…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Lietuvos Respublikos Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Pirmininkei Aušrinei Norkienei
Žiniai: LVŽS frakcijos nariams
2021 m. sausio 3 d., Vilnius

Jau eilę metų mūsų svetainės bendradarbiai stebi ir analizuoja poveikį bei kelia klausimą dėl būtinumo nutraukti mokėti antikonstitucines privilegijas (žr. Konstitucijos 29 ir 52 straipsnius bei Sodros įstatymą) sovietmečio ir naujai nomenklatūrai. Šie piliečių lygiateisiškumo pažeidimai iškreipia šalies konstitucinius principus, didina atskirtį tarp piliečių ir veda prie demokratijos pamatų ardymo.

Pagal 2016 -02- 05 d. A. Butkevičiaus Vyriausybės suteiktą mums informaciją, 2015 metų bėgyje valstybines pensijas ir kitas antikonstitucinio pobūdžio išmokas, kaip priedą, dažnai viršijantį senatvės pensiją, gavo 106 tūkst. 385 asmenys, kurioms išleista 132 milijonai 571,6 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Mūsų paskaičiavimais dabartiniu metu tokio pobūdžio neteisėtas išmokas iš valstybės biudžeto gauna jau apie 110 tūkst. asmenų, ką liudija vis naujų grupių piliečių priskyrimas nomenklatūrai bei išmokų sumos, kurios ženkliai padidėjo ir 2020 metais jau sudarė 139,4 mln. eurų.
Sveiku protu sunku suvokti, kodėl ir už ką gauna iš šalies biudžeto materialines privilegijas, prieštaraujančias Konstitucijai sovietmečio prokurorai, teisėjai, KGB bendradarbiai, marksizmo – leninizmo dėstytojai ir t.t. Nebūtų taip skaudu, jeigu tuo pat metu per 20 % Lietuvos piliečių nebūtų pasmerkti egzistavimui žemiau skurdo ribos. Greta to, vis guodžiamasi kad trūksta pinigų vaikų maitinimui, švietimui, kultūrai, sveikatos apsaugai. Net dabar – artėjančios ekonominės krizės akivaizdoje – didinamos valstybinės pensijos.
Tiesiog paradoksas, kad 1998 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kurio KGB pripažino nusikalstoma organizacija ir 1999 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad toks KGB organizacijos vertinimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tačiau nusikalstamos organizacijos nariams mokamos valstybinės pensijos.
Tiesą sakant, tarp šių apie 110 tūkst. papildomų pensijų gavėjų yra dvi nedidelės grupės piliečių – politiniai kaliniai ir tremtiniai bei daugiavaikės motinos, kurie nusipelno pagarbos ir valstybės dėmesio. Tačiau jie, gaunantys menkutes valstybines pensijas, naudojami kaip priedanga, kad užmaskuoti dešimt ir daugiau kartų didesnes iš biudžeto mokamas išmokas, skiriamas, pavyzdžiui, sovietmečio teisėjams. Suprasdami, kad represuotieji ir daugiavaikės motinos negalėjo savo socialinio draudimo įnašais užsigarantuoti sau oresnių pensinių sumų, jiems būtina nustatyti priemokas. Tačiau tai reikėtų daryti sutinkamai su Konstitucija per teisingai sutvarkytas senatvės ar invalidumo pensijas, nežeminant jų iškreiptai įformintomis išmokomis kartu su sovietmečio represinių tarnybų tarnautojais.
Manome, gerb. frakcijos pirmininke, kad verta Jums žinoti ir tai, kad kaimyninėse ES šalyse - Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje nuo tokių sovietinio tipo privilegijų atsisakyta iškart po nepriklausomybės paskelbimo ir prie jų negrįžta. Be abejonės, kad ir kitos postkomunistinės šalys, dabartiniu metu priklausančios ES, pasielgė panašiai.
Pasiturinčioje Vakarų Europoje irgi taupiai leidžiamos tautos uždirbtos biudžetinės lėšos. Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas po vienos ar dviejų kadencijų saugomas ir išlaikomas valstybės sąskaita tik vieno mėnesio bėgyje. Po to jis pats turi pasirūpinti savimi ir skirtingai nei pas mus, neturi jokių apartamentų ir būstinių, jokių mašinų, būrio patarėjų, padėjėjų, apsauginių ir vairuotojų, išlaikomų Tautos sąskaitą. Tas pats kitose šalyse. Tai kyla klausimas, kodėl mes turime išlaikyti, pvz., multimilijonierę D. Grybauskaitę? Ar dėl to, kad liko su sovietų okupantais net po Nepriklausomybės paskelbimo? Ar kad Lietuvą praskolino visiems laikams, siekdama naudos sau? Ar kad apdovanojo ordinu net lietuvių Tautos genocido vykdytoją? Periodiškai mes kreipdavomės į besikeičiančias Vyriausybes, siūlydami mokėti pensijas sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Sodros įstatymu. Visos jos mus informuodavo, kad kadencijos pabaigoje, vykdant socialinės apsaugos sistemos reformą, bus imtasi priemonių socialinio draudimo sistemai sutvarkyti. Deja...
