…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Dziś w Wilnie uroczyście rozpoczęto obchody 100.lecia działalności Biblioteki im. Wróblewskich  Akademii Nauk Litwy, którym jest też poświęcona Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biblioteka naukowa w warunkach przemian kulturowych i technologicznych innowacji”.
Otwierający jubileuszowe obchody i Konferencję prezydent Akademii Nauk Litwy akademik Valdemaras Razumas oraz dyrektor Biblioteki dr Sigitas  Narbutas przedstawili historię powołania, dorobek i zbiory Biblioteki, niełatwe momenty na drodze upowszechniania wiedzy i oświecenia oraz  budowania niezależnego obywatelskiego myślenia. 

 Pozdrowienia i życzenia pomyślności dla zespół tej niezwykle zasłużonej placówki z okazji jubileuszu oraz uczestnikom Konferencji przesłał premier Litwy Andrius Kubilius.  Prezydium Akademii  Nauk oraz Ministerstwo Oświaty i Nauki uhonorowały najbardziej zasłużonych byłych i obecnych pracowników Biblioteki  stosownymi listami gratulacyjnymi.  Gospodarze i goście konferencji szczególnie zaznaczali zasługi Juozasa Marcinkevičiusa, przez wiele lat  do niedawna pełniącego obowiązki dyrektora Biblioteki. To dzięki jego inicjatywie i staraniom w roku 2009 Bibliotece Akademii przywrócono imię  Wróblewskich.
Uczestniczący w konferencji  przedstawiciele i delegacje głównych bibliotek Litwy oraz  Białorusi, Łotwy, Polski, Rosji  i Ukrainy złożyli życzenia pomyślnej działalności na kolejne stulecia oraz przekazali w darze rożne wydania ze swoich krajów.
W dalszej części konferencji przed zebranymi wystąpili kierownicy Narodowej Biblioteki im.  Martynasa Mažvydasa, Biblioteki  Uniwersytetu Wileńskiego oraz goście zza granicy, którzy opowiedzieli o doświadczeniach i dorobku  placówek, planach rozwoju i przekształceń, skierowanych na  dostosowanie swojej działalności do współczesnych potrzeb społeczeństwa i państwa.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji  w Muzeum Narodowym Litwy (ul. Arsenalo 1) została otwarta wystawa, na której przedstawiono najbardziej interesujące eksponaty z historycznych zbiorów Biblioteki. O zainteresowaniu wystawą, która potrwa do 10 czerwca, świadczy fakt, iż w chwili otwarcia była ona dosłownie oblegana, jak żadna inna jej podobna w ciągu kilku ostatnich lat.
Jutro obrady konferencji będą kontynuowane, a jej uczestnicy będą mogli  wysłuchać szereg interesujących referatów, związanych z wpływem nowych technologii na działalność bibliotek, poznać  stan i losy zbiorów lituanistycznych w kraju i za granicą oraz stosunek Wróblewskich wobec państwowości Litwy.
***
Za początek działalności Biblioteki im. Wróblewskich Akademii Nauk Litwy uważany jest akt zatwierdzenia  w dniu 30 października 1912 roku Statutu Towarzystwa „Biblioteka imienia Eustachego i Emilii Wróblewskich” i kiedy to przewodniczący Towarzystwa Tadeusz Wróblewski przekazał zbiory rodziców i własne dla powyższej instytucji.
W czasie przekształcania biblioteki prywatnej w publiczną  w jej zbiorach znajdowało się 65 tys. książek, tysiąc  map oraz 5 tys. rękopisów i autografów.  Dziś w zbiorach  Biblioteki znajduje się około 4 mil. książek  i innych dokumentów, w tym prawie 270 tys. rękopisów, a najstarszy dokument pochodzi z XII w.
Obecnie Biblioteka im. Wróblewskich prowadzi przekształcenia, celem których jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym we współczesnych  warunkach i przewidywalnej przyszłości, kontynuując tradycyjną naukowo – informacyjną i edukacyjną misję, zabiegając o gromadzenie,  zachowanie i  przekazanie dla przyszłych pokoleń zbiorów dziedzictwa dokumentarnego.

Na zdjęciach: otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym, w centrum dyrektor Biblioteki  dr S.  Narbutas, z lewa  wiceminister oświaty i nauki Nerija Putinaitė oraz minister kultury Arūnas Gelūnas;   obradom konferencji przewodzi dyrektor Biblioteki  dr S.  Narbutas oraz sekretarz naukowy Leokadija Kairelienė;  pozdrowienia składają bibliotekarze z Białorusi; w sali obrad konferencji; uczestnicy konferencji – wieloletni dyrektor Biblioteki dr Juozas Marcinkevičius oraz dyrektor Instytutu Historii Litwy dr. Rimantas Miknys; ogólny widok sali  w czasie otwarcia wystawy; gmach Biblioteki.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com