…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

   Wydział Nadzoru Gospodarstwa Leśnego Państwowej Służby Leśnictwa informuje właścicieli i użytkowników lasów, że od dnia 1 maja 2020 r. weszła w życie nowelizacja Przepisów Ochrony Przeciwpożarowej Lasów (zatwierdzonych uchwałą nr 500 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 7 kwietnia 1995 r., nowelizacja uchwały nr 431 z dnia 29 kwietnia 2020 r.). Podczas suchej pogody lasy są w dużym stopniu narażone na pożary, dlatego zwracamy uwagę na określone w przepisach zakazy pożarów w sprzyjającym okresie, składowania odpadów z wycinki drzew, użytkowania pojazdów w lasach i rozpalania ogniska.

   Przepisy określają również nowe wymagania dla właścicieli i użytkowników lasów. Obejmują one zakaz składowania w lasach materiałów łatwopalnych, spalania nieściętych, niezgarniętych lub w inny sposób niezebranych roślin lub ich części, składowania odpadów z wycinki drzew w pobliżu drzewostanów iglastych w wieku poniżej 30 lat w odległości mniejszej niż 50 metrów oraz w pobliżu miejsc wypoczynkowych, kempingów i miejsc postoju w odległości mniejszej niż 200 metrów. Przepisy zostały uzupełnione o grupy pożarów lasów, zgodnie z którymi organizuje się monitorowanie pożarów lasów i stosuje się zapobiegawcze środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupa pożarów lasów jest publikowana codziennie na stronie internetowej Nadleśnictwa i Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej przy Ministerstwie Środowiska od 1 kwietnia do 30 września. Nowe przepisy regulują działania i współpracę instytucji w zakresie organizowania gaszenia pożarów lasów oraz ich gaszenia, a także prowadzenia działań zapobiegających pożarom lasów.
Pragniemy również nadmienić, że naruszenia wymogów ochrony przeciwpożarowej lasów mogą podlegać odpowiedzialności administracyjnej. Zgodnie z art. 279 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych za zniszczenie lub uszkodzenie lasu w wyniku podpalenia lub niedbałego obchodzenia się z ogniem, a także za inne naruszenia wymogów ochrony przeciwpożarowej lasu, które skutkują pożarem lasu lub jego rozprzestrzenieniem się, nakłada się grzywnę w wysokości od pięciuset sześćdziesięciu do tysiąca dwieście euro, zaś na kierowników osób prawnych lub innych osób odpowiedzialnych – od tysiąca dwieście do dwóch tysięcy trzysta euro.
   Państwowa Służba Leśnictwa zwraca także uwagę właścicieli lasów na pogarszający się stan sanitarny lasów. Pogoda w 2018 – 2019 roku była wyjątkowo upalna i sucha, w wyniku czego drzewa w lasach osłabły. Ponadto zima w 2019 – 2020 roku była ciepła, z powodu braku zimna i śniegu na wiosnę gleba mogła szybko wyschnąć. Na początku wegetacji brak wilgoci szybko osłabia drzewa, tworząc korzystne warunki do rozprzestrzeniania się różnych szkodników. Poprzednie ciepłe zimy sprzyjały zimowaniu szkodników. Ostatnio rozprzestrzeniły się szkodniki koron i pni drzew. Kornik ostrozęby rozprzestrzenił się w lasach sosnowych, a kornik drukarz w lasach świerkowych, dlatego bardzo ważne jest terminowe usuwanie porażonych drzew, gałęzi i odpadów z wycinki drzew lub ich przycinanie do wylotu chrząszczy. Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się szkodników, należy jaj najszybciej uporządkować w lasach wiatrowały i wiatrołomy. Ponadto, Przepisy Sanitarnej Ochrony Lasów stanowią, że od 1 kwietnia do 1 września we wszystkich miejscach wycinki drzew zabrania się pozostawiania zielonych odpadów drzew iglastych z korą o średnicy większej niż 8 cm w najgrubszej części i długości większej niż 1 m, z wykluczeniem przeznaczonych do przygotowania na opał lub inne potrzeby pod warunkiem, że są ułożone w stosy większe niż 1,5 m, a także pojedynczych gałęzi (nie przekraczając 0,1 m3/ha). Należy nadmienić, że zarządcy, właściciele, użytkownicy lasów, dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego, a także osoby fizyczne i prawne muszą przestrzegać wymagań Przepisów Sanitarnej Ochrony Lasów podczas przygotowywania, składowania i przerobu drewna okrągłego i innych zasobów leśnych.
   Właściciele i użytkownicy lasów proszeni są o zgłaszanie i konsultowanie ze specjalistami Wydział Nadzoru Gospodarstwa Leśnego Państwowej Służby Leśnictwa przypadków ustalenia ognisk wysychania i wysuszenia drzewostanów w gospodarstwach leśnych.
Jedynym skutecznym środkiem jest terminowa wycinka sanitarna polegająca na wycinaniu drzew wraz ze szkodnikami. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodników w pozyskanym drewnie, pozyskane drewno należy usunąć z drzewostanu lub należy usunąć korę. Zainfekowane szkodnikami odpady z wycinki muszą zostać usunięte z miejsca wycinki lub rozdrobnione.
   Bardziej szczegółowe informacje na temat wszystkich kwestii są dostępne na stronie internetowej Państwowej Służby Leśnictwa www.amvmt.lt

Opracował główny specjalista Wydziału Nadzoru Gospodarstwa Leśnego Regionu Wileńskiego Państwowej Służby Leśnictwa

Marijonas Juškauskas
tel. 869524298, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com