…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Š. m. spalio 2 dieną Diskusijų klube „Gaublys“ aptarta Lietuvos politinių partijų rinkimų į Seimą programų atitiktis XXI a. europinei valstybingumo kultūrai. Pranešėjas, advokatas Jonas Ivoška, įžanginėje diskusijos kalboje pažymėjo, kad tautinės valstybės pagrindiniai uždaviniai XXI a. civilizacinių iššūkių kontekste yra ginti ir vystyti universaliąsias vertybes, kurioms priskirtinos prigimtinės žmogaus teisės, tautos tvarumas ir pažanga bei valstybingumo kultūra.

Plačiau aptaręs visų šių vertybių turinį, pranešėjas išreiškė apgailestavimą, kad daugelyje partinių politinių darinių rinkimų programose dominuoja tik norai ir pažadai, neieškant priemonių tiems norams įgyvendinti. Dėl to susidaro įspūdis, jog daugelis politikų labai viduramžiška prasme suvokia valstybės paskirtį ir esmę. Aptardamas valstybingumo kultūros sampratą, pareiškėjas pažymėjo, kad valstybingumo kultūra – tai piliečių savivaldos forma, pilietinės visuomenės sąlygomis grindžiama sutartiniais prioritetais, teisingumu ir teisės viršenybe, kurios paskirtis skatinti tautos pažangą bei galias, kuriant ir panaudojant materialines bei dvasines vertybes. Klubo dalyviams pažėrus eilę klausimų , diskusija įgavo klausimų- atsakymų pobūdį.
Nuotraukoje: iš kairės – pranešėjas advokatas Jonas Ivoška ir „Gaublio“ klubo prezidentas Leopoldas Tarakevičius.
Video filmas: pranešimo ir diskusijos fragmentai

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com