…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Dziś w jednej z najpiękniejszych sal Uniwersytetu Wileńskiego, sali Franciszka Smuglewicza,  została otwarta wystawa poświęcona kanclerzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego, ministrowi spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów Joachimowi Litaworowi Chreptowiczowi w nawiązaniu do 200. setnej rocznicy jego śmierci.

Na treść wystawy złożyły się nieliczne rękopisy i druki z XVI – XVIII wieków należące do J. L. Chreptowicza, będące dziś w posiadaniu Uniwersytetu Wileńskiego i Centralnego Archiwum Litwy.  Natomiast całość jego niezwykle bogatej biblioteki, zawierającej również historyczne dokumenty z okresu Władysława Jagiełły, wbrew woli darczyńcy, nie została przekazana dla Uniwersytetu Wileńskiego. W wyniku wypadków dziejowych została ona zdeponowana i znajduje się w Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

 W otwarciu wystawy wzięli rektor UW Benediktas Juodka oraz minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis, który zaznaczył szczególną rolę J.L. Chreptowicza w historii państwowości Litwy i narodów sąsiednich, podkreślając potrzebę wypracowania polityki w dziedzinie historii kraju, sprzyjającej uświadomieniu historycznego dorobku państwa oraz roli w tym procesie historycznego Narodu Litewskiego.

 Przed zebranymi z krótkim referatem wystąpił historyk Eligijus Raila, przedstawiając postać, zasługi i dorobek Kanclerza na niwie oświaty, w dziedzinie reform społeczno – gospodarczych oraz w polityce.

 Ze szczególną satysfakcją możemy odnotować, iż wydanie przez nas w roku 2007 książki Krzysztofa Trackiego „Ostatni kanclerz litewski” również sprzyjało popularyzacji postaci i dorobku J.L. Chreptowicza. http://www.pogon.lt/wydawnictwo-czas/81.html

Otwarcie wystawy było też okazją do podpisania umowy o współpracy między Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Uniwersytetem Wileńskim.

Na zdjęciach: otwarcie wystawy; fragment wystawy (zdjęcia Gediminasa Zemlickasa i własne). 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com