…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

16 lutego w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4) została otwarta niezwykle interesująca Międzynarodowa wystawa p.t. Krzyże znaczą Cnotę, a Strzała zwycięstwo…Sapiehowie, mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy. Około 300 unikalnych eksponatów, w tym 100 portretów Sapiehów z Muzeum Narodowego Litwy, z Zamku Królewskiego na Wawelu oraz innych placówek z Litwy i Polski złożyły się na treść tej wyjątkowej wystawy, która jest poświęcona jednemu z najwybitniejszych rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wystawie towarzyszy cykl wykładów i dyskusji, poświęconych  rodowi Sapiehów. Dzisiejsza dyskusja pod powyższym tytułem, w której pod przewodnictwem dr. Dariusa Kuolysa udział wzięli dr. Rimantas Miknys, prof. dr. Antanas Kulakauskas, dr. Eugenijus Saviščevas oraz Petras Auštrevičius,  wypadła niezwykle interesująco i koncentrowała się głównie wokół postawy i polityki, którą uprawiał Lew Sapieha (1557 – 1633) - pisarz wielki litewski, kanclerz wielki litewski i wojewoda wileński. Jego przekonanie o potrzebie umacniania państwa na podstawie prawa i wysokiej moralności w poczynaniach osób, sprawujących władzę, oraz zaufania między obywatelami, nie utraciło bez wątpienia aktualności również obecnie.
Na tle polityki Sapiehów, ofiarnych i dalekowzrocznych władców naszego kraju sprzed kilkuset laty, niezwykle czytelne stają się nasze aktualne potrzeby w budowaniu obywatelskiego społeczeństwa oraz szkodliwość wszelkich manipulacji i poczynań, prowadzących do podziałów i konfrontacji.

 Budującym zjawiskiem tego rodzaju imprez, służących oświeceniu ludności, jest liczny w nich udział młodzieży. Jak się zdaje tej, która Litwy nie porzuci i z miłością, jak to zakładał III Statut Litewski, redagowany przez Lwa Sapiehę, będzie pełniła służbę na rzecz państwa.

 Kolejne tego rodzaju spotkania w Wileńskiej Galerii Obrazów odbędą się 13, 21 i 29 marca, 3 i 17 kwietnia oraz 2 i 8 maja.  Wystawa potrwa do 20 maja.

Na zdjęciu: dr. D. Kuolys, dr. R.  Miknys, E. Saviščevas, prof. dr. A. Kulakauskas 
oraz P. Auštrevičius.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com