…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

WILNIANIE WSPÓŁCZEŚNI

V Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W dniach 28 - 30 listopada br. obradował w Londynie V Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z uroczystymi obchodami 10-lecia tej organizacji. W uroczystościach jubileuszowych oraz obradach Zjazdu wzięło udział 61 delegatów od polskich i polonijnych organizacji z 27 krajów Europy. Z uczestnikami Zjazdu spotkali się i uczestniczyli w otwarciu obrad prezydent RP Ryszard Kaczorowski z małżonką, marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą Senatu RP Tadeusz Rzemykowski, ambasador RP w Wielkiej Brytanii Stanisław Komorowski, Les Kuczyński z Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz przedstawiciele środowisk i organizacji polskich w Londynie.

 
Pamiątkowe zdjęcie delegacji z Litwy z prezydentem RP Ryszardem Kaczorowskim wraz z małżonką (czwarty i piąta z lewa) oraz Heleną Miziniak prezydent EUWP, (druga z prawa) podczas uroczystego otwarcia Zjazdu.
 
Zebrani wysłuchali i przedyskutowali sprawozdanie przewodniczącej EUWP Heleny Miziniak za miniony po IV zjeździe okres, dokonali zmian Statutu, powołali stałe robocze komisje, zaaprobowali wnioski zgłoszone przez komisje i poszczególnych delegatów, dokonali wyboru na kolejną kadencję nowych władz EUWP.

Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych nadal będzie przewodziła urodzona Wilnianka, mieszkająca w Londynie, Helena Miziniak, na jej zastępcę został wybrany Tadeusz Pilat ze Szwecji, sekretarzem generalnym został Roman Śmigielski z Danii, sekretarzami EUWP zostali Urszula Milczewska z Bułgarii, Czesław Błasik z Rosji oraz Aleksander Zając z Niemiec. W składzie władz EUWP na kolejną kadencję znalazł się również Ryszard Maciejkianiec, który został wybrany do komisji statutowej. Zresztą grupa osób, reprezentująca Polaków na Litwie była jedna z najbardziej licznych. Oprócz w.w. w jej składzie znalazła się Janina Sławińska - również zeZwiązku Polaków na Litwie oraz niezwykle gorąco i serdecznie przyjmowany zespół z Rudziszek w składzie Włodzimierza Saszenki i dwóch jego córek - Eweliny i Anety, a także towarzysząca zespołowi Anna Adamowicz.

 
Ewelina i Aneta Saszenko podczas występów przed delegatami zjazdu
 
Organizatorzy uroczystości jubileuszowych oraz Zjazdu dali również możność zebranym delegatom chociażby po części, mimo braku czasu, poznać ogromny dorobek angielskiej Polonii, budującej swoją obecność w Wielkiej Brytanii opierając się na tradycyjne wartości i instytucje, zapewniające zachowanie i godną reprezentację trudu kilku pokoleń, który bez wątpienia, poza Polską jest największy na świecie. Reprezentanci polskich i polonijnych organizacji Europy mieli więc możność poznać dorobek Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, zapoznać się z działalnością najstarszego klubu polskiego w Anglii "Ognisko Polskie", zwiedzić Londyn, poznać historię Pomnika Katyńskiego oraz nawiązać kontakty za środowiskiem w Londynie i zacieśnić wzajemne kontakty, które bez wątpienia będą sprzyjały rozwijaniu współpracy i wymianie doświadczeń między polskimi organizacjami na europejskim kontynencie.

Inf.wł. Fot. red.

Nasz Czas 35/

Nasz Czas
 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com