…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

Dziś w Muzeum Sztuki Stosowanej odbyło się spotkanie, poświęcone prezentacji nowo wydanej książki prof. Antanasa Tyly „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas. XVI amžiaus antroji pusė–XVII amžiaus vidurys“ (Skarb państwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od drugiej połowy XVI w. – do połowy XVII w.).

 

Jest to wielostronne studium wybitnego historyka Litwy, poświęcone formowaniu skarbu państwa, systemowi podatków, sposobom opodatkowania oraz wydatkowaniu zgromadzonych środków w tamte odległe czasy, mające wiele analogii i podobieństw, pozwalających wyciągać praktyczne wnioski również dziś przy formowaniu budżetu państwa.

Występujący na spotkaniu historycy i działacze społeczni podkreślili nie tylko wagę wydanego dzieła, ale też nieprzemijające znaczenie całościowego dorobku A. Tyly, odnosząc go do klasyki historiografii naszego kraju.

Licznie zgromadzenie się na sali Muzeum miłośników  historii Litwy świadczyło nie tylko o zainteresowaniu nowo wydanym dziełem, ale było też swoistą demonstracją wdzięczności za poświęcanie się autora badaniom historii kraju, nieustępliwe poszukiwanie historycznej prawdy oraz niezależność myślenia.

Na zdjęciu: prof. Antanas Tyla czasie spotkania.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com