…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Ostatnio Związek wspólnot litewskich Tatarów z udziałem autorów Adasa Jakubauskasa, Galima Sitdykva oraz Stanislava Dumina wydał w Kownie w językach litewskim i rosyjskim uzupełnione i poprawione drugie wydanie książki Lietuvos totoriai isorijoje ir kulturoje (Litewscy Tatarzy w  historii i kulturze).

Jest to niezwykle cenny zbiór wiedzy o litewskich Tatarach od ponad 600 lat zamieszkałych na Litwie, a których potomkowie pozostawili po sobie widoczny dorobek również w kulturze sąsiednich z Litwą współczesnych państw  i narodów – Białorusi, Polski i Rosji. Książka zawiera krótkie życiorysy wyróżniających się na przeciągu wieków w rożnych dziedzinach życia społecznego litewskich Tatarów – w wojskowości, kulturze, nauce i dyplomacji.

Poprzedzona obszernym historycznym ekskursem, pozwala poznać i zrozumieć bogatą i złożoną historię tej grupy narodowościowej, która mimo przeciwności losu przetrwała do dziś, kultywując własne obyczaje i tradycje, ubogacając kulturę Litwy własnym kolorytem oraz wzorem obywatelskiej wierności wobec państwa.

Wagi i uroku książce dodaje ponad 120 zdjęć i lustracji oraz staranne opracowanie graficzne. Ze  słowniczkiem terminów, niezwykle obszerną  bibliografią oraz indeksem nazwisk ma podstawę  być uznaną za encyklopedię wiedzy o litewskich Tatarach od roku 1397, kiedy to księże Witold Wielki osiedlił ich na rzece Wace w okolicach Wilna i Trok - do dziś.

Adas Jakubauskas, Galim Sitdykov, Stanislav Dumin. Lietuvos totoriai isorijoje ir kulturoje. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Kaunas 2012, str. 432. ISBN 978-609-95036-1-5; UDK 929-943.21(474.5)(038)Ja228.  

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com