…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
JO EKSCELENCIJAI GITANUI NAUSĖDAI
Žiniai: LR Vyriausybei bei Lietuvos šeimų sąjūdžio dalyviams.
2021 m. rugpjūčio 7 d., Vilnius.

Dėl vengimo teikti informaciją apie priežastis, trukdančias vykdyti įsipareigojimus pagal Prezidento duotą priesaiką Tautai
(Prašymas suteikti informaciją siunčiamas devintą kartą).

Pilieti prezidente, nesulaukęs valstybės vadovo pareigybę atitinkančio atsakymo į mano 2020 m. lapkričio 10 d. jau aštuntąjį kartą pasiųstą laišką, esu priverstas kreiptis į Jus devintąjį kartą. Kaip eilinis Lietuvos pilietis ir Žurnalistų sąjungos narys vis dar nematau kaip kitaip galėčiau vykdyti savo pilietinę pareigą paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Pilieti prezidente, eilinį karta kreiptis į Jus mane paskatino Jūsų pozicija dėl šeimos, kas ypač svarbu dabar, kai savų gyventojų mūsų Lietuvoje tampa vis mažiau. Gaila, bet tuo pačiu metu Jūs jau du kartus pasirašėte valstybės biudžetą, numatantį kasmet apie 150 milijonų antikonstitucinių išmokų sovietmečio ir naujai nomenklatūrai (2021 metams – 142 milijonai eurų), o 2020 metų gruodžio 15 d. pasirašėt Valstiečių ir žaliųjų partijos inicijuotą „Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimą“, didinant „valstybines pensijas“ sovietmečio teisėjams ir prokurorams bei marksizmo – leninizmo dėstytojams ir kitiems mokslininkams. Ne daugiavaikėms motinoms, ne politiniams kaliniams ir Gulago tremtiniams – į ką tik jie turi moralinę teisę – o būtent sovietmečio teisėjams ir prokurorams!
Prie progos verta pastebėti, kad daugiavaikės motinos bei politiniai kaliniai ir Gulago tremtiniai gauna apie dvidešimt kartų mažesnes „valstybinės pensijas“, nei sovietmečio teisėjai ir prokurorai. Be to daugiavaikėms motinoms virš jų iki gyvos galvos pakabintas „kardas“ – jei nors vienas jos vaikas, net seniai turintis savo šeimą ir gyvenantis atskirai, padarys kokį nors rimtesnį nusižengimą – senuolei motinai „valstybinė pensija“ bus atimta. Tokios įbauginimo sankcijos netaikomos net KGB bendradarbiams, gaunantiems išmokas iš Tautos biudžeto „valstybinių“ pensijų ir rentų pavidalu!
O kur Jūsų, pilieti prezidente, pozicija, rodanti rūpestį jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus?
Tą veidmainystę, kaip mums atrodo, labai tiksliai pastebėjo Romas Dambrauskas, Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo himno „Kelkis, Lietuva“ autorius, kad visi mes „[...]pavargom ryti sunkiai bepridengtą melą“. Ir būtent iš to kyla piliečių atskirtis, demokratijos pagrindų ir rinkimų pažeidimai, nepasitikėjimas valstybe, kas sąlygoja nemažėjančią emigraciją.
Nesunku pastebėti, turint širdį ir gerą valią, kad lietuviai ypač nekenčia neteisingumo, ką matyt įtakoja ilgesnis nei kitų tautų jų gyvenimas sąlytyje su gamta, palaikančia prigimtinio teisingumo dvasią. Tai patvirtina tyrimai, atlikti vienoje iš pagrindinių Didžiosios Britanijos aukštųjų mokyklų – Notingemo universitete. (Rezultatai paskelbti 2016 m. kovo mėn. moksliniame leidinyje „Nature“, kuriais teigiama, kad lietuviai priklauso sąžiningiausiems žmonėms pasaulyje.)
Pagrindinius problemos, susijos su neteisėtomis išmokomis iš valstybės biudžeto, aspektus pateikiau Jums pirmame, antrame, trečiame, ketvirtame, penktame, šeštame, septintame bei aštuntame laiškuose, kurių elektroninių versijų variantai pridedami.
Pilieti prezidente, Jūs esate ekonomistas ir manau turite supratimą, kodėl Europos Sąjungoje nėra nė vienos šalies su panašia į mūsų atlyginimų bei socialinės apsaugos sistemas, o tuo labiau niekur nemokamos antikonstitucinės išmokas iš valstybės biudžeto privilegijuotiems sovietmečio veikėjams ir okupacinės genocido politikos vykdytojams. Kitų šalių atlygio sistemos nukreiptos aktyvinti darbą ir įvairiapusę veiklą, kai mūsų atlygio ir privileginės atskirties praktika veda prie merdėjimo, diskusijos nebuvimo ir emigracijos.
Pilieti prezidente, Jūsų pareiga inicijuoti permainas, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją atitinkančią tvarką teisėtą ir teisingą atlygį ar kitas išmokas, o vėliau ir didesnes pensijas, gautų šio meto jaunos motinos, jauni ir veržlūs teisininkai ir mokslininkai, o ne senatvės sulaukę pareigūnai su sąlyga, kad jie iki pensijos gavimo gyvens tyliai, niekur nesikiš, „plauks pagal srovę“ ir už tai gaus gerą savo viršininko charakteristiką, o galiausiai taps privileginės pensijos gavėjais. Žvelgiant giliau, tai savotiška vergijos XXI amžiuje forma! Manau, kad tos apie 150 milijonų eurų sumos, kuri neteisėtai kasmet išmokama iš Tautos biudžeto sovietmečio ir naujai nomenklatūrai, pakaktų socialiai teisingesnėms paskatoms.
Verta pridurti, kad pats pavadinimas paminėtų neteisėtų išmokų „valstybinėmis“ turi požymius įžūlaus pasityčiojamo iš Lietuvos valstybės ir Lietuvos Konstitucijos, nes Pagrindinio įstatymo 29 str. kategoriškai draudžia tokio pobūdžio išmokas, o 52 str. nustato, kad valstybė laiduoja piliečiams tik senatvės ir invalidumo pensijas.
Šią tvarką, kaip žinote, pilieti prezidente, nustatė Tauta referendumo keliu ir Jūs turite jai paklusti. Tam ir yra Jūsų bei kitų pareigūnų ir institucijų galios ribojimas, kad negalėtume švaistyti Tautos biudžetinių lėšų šalies nenaudai, o lietuviai galėtų oriai ir saugiai gyventi savo Tėvynėje, neieškodami geresnio gyvenimo svetur.
Verta Jums žinoti, kad ir Europos Sąjungos atstovybė Lietuvoje ypač neigiamai vertina tokias išmokas nes tie „[...]ištekliai, kurie yra panaudojami valstybinėms pensijoms, galėtų būti skiriami socialinės šalpos išmokoms didinti. Europos Komisijos nuomone, tai padėtų efektyviau kovoti su pagyvenusių asmenų skurdo ir socialinės atskirties rizika“.
Net LVŽS daugumoje, kuri visokeriopai rėmė ir remia antikonstitucinių išmokų sistemą, o dabar dar ir vaidina opoziciją, tuometinis Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis išdrįso pilietiškai pareikšti, kad „[...]šios išmokos nepagrįstos jokiomis įmokomis ir mokamos tik tam tikroms socialinėms ar profesinėms grupėms. Be to, šioje sistemoje galioja niekuo nepagristi teisinio reguliavimo skirtumai - nevienodos pensinio pobūdžio išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos, skirtingi baziniai dydžiai išmokoms apskaičiuoti, didelė išmokų dydžių diferenciacija“...

