…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

Dziś Instytut Historii Litwy stał się miejscem niecodziennego zgromadzenia historyków z wyższych uczelni i placówek naukowych Wilna i Kowna z kilku powodów.

Po pierwsze,  prof. Jūratė Kiaupienė przedstawiła koncepcję badań fenomenu kultury politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Europie. Jest to temat , który jak dotychczas nie doczekał się należytej uwagi ze strony badaczy, a jest niezwykle interesujący i aktualny w nawiązaniu do współczesnych realiów.

Zebranym została przedstawiona również nowa książka, wydana przez Instytut Historii Litwy, na treść której złożyły się artykuły 29 naukowców z Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Wielkiej Brytanii. Została ona wydana pt. „“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis” (Historyczny krajobraz Wielkiego Księstwa Litewskiego), przedstawiając polityczny, społeczny i kulturotwórczy obraz  Księstwa w okresie średniowiecza i nowych czasów.

Zebrani złożyli też jubileuszowe życzenia prof. Jūratė Kiaupienė, przypominając jej zasługi i niezwykle bogaty dorobek na niwie historii kraju, a szczególnie w dziedzinie historycznych  badań Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Na zdjęciach:
migawki ze spotkania w Instytucie Historii Litwy.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com