Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Balandžio 25 d. Švenčionių rajono Zalavo kaime buvo atidengta paminklinė lenta, skirta atminti čia gimusiems broliams Pilsudskiams – Bronislovui Pilsudskiui, etnografui, antropologui ir Tolimųjų Rytų etninių grupių tyrėjui, bei Juzefui Pilsudskiui.

Šio paminklo iniciatoriai bei finansuotojai yra broliai Vytautas ir Kęstutis Musteikiai kartu su grupe bičiulių.

Įamžinti Bronislovo Pilsudskio atminimą ir atkreipti dėmesį į jo nuveiktus darbus, mūsų nuomone, yra remtinas sumanymas, tačiau statyti paminklą Juzefui Pilsudskiui – tai jau neteisingas ir nesuprantamas dalykas, kurį, matyt, lėmė nesusigaudymas literatūroje lenkų kalba.

Okupuotas Vilniaus kraštas, bolševikams perduotas Minskas, pagal Rygos sutartį su sovietais pasidalyta Baltarusija ir Ukraina, neleidžiant įgyvendinti čia valstybingumo idėjos, ir dar keletas kitų iškrypėliškų akcijų – visa tai tragiškai prislėgė ir slegia iki šiol tautų bei valstybių, susikūrusių istorinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje, likimus. Tokie veiksmai veikiau priskirtini mirtinoms nuodėmėms, už kurias paminklų nestatoma.

Vis dėlto ši nesavanaudiška privati iniciatyva, nepažeidžianti teisės nuostatų, gali būti pavyzdys ir kitiems, atsižvelgiant į tai, kad valstybės sostinėje Vilniuje ir kitose vietovėse iki šiol dar neįamžinta daug iškilių asmenybių, paaukojusių savo gyvenimą Lietuvai ir sukūrusių reikšmingų darbų.

Nuotraukoje: paminklinės lentos atidengimo iškilmių iniciatoriai ir dalyviai.

Videofilmas: lentos atidengimo akimirkos.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com