…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Š. m. spalio 2 dieną Diskusijų klube „Gaublys“ aptarta Lietuvos politinių partijų rinkimų į Seimą programų atitiktis XXI a. europinei valstybingumo kultūrai. Pranešėjas, advokatas Jonas Ivoška, įžanginėje diskusijos kalboje pažymėjo, kad tautinės valstybės pagrindiniai uždaviniai XXI a. civilizacinių iššūkių kontekste yra ginti ir vystyti universaliąsias vertybes, kurioms priskirtinos prigimtinės žmogaus teisės, tautos tvarumas ir pažanga bei valstybingumo kultūra.

Plačiau aptaręs visų šių vertybių turinį, pranešėjas išreiškė apgailestavimą, kad daugelyje partinių politinių darinių rinkimų programose dominuoja tik norai ir pažadai, neieškant priemonių tiems norams įgyvendinti. Dėl to susidaro įspūdis, jog daugelis politikų labai viduramžiška prasme suvokia valstybės paskirtį ir esmę. Aptardamas valstybingumo kultūros sampratą, pareiškėjas pažymėjo, kad valstybingumo kultūra – tai piliečių savivaldos forma, pilietinės visuomenės sąlygomis grindžiama sutartiniais prioritetais, teisingumu ir teisės viršenybe, kurios paskirtis skatinti tautos pažangą bei galias, kuriant ir panaudojant materialines bei dvasines vertybes. Klubo dalyviams pažėrus eilę klausimų , diskusija įgavo klausimų- atsakymų pobūdį.
Nuotraukoje: iš kairės – pranešėjas advokatas Jonas Ivoška ir „Gaublio“ klubo prezidentas Leopoldas Tarakevičius.
Video filmas: pranešimo ir diskusijos fragmentai

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com