…Zaszedł bowiem podczas ostatniej wojny ciekawy paradoks historyczny na terenie Wschodniej Europy. Od Petsamo po Morze Czarne, wszystko co było demokratyczne z pochodzenia, a więc narody chłopskie jak Białorusini, Ukraińcy oraz te państwa, które zdobyły sobie niezależność niejako „rękami czarnymi od pługa”, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, uznały za wroga nr 1 - Związek Sowiecki. W jednolitym łańcuchu; jedynie „szlachecka” Polska i „kapitalistyczne” Czechy za wroga nr 1 uznały Trzecią Rzeszę, a z Sowietami zawarły przymierze. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

Dziś w Muzeum Sztuki Stosowanej odbyło się spotkanie, poświęcone prezentacji nowo wydanej książki prof. Antanasa Tyly „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas. XVI amžiaus antroji pusė–XVII amžiaus vidurys“ (Skarb państwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od drugiej połowy XVI w. – do połowy XVII w.).

 

Jest to wielostronne studium wybitnego historyka Litwy, poświęcone formowaniu skarbu państwa, systemowi podatków, sposobom opodatkowania oraz wydatkowaniu zgromadzonych środków w tamte odległe czasy, mające wiele analogii i podobieństw, pozwalających wyciągać praktyczne wnioski również dziś przy formowaniu budżetu państwa.

Występujący na spotkaniu historycy i działacze społeczni podkreślili nie tylko wagę wydanego dzieła, ale też nieprzemijające znaczenie całościowego dorobku A. Tyly, odnosząc go do klasyki historiografii naszego kraju.

Licznie zgromadzenie się na sali Muzeum miłośników  historii Litwy świadczyło nie tylko o zainteresowaniu nowo wydanym dziełem, ale było też swoistą demonstracją wdzięczności za poświęcanie się autora badaniom historii kraju, nieustępliwe poszukiwanie historycznej prawdy oraz niezależność myślenia.

Na zdjęciu: prof. Antanas Tyla czasie spotkania.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com