…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Dziś w Agencji Prasowej ELTA odbyła się konferencja prasowa z udziałem Neringi Venckienė, prof. Povilasa Gylysa, prof. Gintarasa Aleknonisa, przewodniczącego Litewskiej Asocjacji Praw Człowieka Vytautasa Budnikasa oraz kierownika sztabu wyborczego partii „Drąsos kelias“ Valdasa Vasiliauskasa. W trakcie konferencji został przedstawiony program partii jako Teisingumo programą Lietuvai (Program sprawiedliwości dla Litwy).

Z podobnym programem, otwarcie występującym przeciwko systemowi zakłamania, tolerowania  nadużyć i korupcji jak dotychczas nie występowała żadne inne grupowanie polityczne. Niezwykle ważne miejsce w programie i przyszłej działalności jest przewidziane  przywróceniu, na zasadzie prawa i prawdy, wiary i wiarygodności w stosunku do instytucji państwa w oczach obywateli oraz godności i udziałowi w zarządzaniu krajem samych obywateli. 
Partia „Drąsos kelias“ w zbliżających się wyborach do Sejmu RL występuje pod nr 6.
***
Przeglądając  listy wyborcze partii, uczestniczących w wyborach, godny odnotowania  jest fakt, iż partia „Drasos kelias” wystawiła listę najbardziej wykształconych ludzi i przygotowanych do pracy w instytucji ustawodawczej – Sejmie RL. Spośród 82 kandydatów z listy „Drąsos kelias” 13 osób ma wyższe wykształcenie prawnicze (11 proc.), 9 osób – ekonomiczne (7 proc.), 14 osób ma stopnie naukowe (12 proc.), 16 osób ma wykształcenie pedagogiczne i praktykę pracy wychowawczej (19 proc.), 5 kandydatów ma wykształcenie teologiczne, 5 osób ma stopnie wojskowe, 4 osoby mają wykształcenie i praktykę lekarską.

Jest to więc swoista odpowiedź na treść audycji „Savaitė” (Tydzień), która przed kilkunastu dniami ukazała się w publicznej  telewizji LRT z udziałem  Nemiry Pumprickaitė i  Laurinasa Bielinisa, gdzie powyżsi  w napastliwym tonie wystąpili przeciwko  udziałowi w wyborach nowo powołanych partii, nawołując do niegłosowania na te partie, a szczególnie na „Drąsos kelias”. Absolutnym zaskoczeniem dla myślących słuchaczy było pytanie L. Belinisa, występującego na każde zawołanie rządzących w roli tzw. politologa – proroka - co w przyszłym Sejmie RL będzie robiła Neringa Venckienė? -  mimo że jest niewątpliwie prawniczką najwyższej kwalifikacji, a we wszystkich parlamentach demokratycznych państw świata tej kwalifikacji posłowie są na wagę złota.

Ta audycja telewizyjna jest godna uwagi również z innych powodów.  Przede wszystkim dowodzi, że pracujący w LRT dziennikarze, których najbardziej jaskrawym przedstawicielem jest  Nemira Pumprickaitė, kierują się nadal sowieckimi nawykami i metodami działania, i wbrew fundamentalnym zasadom działalności dziennikarzy i publicznych środków masowego przekazu bezwstydnie patrzą do gęby wyłącznie aktualnemu reżymowi i osobom sprawującym władzę  i tylko im służą.

Co ciekawe, że już po kilkunastu dniach ta sama Nemira Pumprickaitė ochoczo prowadziła reklamową audycję dla systemowo – budżetowej Akcji Wyborczej, która razem z Aliansem Ruskich dąży do rozszerzenia swoich wpływów, a finansowana i politycznie wspierana z zagranicznych ośrodków, w odróżnieniu od „Drąsos kelias”i Neringi Venckienė, stanowi realne zagrożenie dla państwa i jego konstytucyjnego porządku.

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej w Agencji ELTA.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com