…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

Dziś w Muzeum Narodowym Litwy z udziałem autora Mariusa Ščavinskasa została przedstawiona  książka „Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais” (Krzyż i miecz. Rozwój misji chrystianizacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego w X – XIII w.)

Monografia, analizująca przebieg chrystianizacji plemion bałtyckich w okresie przed powstaniem państwa -  od pierwszych misji w końcu X wieku aż do wieku XIII, jest pracą nowatorską w tym temacie. Autor analizuje metody działalności misjonarzy i następujące z biegiem czasu zmiany oraz proporcje pokojowych i zbrojnych metod nawracania na chrześcijaństwo.

Książkę dodatnio wyróżnia obszerne  korzystanie nie tylko ze źródeł pisanych, ale też z dorobku archeologów, co podkreślali obecni na spotkaniu naukowcy.

Nowością książki jest analiza przebiegu chrystianizacji w szerokim kontekście tego procesu w Europie Środkowej i krajach skandynawskich, co pozwala lepiej  zrozumieć znaczenie chrystianizacji dla państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Marius Ščavinskas „Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII a.“„Baltų lankų“ leidykla. Vilnius, 2012.


Na zdjęciach:
prezydium spotkania; autor książki z inscenizatorami czasów jego dzieła.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com