…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

1869 metais kovo 7 dieną Latvijoje gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas. Vėliau jo šeima daugelį metų gyveno Jankovičuose, greta dabartinės Onuškio seniūnijos teritorijos esančiame kaime. Onuškio krašto žmonėse dar gyvas atminimas apie šį neeilinį žmogų. Dar galima pasivaikščioti įspūdinga liepų alėja, kuria vaikštinėjo Donatas Malinauskas, jo šeimos nariai, garbūs svečiai iš Vilniaus ir kitų kraštų. Dar yra žmonių, prisimenančių iškilių asmenų vizitus ir bajorų gyvenimo nuotrupas

Kovo 8 dieną Onuškio šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje paminėtos 155 – osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko gimimo metinės. Klebonas Algimantas Gaidukevičius, Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, Donato Malinausko giminaičiai Viktoras Jencius-Butautas, Bartas Markevičius, Donato Malinausko premijos laureatas Simonas Jazavita, jo giminaičiai, svečiai, onuškiečiai meldėsi už signatarą, kurio palaikai 1993 metų birželio 14 dieną palaidoti Onuškio bažnyčios šventoriuje. Meldėsi už signataro seserį Filomeną, sutuoktinę Zofiją ir visą giminę. Klebonas priminė tragišką Donato Malinausko lemtį. Lietuvos labui dirbęs, lietuvybę puoselėjęs, daugybę iniciatyvų rėmęs pats mirė iš bado tremtyje, tolimame Altajaus krašte. Klebonas lygino Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio likimus. Jie - neįtikėtinai panašūs. Abubuvo ištremti, kalinti Altajaus krašte, daug iškentėję, bet neišsižadėję Lietuvos ir lietuvybės.
Signataro vaikaitis Tadas Stoma su žmona Jadvyga, gyvenantys JAV, ir giminaitis Viktoras Jencius – Butautas su žmona Žiedūna įsteigė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko vardo kultūros premiją. Premija teikiama signataro vardą garsinantiems, jam artimas vertybes puoselėjantiems, aktyviai Lietuvos labui veikiantiems asmenims. 2024 metų Donato Malinausko kultūros premija įteikta istorikui, muziejininkui, dirbančiam Kauno muziejuje Simonui Jazavitai. Prasminga, kad Viktoras Jencius – Butautas, papasakojęs apie Donato Malinausko nuveiktus darbus, premiją įteikė Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje Onuškyje – miestelyje, kurio bažnyčios šventoriuje ilsisi pats Nepriklausomybės Akto signataras. Onuškyje - kuris yra 2024 metų mažoji Lietuvos kultūros sostinė.
Premijos laureatą Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus vardu sveikino mero patarėja Evelina Kislych -Šochienė, laureato šeimos nariai, giminaičiai, laikraščio ,,Trakų žemė“ redaktorius Juozas Vercinkevičius, 2022 metų premijos laureatė Daiva Vilkelytė, Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė.
Minėjimas tęsėsi Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje. Direktorė Rima Blikertienė sveikino mokyklos bendruomenę ir svečius su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Skambėjo Lietuvos Respublikos himnas. Mokiniai, vadovaujami darbščių, kūrybingų mokytojų, paruošė nuotaikingą programą. Dainavo muzikos mokytojos Gražinos Kulbickienės vadovaujami pradinukai ir vyresniųjų klasių mokiniai, šokio sūkuryje sukosi geografijos mokytojos Nijolės Česnulevičienės ugdytinių poros, skambiais balsais užbūrė mokinės Milana Ravda ir Nėja Svitovaitė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Stasė Masilionienė visus pasirodymus meistriškai sujungė į vieną visumą, o dalyvius jungė pasididžiavimo Lietuva jausmas drauge dainuojant dainą Antano Baranausko žodžiais ,,Giedu dainelę“ .
Paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko 155-ąsias gimimo metines, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, užmezgėme naujas pažintis.
Žmonės, kartą apsilankę Onuškyje, grįžta... Onuškis kviečia ir laukia, juolab, kad mes 2024 metų mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Čia vyks dar daug įdomių, įtraukiančių renginių.

Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė

Nuotraukose: 1. Iš kairės į dešinę D. Malinausko giminaitis Bartas Markevičius, Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė, 2024 metų D. Malinausko premijos laureatas Simonas Jazavita, Onuškio bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Evelina Kislych-Šochienė, D. Malinausko kultūros premijos steigėjas Viktoras Jencius-Butautas, 2022 metų premijos laureatė Daiva Vilkelytė, Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos direktorė Rima Blikertienė; 2. Prie D. Malinausko ir šeimos narių kapo; 3. D. Malinausko vardo mokykloje vyksta koncertas.
Video įrašas: minėjimų fragmentai

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com