…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Dzisiejsze popołudnie i wieczór w Muzeum Dziedzictwa Kościoła (były kościół św. Michała) były poświęcone  Radziwiłłom, najpotężniejszemu i najbardziej wpływowemu rodowi Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Interesujący referat pt. „Najbardziej wpływowy rod możnowładców WKL – książęta Radziwiłłowie. Barwne postacie epoki renesansu i baroku“, wygłosiła prof. Raimonda Ragauskienė, przedstawiając szeroki obraz radziwiłłowskich postaci oraz ich decydujących wpływów na sytuację wewnętrzną i politykę zagraniczną Wielkiego Księstwa Litewskiego aż do połowy XVII wieku.

Niezależnie od tego - byli katolikami czy protestantami – wszyscy podobnie dbali o dobre imię swego rodu oraz dobro i niezależność Wielkiego Księstwa Litewskiego.  Dlatego też wojewoda wileński i kanclerz WKL Mikołaj Radziwiłł Rudy odmówił złożenia podpisu pod aktem Unii Lubelskiej, a Janusz II Radziwiłł poszukiwał innej drogi do niezależności Litwy poprzez próbę związku ze Szwecją.

Wieczór poświęcony Radziwiłłom uświetnił swoim koncertem chór kameralny „Aidija“. Wspaniałe wykonanie pieśni z epoki Radziwiłłów w połączeniu ze świetna akustyką kościoła pozwalało licznie zgromadzonym uczestnikom wieczoru poczuć ducha Radziwiłłowskich  czasów po upływie kilkaset lat.

Na zdjęciach: referat wygłasza prof. Raimonda Ragauskienė; śpiewa chór „Aidija“

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com