…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

1. Tom nowel, Wilno 1935.
2. Bunt rojstów, Gebethner i Wolff, Wilno 1938.
3. To dopiero byłaby klęska... Nr 16, Wilno 10 sierpnia 1941 (vide Aneks A).
4. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów (Z przedmową gen. Andersa), Gryf, Londyn 1948, drugie wydanie 1950.


5. Katyn ungesuhntes Verbrechen, Thomas-Verlag, Zurich 1949, Bergstadt-Verlag, Munchen 1958.
The Katyn Wood Murders, Hollis and Carter, London 1951, British Book Centre, New York 1952, The World Affairs Book Club, London 1952.
Le Nfassacre de la Foret de Katyn, "La Libre Belgique" począwszy od 8 lipca 1952.
II Massacro della Foresta,, Edizione Paoline, Roma 1954.
Las Fosas de Kutyn, Ediciones Paulnas, Madrit 1957.
6. Droga donikąd, Orbis, Londyn, 1955 i Kontra, Londyn lata 1980-te.
Der Weg ins Nirgendwo, Bergstadt-Verlang, Munchen 1959.
Le Chemin qui ne Mene Nulle Part, Librairie Artheme Fayadr, Paris 1960.
The Road to Nowhere, Harvill Press (Collins), London 1962.
7. Karierowicz, Orbis, Londyn 1955.
8. Dwa listy do redakcji, „Kultura" nr 7-8/117-118, Paryż 1957.
9. Kontra 2), Instytut Literacki, Paryż 1957 i Nina Karsow, Londyn lata 1980-te.
Tragódie an der Drau, Bergstadt-Verlang, Munchen 1957.
10. Sprawa pułkownika Miasojedowa, B. Świderski, Londyn 1962 i Kontra, Londyn lata 1980-te.
11. Zwycięstwo prowokacji, J. Mackiewicz, Monachium 1962 i Kontra Londyn lata 1980-te.
12. Pod każdym niebem, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1964.
13. Lewa wolna, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1965 i Kontra, Londyn lata 1980-te.
14. ...Mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa..., Monachium 1969.
15. Nie trzeba głośno mówić, Instytut Literacki, Paryż 1969 (recenzja vide Aneks G) i Kontra, Londyn lata 1980-te.
16. List do redakcji „Nowy Świat", New York 11 maja 1970.
17. „Redaktor" Bohdan Mackiewicz, „Wiadomości", Londyn 24 października 1971.
18. Człowiek wielkiego dzieła, „Dz. Pol. i Dz. Żołn.” 16 stycznia 2002. 3)
19. W cieniu Krzyża, Kontra, Londyn, 1972 (recenzja vide Aneks H).
20. Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy, Kontra, Londyn 1974.
21. Miejmy nadzieję..., A. Poray Book Publishers, New York 1983.
22. Fakty, przyroda i ludzie (zbiór felietonów z lat 1945-1976, drukowanych w „Orle Białym", „Lwowie i Wilnie" i „Wiadomościach"), Kontra, Londyn 1984.
23. Droga Pani (napisana wspólnie z Barbarą Toporską, Kontra, Londyn, 1984.
24. Przed śmiercią Józefa Mackiewicza ukazało się w kraju poza cenzurą pięć jego książek, głównie w krakowskim podziemnym ośrodku „Arka". Do tych książek należały z pewnością: Droga donikąd, Zwycięstwo prowokacji  i Droga Pani.
17 sierpnia 1988 roku

Przypisy:
1) Lista ta nie była dotąd opublikowana.
2) W tym wypadku Kontra to tytuł książki. W innych wypadkach Kontra oznacza wydawnictwo książek Józefa Mackiewicza.
3) Jest to omówienie Książki o Grydzewskim wydanej przez londyńskie „Wia¬domości" w 1971 r., które z pewnością było drukowane po raz pierwszy pod koniec 1971 r. lub na początku 1972 r. i przedrukowane w 2002 r.
Na podstawie: Zbigniew S. Siemaszko. Józef Mackiewicz. Listy, opracowania, wspomnienia. Norbertinum, Lublin 2009.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com