…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

21 października w Wileńskiej Galerii Obrazów została otwarta wystawa pt. Hommage donatoriams (Darczyńcom w hołdzie), poświęcona tym, którzy po zniesieniu popowstaniowych ograniczeń w roku 1905, założyli fundamenty obecnych muzealnych zbiorów i kolekcji dzieł sztuki, dokumentów oraz eksponatów historycznych. 

Wystawa pozwala zapoznać się z dorobkiem takich organizacji, jak Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie, które to podjęły się powyższego dzieła z myślą o przyszłości placówek muzealnych Wilna.
Zakres ekspozycji pozwolił na ukazanie tylko niektórych mecenasów - Władysława Tyszkiewicza, Kanutego i Bolesława Rusieckich, Antoniego Kolba-Sieleckiego i innych.
Wystawa potrwa do 31 grudnia br.
Na zdjęciach: eksponaty wystawy – Łucja Bałzukiewicz, portret Jana Kurczewskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie; Feliks Cichocki, portret Hilarego Lenskiego, fundatora gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie (obecnie Muzeum Sztuki im. Vytautasa Kasiulisa); Benedykt Kubicki, portret Ferdynanda Ruszczyca, darczyńcy dzieł sztuki; autor nieznany, portret Józefa Montwiłła, darczyńcy; Wincenty Ślendziński, autoportret.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com