…Symbolem ciemnoty politycznej, głupoty mas, symbolem krótkowzroczności, jakiegoś specyficznego chamstwa, ciasnoty nieprawdopodobnej, obłędu nieomal - niech służy fakt następujący: oto nad Wilnem, nad lotniskiem Porubanku, błyszczy czerwona gwiazda bazy sowieckiej. Straszliwy cień czerwonego terroru pada na życie, mienie i sumienie chrześcijańskiej ludności. Tymczasem ludność ta nie ma nic lepszego do roboty, jak tłuc się wzajemnie po własnych świątyniach, tłuc do krwi podczas modłów, spierając się o to - czy w kościołach katolickich śpiewane być mają pieśni w języku polskim, czy litewskim!!! Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Dziś na Uniwersytecie Wileńskim rozpoczęła obrady dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona 425 rocznicy zatwierdzenia Trzeciego Statutu Litewskiego z udziałem naukowców krajowych oraz z Białorusi, Polski i Ukrainy.

Program obrad, mimo iż konferencja  jest poświęcona Trzeciemu Statutowi, wybiega  poza tytułowy temat, obejmując szeroki zakres badań i poglądów naukowców z terenów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski ze swoją specyfiką oraz kolorytem ocen. Takim przykładem mogą być referaty dr Dmytro Vashchuka z Ukrainy na temat systemu prawnego ziem ukraińskich WKL w II połowie XV w. do lat trzydziestych XVI wieku oraz dr Vasila Voronina z Białorusi, dotyczący terminologii, określającej pojęcie państwa w WKL w XIV – XVI w.

Konferencja stanowi potwierdzenie, iż Uniwersytet Wileński pozostaje nadal centralnym ośrodkiem naukowych badań i promocji Statutów Litewskich, które stanowią historyczny wzór, świadczący o zapobiegliwej trosce ówczesnych władców i elit politycznych o umacnianie państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W trakcie obrad konferencji w Białej Sali Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego została otwarta wystawa, poświęcona badaniom na Uniwersytecie Wileńskim nad Statutami Litewskimi, zaznaczająca zasługi w powyższym temacie Joachima Lelewela, Ignasa Danilavičiusa, Józefa Jaroszewicza, Konstantinasa Jablonskisa, Juliusza Bardacha, Stefana Ehrenkrentza i innych. Wystawa jest poświęcona prof. Stanislovasu Lazutce (1923 – 2009) jednemu z wybitnych badaczy Pierwszego Statutu Litewskiego. Otwarcia wystawy dokonała inicjator zwołania konferencji, uczennica i współpracowniczka S. Lazutki - prof. dr. Irena Valikonytė.

Na zdjęciu: otwarcie wystawy z udziałem uczestników konferencji, z prawa na lewo dziekan wydziału prawa prof. dr Rimvydas Petrauskas, prof. dr. Irena Valikonytė, dyrektor Biblioteki do spraw informacji i zabytków kultury dr Marija Prokopčik.

Film:

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com