…Do Mackiewicza nikt nie chciał się przyznać i dlatego, że taki literacko zacofany, i dlatego, że okropny reakcjonista, ale czytali, aż im się uszy trzęsły. Pośród znanych mi polskich literatów nikt tak nie pisał. Szlachcic szaraczkowy, jak go nazwałem, z tych upartych, wzgardliwych, zaciekłych milczków, pisał na złość. Na złość całemu światu, który czarne nazywa białym i nie ma nikogo, kto by założył veto. I właśnie w tej pasji jest sekret jego stylu. Czesław Miłosz. Kultura,  1989

Vilnius, 2016 10 21 d.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei gerb. Dianai Varnaitei

Gerb. Direktore. Vasaros metu  Jūs priėmėt mane, kalbėjome apie pilkapyną Girdžiūnų miške Buivydžių seniūnijoje.  Susitikimo metu Jūsų vadovaujamo departamento darbuotojas Mečkovskis, informavo, kad miško kirtimų metu apsauginė pilkapyno zona nėra pažaidžiama. Pasirodo jis, švelniai tariant, sakė netiesą.

Jeigu 2015/2016 metų kirtimai nepažeidė apsauginės zonos, tai kertant 2011/2012 metais prie pat pilkapyno projektas su Jūsų departamentu derintas nebuvo, o Mečkovskis, būdamas vietoje, to tiesiog “nepastebėjo”.  Parašau jam apie tai laišką, tačiau adresatas neatsakė.

Dabartiniu metu miškas su sunkia technika kertamas iš kitos kelio pusės 10 - 15 metrų nuo pačios pilkapyno viršūnės.  Medžiai kirtimams pažymėti ir pačioje viršūnėje. Tai natūralu kyla klausimas – ar šie kirtimo projektai suderinti su Kultūros paveldo departamentu, o gal Jūsų darbuotojai tiesiog vėl “nepastebės”, kad naikinamas pilkapynas?  O gal skubama susidoroti su pilkapynu todėl, kad 2017-ieji paskelbti Piliakalnių metais?

Tad, naudodamasis konstitucine teise į informaciją, prašau Jūsų suteikti žinią, kodėl pilkapynas Girdžiūnų miške yra naikinamas? Ar apie tai yra Jums žinoma ir suderinta su Jūsų vadovaujama institucija?

Nuotrauka pridedama.

Pagarbiai, Fondo “Vilniaus klodai” pirmininkas R. Maceikianec.

2016 10 27

Gerb. Direktore. Ryšium su tuo, kad 2017-ieji paskelbti Piliakalnių metais, labai skubama suniokoti  pilkapyną iki to laiko. Nuotraukose matome, kaip niokojamas Girdžiunų pilkapynas Buivydžių seniūnijoje Vilniaus rajone. Tyli rajono valdžia, priklausanti organizuotai grupuotei Lenkų rinkimų akcija, žino ir tyli apie tokią veiklą, turinčia nusikaltimo požymių, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.  Tik matant paminėtų įstaigų darbą, žmogus galu gale pradeda supranti, kodėl  sakoma, kad tylėjimas - auksas…

Tas yra daroma Jums leidus? Prarasit savo gerą vardą, Direktore.

R. Maceikianec


KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Labdaros ir paramos fondo "Vilniaus klodai"              2016-11-07 Nr. (1.29.) 2-2543

pirmininkui Ryšard Maceikianec                              Į 2016-10-21   Nr. raštą

DĖL JŪSŲ 2016-10-21 PRANEŠIMO

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) gavo Jūsų 2016-10-21 raštą, susipažino su juo bei teikia atsakymą savo kompetencijos ribose.

Informuojame, kad Departamento Vilniaus skyrius 2016-10-31 atliko kultūros paveldo objekto, Veseluchos pilkapyno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16470; toliau - pilkapynas), esančio Veseluchos vs,, Buivydžių šen., Vilniaus r,, patikrinimą bei surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. AAV-676.  Patikrinimo metu nustatyta, kad pilkapynas išsidėstęs per kelis suformuotus žemės sklypus, viename iš žemės sklypų (unik. Nr. 4112-0800-0088) vykdyti miško kirtimo bei traukimo darbai. Informuojame, kad Skyrius 2015-12-03 patikrino vidinės miškotvarkos projektą žemės sklype (unik. Nr. 4112-0800-0088) bei jam pritarė (reg. Nr. 102P).

Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad miško kirtimo metu technika buvo važiuota per pilkapio teritoriją bei pažeista velėna. Tuo galimai pažeistas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyrno (toliau - NKPAĮ) 17 straipsnio l dalies 3 punktas, t. y. moksliniam pažinimui saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovėje draudžiama [...] atlikti veiksmus, galinčius sukelti grunto deformaciją ir vibraciją sausumoje [.,.],

Atsižvelgiant j patikrinimo metu nustatytą galimą pažeidimą. Skyrius 2016-11 -03 žemės sklypo (unik. Nr. 4112-0800-0088) valdytojui surašė reikalavimą Nr. RV-116, kuriuo nurodyta 2016-11-11 atvykti į Skyrių faktinių aplinkybių nustatymui dėl galimo NKPAĮ pažeidimo.

