…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

2022 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos Mokslų Akademijoje įvyko konferencija Vilniaus Universiteto serveriuose kaupiamo internetinio leidinio“Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui” (www.lietuvai.lt) dabarties ir ateities tema. Konferencijos dalyviai pažymėjo, kad per 10 egzistavimo metų ši enciklopedija (toliau – ELIP) savo apimtimi tapo didžiausia lietuviška internetine informacine baze.

Ji suteikia prieigą kiekvienam būti kūrėju, visuomeniškai telkdama lietuvius bendrai veiklai. ELIP nėra privati nuosavybė – ji yra informacinė vertybė, priklausanti visai lietuvių tautai. Šios informacinės bazės paskirtis – saugoti mūsų savastį, prisidedant prie žmonijos etnokultūrinės įvairovės išsaugojimo.
Konferencijos dalyviai, suprantantys valstybę kaip tautos savisaugos ir savivaldos viešąją organizacinę sistemą, reiškė nuomonę, kad toks supratimas neturėtų būti svetimas ir valstybinėse institucijose dirbantiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Konferencijos organizatorių manymu ELIP neturėtų likti tik privataus Lietuvos valstybės sektoriaus rūpesčio objektu, o taptų ir viešojo sektoriaus dėmesio vertu dalyku, finansuojamu iš tautos sukuriamų viešųjų išteklių.
Konferencijos dalyviai bandė atkreipti Lietuvos piliečių ir išeivijos lietuvių bei nevyriausybinių organizacijų dėmesį į šio leidinio svarbą ir kvietė juos susitelkti aktyvesnei veiklai, dalijantis turima informacija. Kalbėtojai išreiškė viltį, kad ELIP ilgainiui taps kiekvieno lietuvio garbės reikalu, siekiant palikti savo gyvenimo brydę informaciniame ELIP lauke.

Video įrašas: konferencijos fragmentai.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com