…Złamanie Traktatu Suwalskiego i Żeligowskiada były największym błędem, który zaciążył na losach tej części Europy Wschodniej. A stworzona przez Piłsudskiego Litwa Środkowa, była niewątpliwie szopką wysoce szkodliwą. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

Gerbiamieji! Jeigu Jūs, kaip vieno tarp skaitomiasių Lietuvoje leidinių tvarkytojai, paviešintumėte  Pilietinės santalkos „Teisės ir tiesos valdžia“ programinius metmenis (pridedami) su galimybe neabejingiesiems pasisakyti  dėl jų priimtinumo, bendromis pastangomis mes nustatytume, ar dar yra prasmė ką nors daryti dėl Lietuvoje likusios gyventi pilietinės daugumos padėties pagerinimo.

Piliečių santalkos „Teisės ir tiesos valdžia“, orientuojančios pretendentą į kandidatus 2019 metų LR Prezidento rinkimuose pilietinės visuomenės kūrimui, programiniai metmenys

Santalkos vertybiniai orientyrai:

- Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ( 1948), skelbianti žmogaus prigimtines laisves ir pilietinį lygiateisiškumą;

- Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (1966), ginantis tautų apsisprendimo teisę;

- Lietuvos Respublikos Konstitucijos (1992) preambulės nuostata, deklaruojanti lietuvių tautos siekį sukurti darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę.

 

Santalkos tikslas:

Pilietinės savivaldos pagrindais sukurti Lietuvoje pilietinės visuomenės teisinių santykių sistemą, išsaugant tautos tvarumą.

Santalkos vertybinės nuostatos:

1. Visi žmonės gimsta laisvi, todėl kiekvieno pareiga, sulaukus intelektinės brandos, rūpintis savo gyvenimu;

2. Žmonijos nacionalinė įvairovė laikytina vertybe, todėl tautos savasčiai išsaugoti bei jos bendruomeninėms reikmėms tenkinti ir puoselėti  kiekvieno darbingo žmogaus pareiga dalį savo darbinės veiklos produkto skirti viešiesiems  (bendriesiems)  interesams tenkinti;

3. Tauta kaip suverenas savo valią reiškia tiesiogiai referendumų būdu arba per valstybės  funkcinius subjektus, veikiančius tautos interesais  ir piliečių gerovei;

4. Pilietinis lygiateisiškumas valstybėje užtikrinamas visų valstybės funkcinių subjektų teisių ir pareigų balansu bei valstybinio sektoriaus darbuotojų personaline atsakomybe;

5. Teisingumas kaip dorovinė vertybė ginamas teisės ir tiesos valdžia visose valstybės ir savivaldybės įstaigose;

6. Teisėkūra valstybėje grindžiama dorovine tautojauta, pirmiausia ginant prigimtines žmogaus teises ir tautos tvarumo interesus;

7. Ginčus dėl  teisėtumo ir teisingumo sprendžia visuomenės prižiūrimi teismai, vadovaujantis teise, faktais ir gamtos bei logikos dėsniais.

Santalkos uždaviniai ir priemonės:

1. Vadovaujantis nuostata, jog teisė yra valstybės pagrindas, atliktina valstybėje teisinės sistemos  pertvarka, orientuota ugdyti pilietinės visuomenės pagrindus, pirmiausia prasmingai sumodeliuojant konstitucines normas;

2. Siekiant išsaugoti pilietinės daugumos pasitikėjimą pertvarkos iniciatoriais, neatidėliojant įgyvendinti prioritetines žmonių gerovės kėlimo priemones, pirmiausia pasirūpinant ekonomiškai silpniausiųjų gerove;

3. Įgyvendinant  perspektyvinius  pertvarkos planus, visuomenės informavimo priemonių kontingentą  sustiprinti  mokslo, meno, vadybos specialistais, turinčiais valstybiško mąstymo pradmenų;

4. Seimo kontrolierių įstaigą pertvarkius į Parlamentinės kontrolės tarnybą, atlikti galimai perteklinių ir besidubliuojančių funkcijų peržiūrą valstybės ir savivaldybių institucijose;

5. Pertvarkyti valstybės pensinio aprūpinimo sistemą, visas valstybės išteklines išmokas (pensijas, rentas, pašalpas) mokant per vieną valstybės struktūrinį darinį (SODRą), išmokų dydį nustačius pagal kiekvieno asmens indėlį į socialinio draudimo fondus, dalyvavimą tautos tvarumui ir pažangai reikšmingoje veikloje ir gyvybinius žmogaus poreikius.

6. Atsisakyti valstybės institucijų kišimosi į privataus sektoriaus veiklą, jeigu privačiai vykdoma veikla nepažeidžiami kitų žmonių ar valstybės funkcinių subjektų interesai;

7. Skatinant verslo plėtrą, pradedančius šalyje veikti ūkio subjektus pirmaisiais jų veiklos metais atleisti nuoi visų mokestinių prievolių.

8. Valstybės ir savivaldybės įstaigose dirbusiems asmenims, neatlikusiems jiems patikėtų funkcijų ar jas vykdžiusiems netinkamai, po atleidimo iš tarnybos neleisti penkerius metus pretenduoti į jokias skiriamąsias ar renkamąsias pareigas valstybiniame sektoriuje.

9. Neatidėliotinai pertvarkyti bausmių sistemą, nustatant, kad už ekonominius nusikaltimus ar nusižengimus būtų taikomos ekonominės sankcijos.

10. Nuolatiniam ryšiui su piliečiais palaikyti sudaryti Seimo nuolatinę diskusijų komisiją, kurios veikloje be visuomenės atstovų privalomai dalyvautų visuomeninio transliuotojo įgaliotinis;

Pastaba: Pritariančiuosius pilietinės visuomenės kryptingo kūrimo tvarkai, kviečiame registruotis el. paštu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pateikiant šiuos duomenis:

Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas Miestas, rajonas

Santalkos iniciatorių vardu Jonas Ivoška

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com