Galų gale kreipėmės ir į LVŽS suformuotą Vyriausybę, iš kur 2017 m. lapkričio 2 d. gavome viceministro Eitvydo Bingelio viltį teikiantį atsakymą:
„(...)Iš tiesų, esama pensinio pobūdžio išmokų iš valstybės biudžeto sistema sukelia daug diskusijų visuomenėje, nes šios išmokos nepagrįstos jokiomis įmokomis ir mokamos tik tam tikroms socialinėms ar profesinėms grupėms. Be to, šioje sistemoje galioja niekuo nepagristi teisinio reguliavimo skirtumai - nevienodos pensinio pobūdžio išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos, skirtingi baziniai dydžiai išmokoms apskaičiuoti, didelė išmokų dydžių diferenciacija. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, yra numatyta, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos, Lietuvos Respublikos kultūros ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. II ketvirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiks pasiūlymus dėl valstybinių pensijų sistemos tobulinimo. Pateikti pasiūlymai nustatyta tvarka bus derinami su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene…“
Nors priemonės, apie kurias mums rašė Vyriausybės pavedimu Eitvydas Bingelis, nebuvo vykdomos, bet nusiteikimas civilizuotoms permainoms socialinės apsaugos sistemoje džiugino tuo, kad atrodė, neva, ir mūsų šalyje yra partija, kuriai rūpi Konstitucijos nuostatos bei demokratinės vertybės. Todėl kartu su mūsų skaitytojais buvome ypatingai nustebinti, kada S. Skvernelio Vyriausybė pripažino valstybinę pensiją, kaip priedą prie senatvės pensijos Tautos sąskaita I. Degutienei, kuri visą gyvenimą gaudavo vieną iš didžiausių tarp biudžetininkų atlyginimą, o paskutiniais metais pastatė net tris gyvenamuosius namus, gavus leidimą vieno namo statybai.
Pasibaigus kadencijai ir paskelbus, kad esate opozicijoje, 2020 gruodžio 15 d. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos iniciatyva kartu su konservatoriais ir Laisvės partijos atstovais vienbalsiai nutarėt padidinti ir taip jau didžiausius priedus prie senatvės pensijų valstybinių pensijų pavidalu sovietmečio teisėjams ir prokurorams (teisėjai ir prokurorai, kurie nedirbo sovietams išeis į pensiją maždaug po 15 metų). Vietoje algų padidinimo dirbantiems teisėjams, kad jie patys bendra tvarka užsidirbtų normlias pensijas ir būtų nepriklausomi nuo besikeičiančių politikų malonės, jūs prisidėjot prie dalies piliečių neteisėto papirkinėjimo. Gaila, kad net mokslininkams tenka jaustis ne orios gyvensenos pensijas užsidirbusiais lygiateisiais piliečiais, o tapti išimtiniais papirktaisiais, kuriems, suprantant valstybingumo antikultūros ydas, dėl sotesnio kąsnio tenka likti joms abejingais.
Jūsų pozicija kelia nuostabą, nes absoliuti dauguma antikonstitucinių privilegijų gavėjų balsuoja už konservatorius, kurie sukūrė ir įtvirtino šią žalingą valstybės egzistencijai sistemą. Tarp antikonstitucinių privilegijų gavėjų, mūsų pastebėjimais, palaikančių LVŽS nepastebėta. Nesuprantama, kodėl jūs neprieštaravot, kad ir 2021 metų Tautos uždirbtame valstybės biudžete būtų numatyta virš 140 mln. eurų antikonstitucinių privilegijų išmokoms. Todėl kyla pagrįstas klausimas – ar LVŽS Seimo nariai tikrai yra opozicijoje? Kodėl jūs laikotės konservatorių ir jų koalicijos partnerių pozicijos, siekiančios antikonstitucinių privilegijų pagalba manipuliuoti Lietuvos visuomene, didinti piliečių socialinę atskirtį ir griauti šalyje demokratijos pagrindus?
Gerb. frakcijos pirmininke, būčiau dėkingas jeigu Jūs ar kas nors iš Jūsų kolegų, rastumėte laiko priimti mane patogiu Jums laiku, kad galėtume argumentuotai aptarti du paminėtus klausimus. Siekdami pokalbių autentiškumo, darome visų pokalbių video įrašus.
Pagarbiai,
Ryšard Maceikianec, svetainės www.pogon.lt redaktorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Atsakymas

Laba diena, Ryšardai,
Dėkui už Jūsų laišką. Dėl Jūsų klausimo jau kreipiausi į Sodrą, kad plačiau išaiškintų susidariusią situaciją. Šį klausimą aptarsiu su atskirais frakcijos nariais. Kai turėsiu daugiau informacijos, Jums parašysiu.

Pagarbiai,

Laima Nagienė
2021 01 18 d.

2021 03 14 d. LVŽS Seimo frakcija atsakymo neatsiuntė.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com