…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Głęboko zaniepokojeni informacjami świadczącymi o dramatycznym regresie stosunków polsko-litewskich, pragniemy wyrazić swój żal spowodowany pogarszającymi się nieustannie w ostatnich latach relacjami pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.
Pochylając się  z troską nad zaistniałą sytuacją, kierujemy jednocześnie apel do konstytucyjnych władz Rzeczpospolitej, w tym w szczególności do Pana Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, o podjęcie efektywnego dialogu, prowadzonego w duchu obustronnego zrozumienia i poszanowania, przy uwzględnieniu zarazem wielowiekowej tradycji współpracy i rozwoju obu państw.

Wszelkie działania podejmowane w tym kierunku powinny być oparte na dorobku wielu pokoleń Litwinów i Polaków, którzy razem, ramię w ramię, tworzyli w ciągu kilku minionych wieków wspólną historię. Nie powinniśmy pomijać jednak przy tym wrażliwości politycznej współczesnego społeczeństwa litewskiego oraz jego dorobku wypracowanego przez ponad ostatnich sto lat, a opartego na dokonaniach litewskiego ruchu odrodzenia narodowego. Brak zaufania w naszych stosunkach nie leży ani w polskim, ani w litewskim interesie narodowym. Wydaje się, iż jedyną szansą na zahamowanie najgłębszego od 1989 roku regresu w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy naszymi państwami jest podjęcie wspólnego, szczerego dialogu, który byłby w stanie wyjaśnić  i przełamać wzajemną nieufność. Wierzymy, iż osiągnięcie takiego kształtu obopólnych relacji stanowić jednocześnie będzie szansę na dalszą efektywną współpracę Litwy i Polski, państw tworzących niegdyś równoprawny związek w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a obecnie członków tej samej Unii Europejskiej.
 
Prof. zw. dr hab. Dariusz Szpoper                       
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
Laureat Nagrody Obojga Narodów
 
Krzysztof Czyżewski
Dyrektor Ośrodka ,,Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”
Sejny
Prof. zw. dr hab. Bohdan Szlachta                      
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                   
 
Prof. UE, dr hab. Maria Piotrowska
Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej   
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
 
Prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski                
Wydział Prawa i Administracji                             
Uniwersytet Warszawski                                   
 
Dr Przemysław Dąbrowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz            
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu            
 
Prof. zw. dr hab. Leszek Zasztowt
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra
Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
 
Prof. dr hab. Jan Jurkiewicz                              
Instytut Historii                                             
Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu   
Prof. UwB, dr hab. Krzysztof Buchowski
 Instytut Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytet w Białymstoku
 
Prof. UWr, dr hab. Maciej Marszał                      
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Uniwersytet Wrocławski
 
Prof. UWM, dr hab. Roman Jurkowski
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Romanowski             
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk   w Warszawie                                                
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 Prof. UMK, dr hab. Ewa Bagińska
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Prof. UMCS, dr hab. Krzysztof Amielańczyk        
Wydział Prawa i Administracji                           
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   
Prof. UAM, dr hab. Krzysztof Pietkiewicz
Instytut Wschodni
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki                  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                
 
Dr Michał Gałędek
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
 
Prof. zw. dr hab. Mirosław Nesterowicz            
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu        
 
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Wydział Prawa i Administracji                          
Uniwersytet w Białymstoku
 
Ks. dr Witold Dorsz                                     
Wydział Teologiczny                                     
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Dr hab. Michał Korwin-Kossakowski
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie   
Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski            
Wydział Prawa i Administracji                         
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu      
Dr Marceli Antoniewicz
Wydział Historyczno-Filologiczny
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 
Dr Grażyna Woźniewska
Katedra Bankowości
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com