…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

16 lutego w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4) została otwarta niezwykle interesująca Międzynarodowa wystawa p.t. Krzyże znaczą Cnotę, a Strzała zwycięstwo…Sapiehowie, mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy. Około 300 unikalnych eksponatów, w tym 100 portretów Sapiehów z Muzeum Narodowego Litwy, z Zamku Królewskiego na Wawelu oraz innych placówek z Litwy i Polski złożyły się na treść tej wyjątkowej wystawy, która jest poświęcona jednemu z najwybitniejszych rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wystawie towarzyszy cykl wykładów i dyskusji, poświęconych  rodowi Sapiehów. Dzisiejsza dyskusja pod powyższym tytułem, w której pod przewodnictwem dr. Dariusa Kuolysa udział wzięli dr. Rimantas Miknys, prof. dr. Antanas Kulakauskas, dr. Eugenijus Saviščevas oraz Petras Auštrevičius,  wypadła niezwykle interesująco i koncentrowała się głównie wokół postawy i polityki, którą uprawiał Lew Sapieha (1557 – 1633) - pisarz wielki litewski, kanclerz wielki litewski i wojewoda wileński. Jego przekonanie o potrzebie umacniania państwa na podstawie prawa i wysokiej moralności w poczynaniach osób, sprawujących władzę, oraz zaufania między obywatelami, nie utraciło bez wątpienia aktualności również obecnie.
Na tle polityki Sapiehów, ofiarnych i dalekowzrocznych władców naszego kraju sprzed kilkuset laty, niezwykle czytelne stają się nasze aktualne potrzeby w budowaniu obywatelskiego społeczeństwa oraz szkodliwość wszelkich manipulacji i poczynań, prowadzących do podziałów i konfrontacji.

 Budującym zjawiskiem tego rodzaju imprez, służących oświeceniu ludności, jest liczny w nich udział młodzieży. Jak się zdaje tej, która Litwy nie porzuci i z miłością, jak to zakładał III Statut Litewski, redagowany przez Lwa Sapiehę, będzie pełniła służbę na rzecz państwa.

 Kolejne tego rodzaju spotkania w Wileńskiej Galerii Obrazów odbędą się 13, 21 i 29 marca, 3 i 17 kwietnia oraz 2 i 8 maja.  Wystawa potrwa do 20 maja.

Na zdjęciu: dr. D. Kuolys, dr. R.  Miknys, E. Saviščevas, prof. dr. A. Kulakauskas 
oraz P. Auštrevičius.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com