…Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Józef Mackiewicz

Ostatnio Związek wspólnot litewskich Tatarów z udziałem autorów Adasa Jakubauskasa, Galima Sitdykva oraz Stanislava Dumina wydał w Kownie w językach litewskim i rosyjskim uzupełnione i poprawione drugie wydanie książki Lietuvos totoriai isorijoje ir kulturoje (Litewscy Tatarzy w  historii i kulturze).

Jest to niezwykle cenny zbiór wiedzy o litewskich Tatarach od ponad 600 lat zamieszkałych na Litwie, a których potomkowie pozostawili po sobie widoczny dorobek również w kulturze sąsiednich z Litwą współczesnych państw  i narodów – Białorusi, Polski i Rosji. Książka zawiera krótkie życiorysy wyróżniających się na przeciągu wieków w rożnych dziedzinach życia społecznego litewskich Tatarów – w wojskowości, kulturze, nauce i dyplomacji.

Poprzedzona obszernym historycznym ekskursem, pozwala poznać i zrozumieć bogatą i złożoną historię tej grupy narodowościowej, która mimo przeciwności losu przetrwała do dziś, kultywując własne obyczaje i tradycje, ubogacając kulturę Litwy własnym kolorytem oraz wzorem obywatelskiej wierności wobec państwa.

Wagi i uroku książce dodaje ponad 120 zdjęć i lustracji oraz staranne opracowanie graficzne. Ze  słowniczkiem terminów, niezwykle obszerną  bibliografią oraz indeksem nazwisk ma podstawę  być uznaną za encyklopedię wiedzy o litewskich Tatarach od roku 1397, kiedy to księże Witold Wielki osiedlił ich na rzece Wace w okolicach Wilna i Trok - do dziś.

Adas Jakubauskas, Galim Sitdykov, Stanislav Dumin. Lietuvos totoriai isorijoje ir kulturoje. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Kaunas 2012, str. 432. ISBN 978-609-95036-1-5; UDK 929-943.21(474.5)(038)Ja228.  

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com