…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Š.m. kovo 20 d. dieną įvyko steigiamasis LŽSP suvažiavimas. Panašios partijos Europoje veikia senai. Kodėl tik dabar Lietuvoje atsirado sumanymas kurti Žaliųjų partiją? Ar čia nėra susyja su  atominės stoties statybos planais?

2011 m. kovo 20 d. įvyko partijos “Lietuvos žaliųjų sąjūdis” Steigiamasis suvažiavimas. Teisingumo ministerijoje partiją įregistravome gegužės 11 d. Šiuo metu turime apie 2500 narių. Iš tikrųjų, visose ES valstybėse veikia ir formuojant politiką dalyvauja žaliosios partijos. Europos parlamente jau kelintą kadenciją veikia ketvirta pagal dydį žaliųjų frakcija. O Lietuvoje aktyviai veikianti žalioji partija įsikūrė paskutinioji tarp ES valstybių. Man sunku nurodyti priežastis, kodėl taip vėluota. Gal reikėjo suburti pakankamai nebegalinčių ilgiau stebėti Lietuvos politiką iš šalies aktyvių žmonių ratą?  Partijos įsikūrimas nėra susijęs vien su AE statyba. Veikti mus vertė ilgai brendęs noras keisti situaciją Lietuvoje, imti ir daryti patiems užuot laukus, kol kas nors kitas ateis ir nurodys, kokioje Lietuvoje gyvensime.

 Lietuvoje planuojama statyti nuosavą AE ir dar tris gretimose valstybėse. Visada sakau, kad tai ne energetikos  klausimas, tai mūsų visų saugumo ir gyvenimo erdves išsaugojimo klausimas. Kitaip sakant Tėvynes saugumo klausimas. Tai, kad Lietuvą ruošiamasi „aptverti“  AE buvo vienas iš stimulų įsikurti partijai “Lietuvos žaliųjų sąjūdis”, tačiau tikrai ne vienintelis. Manome, kad  Lietuvai jau seniai trūksta nuosaikios politikos, kuri atstovautų ne tik aplinkosaugą, bet ir visas gyvenimo sritis. Mes tai vadiname žaliąją politika. Ji apima tiek ekonomiką, tiek darnų  ir nuosaikų jos vystimąsi, tiek draugiškus santykius su kaimynais, tiek socialinę, švietimo, vietos savivaldos sistemas. Mes už:
• Saugią Lietuvą –Lietuva bus saugi tik tada, kai visuomenėje vyraus tolerancija kitaip mąstančiam, kalbančiam ar tikinčiam savu dievu; kai kiekvienas visuomenės narys bus gerbiamas, laisvas ir kritiškai mąstantis; kai jis bus ramus, kad šioje visuomenėje bus tinkamai gerbiamas ir apsaugotas jo darbas, kūrybinės veiklos rezultatai, šeima, artimieji ir draugai.
• Teisinę valstybę – laisvą ir savarankiškai mąstantį bei kuriantį žmogų, nes tik toks žmogus gali reikalauti iš valdžios atskaitomybės bei įgyvendinti realią jos kontrolę.
• Ekologinę išmintį – harmoningą gamtos ir visuomenės būtį, saikingą išteklių vartojimą ir švarią aplinką.
• Socialinį teisingumą – kaip būtiną šiuolaikinės visuomenės egzistavimo sąlygą.
• Dalyvaujamąją demokratiją – tiesioginį piliečių dalyvavimą savo lyderio rinkimuose, sprendimų priėmimo decentralizaciją.
• Politiką, kurioje nenaudojamas smurtas – tarp valstybių ir tarp atskirų žmonių.
• Tausojančią (subalansuotą) plėtrą – kaip naują žvilgsnį į žmogaus ir gamtos santykius.
• Pagarbą įvairovei - mes gerbiame kultūrinę, kalbinę, etninę, religinę ir dvasinę įvairovę, kaip ir kiekvieną gyvą organizmą.

Kas jau padaryta organizuojant partijos veiklą ir kokius tikslus numatoma pasiekti artimiausiu metu ir perspektyvoje? Ir ar partija apsiribos tik gamtosaugos klausomais?

Tikrai neapsiribosime vien tik aplinkosauginiais reikalais. Kaip jau minėjau, žalioji politika apima visas gyvenimo sritis. Artimiausi tikslai - plėtra. Norime įkurti skyrius visose savivaldybėse. Šiuo metu yra įkurta dvylika „Lietuvos žaliųjų sąjūdžio“ skyrių, o laukia dar keliolika. Artimiausiu metu organizuosime didelę tarptautinę  konferenciją atomines energetikos tema. Kviesime visas ES žaliąsias partijas ir kaimyninių valstybių žaliųjų atstovus, kuriuos irgi liečia atominės energetikos plėtros problema. Po šios rudenines konferencijos mes žadame pradėti rinkti parašus prieš atominę energetiką. Sieksime parašus rinkti ne tik Lietuvoje, bet ir bendradarbiaujant su Baltarusijos ir Rusijos aktyvistais ir kaimyninėse valstybėse. Žinoma, kitais metais dalyvausime ir LR Seimo rinkimuose.

Ką pasiekė tokio pobūdžio partijos Europos sąjungos valstybėse ir ar LŽSP užmezgė su jais ryšius?

 Taip, „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ palaiko pastovius ryšius su ES žaliųjų partijų koalicija. Dar prieš įsisteigiant partijai jie lankėsi pas mus tris kartus, o įsisteigus partiją ir toliau bendradarbiaujame. Juos domina mūsų išskirtinė atominė situacija ir jie atidžiai seka įvykius Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Europoje žaliosios partijos turi senas tradicijas ir nuolat veikia tiek savivaldos, tiek vyriausybės, tiek Europos parlamento lygmenyse. Vokietijoje atsisakoma atomines energetikos plėtros, Italijoje taip pat.

Ir gal keletą sakinių apie save.  

Gimiau rašytojo ir bibliotekininkės šeimoje. Daug laiko praleisdavome keliaudami po Lietuvą, o tėvo literatūriniuose siužetuose gamta paprastai būdavo labai svarbus veikėjas. Todėl nenuostabu, kad Vilniaus universitete pasirinkau studijuoti biologiją. 1983 metais įgijau biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo (magistro) kvalifikaciją. Nuo daktaro disertacijos rašymo mane atitolino dalyvavimas sąjūdžio veikloje. Tapau vienu iš Lietuvos Žaliųjų judėjimo kūrėjų, ekologinio klubo „ Žemyna“ kūrėjų ir pirmuoju klubo pirmininku (1988 metai). Vėliau buvau išrinktas Lietuvos Žaliųjų judėjimo atsakinguoju sekretoriumi. Nuo 1990 metų dirbu aplinkosauginį darbą valstybinėje tarnyboje, privačiame sektoriuje. O 2009 metais tapau kuriamos „Lietuvos Žaliųjų Sąjūdžio“ partijos iniciatyvinės grupės pirmininku, o šiuo metu esu išrinktas partijos pirmininku. 2010 metais man buvo suteiktas „Laisvės kovų dalyvio“ teisinis statusas, kuris man asmeniškai labai daug reiškia.

Ačiū. Linkime sėkmės.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com