…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Lietuvių kalbos puoselėtojos ir gynėjos rašytojos Liudmilos Petkevičiūtės naują pergalę švenčiant lapkričio 23  Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų literatūros skyriuje įvyko knygos „Saulės spalvų poringės: GELTONA“ sutiktuvės.

Svečių laukė graži autorės knygų parodėlė, pati rašytoja ir jos bendražygė dailininkė Laimutė Varkalaitė.

Pakili, jaudulinga nuotaika spinduliavo ta šiluma, kuri apgaubia bendraminčius, drauge švenčiančius pergalę. Kokia tai pergalė? Ir kas vienija tuos žmones?

Ženklia pergale privalu pavadinti tai, kad dailininkė Laimutė Varkalaitė meistriškai atliko jai patikėtą užduotį, o autorė įkūnijo savo taip ilgai godotą sumanymą, metų metus brandintą nuo pat jaunystės – be jokios paramos ar pagalbos savo lėšomis išleido itin svarbią ir vertingą, štai jau antrą knygų virtinės „Saulės spalvų poringės“ knygą (pirmoji – „Raudona“, 2013, Vilnius).

Visa šventė, pati jos eiga liudijo: knygos autores ir tuos, kurie susirinko jų triūso pagerbti, vienija dėmesys ir meilė lietuvių kalbai, rūpestis dėl jos ateities, dėl jos išlikimo dėl jos raidos ir tolesnio gyvavimo.

Tad jiems buvo smagu drauge pasidžiaugti „Saulės spalvų poringėmis“, skirtomis būtent lietuvių kalbai gaivinti ir stiprinti.

Kuo gi ypatingos tos poringės, toji keistų, ligi šiolei nebūtų knygų virtinė? Autorė jau kadai pastebėjo, jog šventoji lietuvių kalba, tiesioginė, kamieninė indoeuropiečių prokalbės tąsa, vis labiau skursta ir nyksta, sulig metais užpilama vis didesniais svetimžodžių srautais. Geri, savi, skambūs, tikslūs ir išraiškingi žodžiai užmirštami, jų vieton skverbiasi menkaverčiai pakaitalai, nepaliekantys erdvės nei minčiai, nei jos plėtojimui. Graudžiausia, jog šitas vyksmas vis labiau įsibėgėja, nors gyvename laisvoj Lietuvoj, nors mūsų Didysis žodynas bei tautosakos rinkiniai – didžiausi pasaulyje, o darbų apie lietuvių kalbos reikšmę ir grožį vis daugėja…

Rašytojos pastebėjimas paprastas ir aiškus: VAIKAI (o juk būtent jie yra mūsų ateitis ir kalbos gyvasties, jos kūrybos tęsėjai) tų žodynų ir žinynų NEVARTO! Norint kalbos lobynus perduot tolyn, į ateitį, būtina juos teikti vaikams, ir teikti nuo pat mažumės, nuo kūdikystės! Be to, privalu tai padaryti taip meniškai, taip pagaviai, kad vaikai juos suimtų savin, suglobtų savo širdelėn, kad tie lobynai taptų jų savastim.

Taigi „Saulės spalvų poringės“ – tai išmoningi, vingrūs ir nepaprastai pagavūs takai takeliai, gudriai vedantys į tuos neaprėpiamus lietuvių kalbos lobynus: nuostabiais piešiniais gausiai išdabintos ir žodžių pynėmis apipintos knygos, jaukiai suburiančios ir įtraukiančios mažus ir didelius skaitytojus į nepaprastą, užburiantį lietuvių kalbos pasaulį. Mat šių knygų tikslas – vaizdžiai atskleisti lietuvių kalbos grožį, skambumą, gaivinti jos turtingą žodyną, priminti ir atminti, kaip šnekėjo, kokiu sąmojum mėgavosi mūsų ankstesnės kartos, puoselėti kalbos jausmą ir skatinti didžiuotis savo kalba.

Pirmoje virtinės knygoje „Saulės spalvų poringės: RAUDONA“ (104 p.) medžiaga sąmoningai patiekiama erdviai, seikėjama po nedaug, po truputį, kad ją būtų lengviau atsiminti net visai mažam, vos kalbėti pradėjusiam skaitytojui.

Antroji knyga, „GELTONA“ (320 p.) – daug didesnė, skalsesnė. Ją sudaro dvi dalys po 160 puslapių. Kiekviena dalis pradedama dosniu rašytojos žodžiu, įvedančiu į geltonos spalvos pasaulį, kruopščiai surinktą ir nupintą iš įstabios lietuvių kalbos daugžodystės, kuo įvairiausių spalvų, atspalvių, geltonybių ir geltonimų. Puslapis po puslapio, žodis po žodžio, piešinys po piešinio — ir skaitytojas jau keliauja kartu su basakojais besišypsančių akių veikėjais per pienių pievas, atsispiria ir kyla su geltonsparniais geltongūžiais paukščiais ir paukšteliais į vaiskų saulėtą dangų, kur aukso rageliu skardena padūkėlė saulė, o jai pritaria visa govėda vėjų pūtėjų ir pulkų pulkai šviesos ir gyvenimo džiaugsmo garbintojų.

Numatomos išleisti kitos „Poringių“ knygos („Mėlyna“, „Žalia“ ir kitos) bus vis platesnės, gilesnės, turtingesnės – augant vaikui, plečiantis jo gabumams ir sąmonei, kartu augs ir knygos.

Džiugu, kad šios šaunios, puošnios ir taip reikalingos knygos buvo įvertintos įvairiais apdovanojimais: Lietuvos kultūros ministerijos, Dailininkų sąjungos, „Gero dizaino“ varžybų, paramos iždo „Švieskime vaikus“ ir net pasaulinėse vaikų knygų varžybose Kinijoje „3rd Little Hakka International Picture Book Award“.

Beje, plačiau apie knygų virtinę „Saulės spalvų PORINGĖS“ galite pasidairyti čia: www.lieparas.lt

Nuotraukoje: Liudmila Petkevičiūtė ir Laimutė Varkalaitė

Video filmas: knygų pristatymo fragmentai
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com