Pažymime, kad valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba (toliau - Tarnyba), Atsižvelgiant į tai, Skyrius 2016-11 -03 raštu Nr. (l .29.-V)2V-1722 kreipėsi į Tarnybą prašydamas savo kompetencijos ribose įvertinti, ar miško kirtimo darbai žemės sklype (unik. Nr. 4112-0800-0088) vykdyti (-omi) teisėtai bei laikantis teisės aktų reikalavimų.

Papildomai informuojame, kad 2009-01-14 Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu KPD-RM-980 (toliau - Aktas) pilkapynui buvo nustatytas vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis. Pažymime, kad medžiai, esantys pilkapyno teritorijoje ar apsaugos zonoje, nėra saugomi.

Pilkapynui Aktu taip pat buvo nustatytas 624600.00 kv. m. vizualinės apsaugos pozonis. Vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies 2 puntu, vizualinės apsaugos pozonis - už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą. Paveidosaugos požiūriu, miško kirtimo darbai vizualinės apsaugos pozonyje nėra draudžiami.

Primename, kad 2016 m. pavasarį susitikimo su Jumis metu Departamento valstybės tarnautojai supažindino Jus su 2016-04-07 atlikto patikrinimo rezultatais. Patikrinimo metu miško kirtimo darbai buvo vykdyti kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos pozonyje, apie 100 m. Šiaurės kryptimi nuo kultūros paveldo objekto, šių darbų metu žemės judinimo darbai nebuvo vykdyti, pilkapyno žalojimo faktas nepasitvirtino,

Informuojame, kad Departamentas atlikęs visus būtinus administracinės procedūros veiksmus apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus informuos Jus papildomai.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Direktorė Diana Varnaitė

Povilas Mečkovskis, (8 5) 210 9845, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

VILNIAUS SKYRIUS

Labdaros ir paramos fondo "Vilniaus klodai" pirmininkui Ryšard Maceikianec 2016-11-28   Nr. (1.29-V)2V1847 Į 2016-11-10 (11.27.)2-2611

Kopija

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

2016-11-23 (11.27.)2-2722

DĖL VESELUCHOS PILKAPYNO (UNIKLAUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 16470)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (toliau -Skyrius) gavo Jūsų 2016-10-21 raštą bei 2016-11-07 raštu Nr. (1.29.)2-2543 pateikė atsakymą. Papildomai informuojame apie Skyriaus atliktus veiksmus bei administracinės procedūros metu priimtus sprendimus.

Skyrius asmeniui, miško technika pervažiavusiam pilkapį, 2016-11-15 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą su administraciniu nurodymu Nr. ATV-25 dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str. l d. 3 p. pažeidimo. Taip pat Skyrius 2016-11-17 gavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos (toliau - Tarnyba) raštą Nr. 1752 „Dėl miško kirtimo darbų Veseluchos vs., Buivydžių šen., Vilniaus r.", kuriuo informuojama apie atlikto patikrinimo rezultatus. Tarnyba pagal kompetenciją atlikusi patikrinimą pažeidimų nenustatė.

PRIDEDAMA:

Tarnybos 2016-11-17 rašto Nr. 1752 kopija, l lapas.

Vedėjas

Vitas Karčiauskas

Povilas Mečkovskis, (8 5) 210 9845, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prašymus, susijusius su kultūros paveldu ir jo apsauga siūlome teikti internetu https://www.kpepis.lt

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui

Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius

2016-11-17  Nr 1752 Į 2016- 11-03  Nr. (l .29- V)2V-1722

DEL MIŠKO KIRTIMO DARBŲ VESELUCHOS VS., Buivydžių sen.,Vilniaus r.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinis poskyrio specialistai 2016-11-09 patikrino miško sklypo (kadastrinis Nr. 4112/0800:88), esančio Veseluchos vs., Buivydžių šen., Vilniaus r. vykdytų kirtimų teisėtumą.

Tikrinimo metu nustatyta, kad kirtimas vykdytas teisėtai, leidimas miškui kirsti išduotas 2016-02-02 tuo metu buvusiam miško savininkui Antonui Korkus pagal parengtą miškotvarkos projektą, patvirtintą ir suderintą su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriumi. 2016-02-03 miško sklypą nupirko UAB „Amber forest" (direktorius Gintas Bartaška, tel. 861243743). UAB „Amber forest" pardavė medieną savo valdoje nenukirstu mišku UAB „Gabmedis" (direktorius Alvydas Čičiurka, tel. 868661438), kuri ir vykdė kirtimo darbus. Vykdant kirtimo darbus ir traukiant iškirstą medieną, vienas valksmas iš einamojo kirtimo buvo padarymas per pilkapyno teritorjią, juo buvo išvežama. mediena. Pagal kompetenciją vykdant tyrimą, pažeidimų nebuvo nustatyta.

Direktorius Paulius Zolubas

Marijonas Juškauskas 869524298, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Valstybės biudžetinė įstaiga, Pramonės pr. 11 a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490 220, faks. (8-37) 490 251, el.      paštas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.amvmt.lt, kodas 302471705

 

 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com