Verta pastebėti, kad tokios išmokos iš valstybės biudžeto, prieštarauja ne tik Konstitucijai, bet ir Sodros įstatymui bei LR Civilinio kodekso 1.81 straipsnio, kuris prieštaraujančius gerai moralei sandorius laiko niekiniais ir negaliojančiais, dvasiai.
Neramu, kai net tie valdžios žmonės, kurių pareiga yra saugoti Konstituciją ir ginti ją nuo valdiškų iškreipimų ir pažeidimų, patys rodo blogą pavyzdį, prieštaraujantį gerai moralei. Tokiu pavyzdžiu gali būti Konstitucinio Teismo teisėjai, kurie ne tik gauna vieną didžiausių iš biudžeto mokamų atlyginimų ir po devynerių metų kadencijos praktiškai tampa milijonieriais, o sulaukę pensinio amžiaus dar gauna keleriopai didesnę „valstybinę“ (tikrumoje – antivalstybinę) pensiją, nei jiems priklauso pagal įmokas į Sodros biudžetą. Ar valstybiškai mąstant tai padoru, kai pagal oficialiąją statistiką penktadalis Tautos gyvena žemiau skurdo ribos? O Jūs, pilieti prezidente, savo parašu palaiminot tos neteisybės padidinimą nuo 2020 gruodžio 15 dienos. O kodėl ne motinoms – jaunoms ir senyvoms, kodėl ne Gulago politiniams kaliniams ir tremtiniams, kurių „valstybinės“ pensijas yra dešimt ir daugiau kartų mažesnės?
Atkreipdamas dėmesį į pateiktus argumentus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. bei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 str., prašau Jus, Lietuvos Respublikos Prezidente, suteikti visuomenei rūpimą informaciją – kokios aplinkybės Jums trukdo laikytis duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu ir ignoruoti LR Konstitucijos (29 ir 52 str.) nuostatas, draudžiančias taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant greta socialinio draudimo pensijų kitas (dažnai daug didesnes už teisėtą pensiją) antikonstitucines pensijas, iš Tautos uždirbtų biudžeto lėšų? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant tokiu būdu piliečių emigraciją ir Tautos nykimą? Ir apskritai – ką turi daryti piliečiai tokioje situacijoje, kai nei Jūs, nei Vyriausybė nekreipia dėmesio į Konstitucijos reikalavimus, laužydami duotą priesaiką ir pamindami rinkiminius pažadus?
Ryšard Maceikianec – Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys


