…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Profesor Alvydas Butkus, przewodniczący stowarzyszenia „Forum Litewsko-Łotewskie” (asociacija „Lietuvos ir Latvijos forumas”), wystosował w ubiegłym tygodniu odezwę do prezydentów Litwy i Łotwy, a także do przewodniczących parlamentów i rządów tych państw.
W odezwie kierownik Centrum Letoniki Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centras) uznał, że polityka Polski wobec krajów bałtyckich „destabilizuje i osłabia cały region”, przyrównał też ją do polityki Rosji wobec Łotwy i Estonii.

„Różne traktowanie Litwy i Łotwy w polityce polskiej zaczyna już budzić niepokój społeczny, gdyż w ostatnim czasie zjawisko to nabyło wręcz cech kontrastu. Prezydent Polski Bronisław Komorowski, w czasie wizyty Prezydenta Republiki Łotewskiej Andrisa Bērzinša (...), podziękował mu za „stałą troskę nad mniejszością polską na Łotwie” — napisał Butkus, zaznaczając jednocześnie, że na Łotwie działa tylko 5 polskich szkół, nazwiska miejscowych Polaków są zapisywane po łotewsku i nie ma nazw ulic po polsku.

 

„Ci sami przywódcy Polski o to samo mają pretensje do Litwy, oczerniając ją i tworząc zamieszanie nawet na szczeblu UE i NATO, uzależniając relacje polsko-litewskie od spełnienia narzuconych warunków, stanowiących bezprecedensową ingerencję w wewnętrzne sprawy Litwy” — pisze przewodniczący Forum Litewsko-Łotewskiego.

Taka polityka państwa polskiego przypomina Butkusowi okres międzywojenny - autor odezwy widzi w niej podobieństwa do polityki Rosji względem Łotwy i Estonii. „Dwulicowa postawa Polski wobec obu państw bałtyckich, obrana jeszcze w 1920 r., podobnie jak w czasach przedwojennych destabilizuje i osłabia cały region. Oprócz tego, w ten sposób Polska pośrednio solidaryzuje się z polityką Rosji wobec Łotwy i Estonii, w ramach której zarzuca się tym krajom „łamanie praw ludności rosyjskojęzycznej” — oświadczył Alvydas Butkus.

Butkus wzywa przywódców Litwy i Łotwy do zwracania uwagi przywódców Polski i Unii Europejskiej na „rozbijacką politykę Polski na Litwie” i przypomina, że "litewską politykę wobec mniejszości narodowych należy oceniać według tych samych kryteriów, jakie stosuje się w odniesieniu do Łotwy i Estonii”.

http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/butkus-postawa-polski-destabilizuje-i-oslabia-caly-region.d?id=57643853#ixzz2NuKVTTei

2 kwiecień 2012 г

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com