku z wypadami polskich polityków wobec naszego kraju oraz poczynaniami, skierowanymi na uruchomianie na terenie Litwy „piątej kolumny”  i próbami izolowania kraju.

Licznie zgromadzeni na odczycie wysłuchali również obszernego koncertu muzyki dawnej  w wykonaniu kameralnego chóru „Aidija“ oraz "Schola Cantorum Vilnensis“ Uniwersytetu Wileńskiego pod kierunkiem Romualdasa Gražinisa.

Na zdjęciu: prof. Rimvydas Petrauskas w czasie odczytu.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com