Atsakymai:

________________________________________________________

Laba diena,

Jūsų kreipimasis yra gautas ir užregistruotas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje 2021.09.08 Nr. 1D-4226

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius
Tel. 8 706 64 154
El. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

__________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Ryšardui Maceikianec                             2021- Nr. (lD-4226)-2D-
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                               I 2021-09-08 gautą Jūsų kreipimąsi


DĖL JŪSŲ KARTOTINIO KREIPIMOSI
Su Jūsų kartotiniu kreipimusi, gautu 2021 m. rugsėjo 8 d. susipažinome. Atsižvelgdami į Jūsų kartotinį kreipimąsi, norime pastebėti, kad į Jūsų keliamus klausimus Jums buvo atsakyta:
1) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo",
2) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi",
3) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (lD-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi",
4) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi".
5) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų patarnavimo skyriaus 2020 m. spalio 5 d. raštu Nr. (lD-3983)-2D-5193 „Dėl Jūsų kreipimosi". Pastarajame rašte atkreipėme dėmesį, kad asmenis, kurie turi teisę gauti valstybines pensijas, šių pensijų skyrimo, panaikinimo, mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas. Minėtame įstatyme nenumatyta Respublikos Prezidento teisė skirti ar panaikinti valstybines pensijas. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane1 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra numačiusi iki 2023 m. vidurio sistemiškai peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius valstybines pensijas, rentas, kompensacines išmokas.
Pakartotinai pažymime, kad Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių2 34 punktas nustato, kad kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami. Kartotiniais laikomi prašymai, kuriuose nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu nepriklausomai nuo to, ar prašymas pateikiamas tokiu
pačiu būdu, kaip ankstesni prašymai tuo pačiu klausimu, ar kitu būdu. Atsižvelgiant į tai, Jūsų kreipimasis pakartotinai nebus nagrinėjamas.
Šis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui (S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per šešis mėnesius nuo įteikimo dienos, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.
Pagarbiai,
Skyriaus patarėja, atliekanti
skyriaus vedėjo funkcijas Diana Gavrilovą
Tel. 8 706 64 057, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

_______________________________________________________

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10d. nutarimas Nr. 155
2 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 25A-276 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių patvirtinimo" (2013 m. kovo 27 d. Įsakymo Nr. 25A-43 redakcija)_

_____________________________________________________________

Pateikto prašymo / skundo nagrinėjimo tikslu, įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas prievoles, Jūsų asmens duomenis tvarko Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (toliau - LRPK) (juridinio asmens kodas 188609016, veikianti adresu: Daukanto a. 3, 01122 Vilnius, ei. p. kanceliarija(g).prezidentas.lt. tel. 8 706 64154), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi LRPK dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo dokumentuose nustatytą terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti LRPK įpareigoja teisės aktai, LRPK pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į LRPK ir prašyti, kad ši leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba apribotų duomenų tvarkymą. Dėl LRPK veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į LRPK aukščiau nurodytais kontaktais.
______________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga Tel. 8 706 64 154 Duomenys kaupiami ir saugomi
S. Daukanto a. 3,01122 Vilnius Faks. 8 706 64 145 Juridinių asmenų registre
Svetainės adresas: http://www.prezidentas.lt Kodas 188609016

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com