…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

2018 02 25 d. Vilnius

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui gerb. Linui Kukuraičiui

Lietuvos Respublikos finansų ministrui gerb. Viliui Šapokai

Žiniai: Biudžeto ir finansų komitetas pirmininkui gerb. Stasiui Jakeliūnui,  Lietuvos bankų asociacijos pirmininkui gerb. Mantui Zalatoriui, „SB lizingui“, „Topocentrui“, Vartotojų teisių gynimo centrui, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai,  Lietuvos vartotojų asociacijai, Asociacijai „Už sąžiningą bankininkystę“, Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“.

Prašymas nutraukti Lietuvos Respublikos pensininkų diskriminavimą

Prieš kelėtą dienų „Topocentras“ paskelbė, kad šitos prekybos įmonės prekėms bankai suteikia lizingą be pabrangimo, t.y. su nulinėmis palūkanomis su galimybė išdėstyti prekės kainos sumą 36 mėnesiams.

2018 vasario 22 d. kreipiausi į „Topocentą“ Žirmūnuose, Vilniuje, prašant parduoti man kompiuterį  LENOVO IdeaPad  320 – 151KBN i5- 7200U/6/256GB SSD/Win, sutinkamai su skelbimo sąlygomis pagal nurodyta kainą, t.y. už 599 Eur.

„Topocentro“ darbuotojas išrašė man čekį ir nukreipė mane pas kitą darbuotoją forminti lizingą pagal skelbiamas sąlygas. Darbuotoja, kuri formino lizingą, pateikė bankų sistemai mano duomenis, iš kurių paaiškėjo, kad nė vienas bankas nesutinka sudaryti su manimi, pensininku, lizingo sutarties skelbiamomis sąlygomis. Po papildomai atliktos paieškos man buvo pranešta, kad galiu pirkti kompiuterį tik SB lizingo sąlygomis – t.y. mokėjimas gali būti išdėstytas 24 mėnesiams, o prekė  su lizingu man kainuos 795,74 Eur., t.y 32% daugiau. Neturint išeities, sugedus senam kompiuteriui ir realizuojant visuomeniniais pagrindais integracinę piliečių programą, pasirašiau sutartį.

Bet kyla klausimas, kodėl bankai leidžia sau diskriminuoti pensininkus ir  pelnytis sunkiausiai gyvenančių piliečių grupės sąskaita? Tuo labiau, jie turi didžiulį pelną dėl to, kad būtent jiems yra pervedamos biudžetines lėšas pensijas pensininkams išmokėti. Ir kodėl nė viena besikeičianti vyriausybe nepasirūpina, kad lėšos skirtos pensijoms mokėti, būtų pervedamos tik tokiems bankams, kurie sutiks nediskriminuoti pensininkų ir neplėšikauti jų sąskaita?

Neįsivaizduojama, kad kitose Europos Sąjungos šalyse koks nors bankas išdrįstų panašai diskriminuoti atskiras piliečių grupes. Manau, kad jis netektų licencijos savo veiklai.

Savo prašymą nustoti  diskriminuoti pensininkus teikiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos finansų ministrams, prašydamas atsakyti, kada bus nutraukti bankų veiksmai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. nuostatai dėl draudimo diskriminuoti mūsų šalies piliečius, tarp jų ir mane, socialinės padėties pagrindu.

Laukiu Jūsų atsakymo.

Pagarbiai,

Lietuvos Respublikos pilietis Ryšard Maceikianec, Vilnius,

Priedas: 2 l. - kopijas kvito bei vartojimo kredito sutarties.

PS. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui gerb. Linui Kukuraičiui bei Lietuvos Respublikos finansų ministrui gerb. Viliui Šapokai

laiškas su priedais siunčiamas ir tradiciniu paštu.

Atsakymai:

Topocentras, 2018 02 26 d.

Gerb. Pogon Lt,

Laba diena, Jūsų laiškas perduotas atsakingiems asmenims.

Gražios dienos

Rūta Masaitytė

UAB "Topo grupė"

Savanorių pr. 206A, Kaunas, LT-50193

Tel. 8 800 60200, *1139

www.topocentras.lt

***

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks, (8 5) 279 1466, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044.

Ryšard Maceikianec                           2018 03 07 d. Nr. 4-1655 2018 02 27 d. gautą prašymą

El. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kopija

Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijai

El. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai EI. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Stasiui Jakeliūnui El p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lietuvos bankų asociacijai El. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vartotojų teisių gynimo centrui El p. mmereckas@gmailcom

Asociacijai „Už sąžiningą bankininkyste" El p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai" El. p. lietbociai@zebra.!t

DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau - Tarnyba) 2018-02-27 gavo Jūsų prašymą (reg. Nr. 5-1238) dėl Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančių bankų veiksmų, galimai pažeidžiančių Jūsų teises ir interesus.

Tarnybai pateiktame prašyme nurodėte, jog 2018-02-22 kreipėtės Į Vilniaus mieste, Žirmūnų mikrorajone, veikiantį prekybos centrą „Topocentras", ketindamas įsigyti kompiuteri LENOVO IdeaPad pagal minėto prekybos centro skelbiamas sąlygas, t. y. pirkti minėtą prekę išsimokėtinai (36 mėnesiams) be pabrangimo, už 599 EUR. Prašyme, be kita ko, pažymėjote, jog prekybos centro darbuotoja, kuri pildė lizingo (finansinės nuomos) dokumentus, bankų sistemai pateikė Jūsų duomenis, tačiau nei vienas bankas nesutiko su Jumis sudaryti lizingo (finansinės nuomos) sutarties skelbiamomis sąlygomis. Po papildomai atliktos paieškos Jums buvo pranešta, jog galite pirkti kompiuterį tik UAB „SB lizingas" skelbiamomis sąlygomis, t. y. tokiu atveju prekė Jums kainavo 795,74 EUR (32 proc. daugiau). Atsižvelgdamas į visą tai nurodėte, jog banko įstaigų vykdomi galimai   diskriminaciniai   veiksmai   pensininkų   atžvilgiu   pažeidžia   Lietuvos   Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatas.

Paaiškiname, kad Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau - Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnis įtvirtina Tarnybos funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje. Sis straipsnis numato, kad Tarnyba užtikrina vartotojų teisių apsaugą, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, taip pat Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gina vartotojų viešąjį interesą.

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo (toliau - Lygių galimybių įstatymas) 8 straipsnio l dalyje numatyta, jog įgyvendindamas lygias galimybes, prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas. Lygių galimybių įstatymo 14 straipsnio l dalyje įtvirtinta, kad minėto įstatymo vykdymo priežiūrą atlieka lygių galimybių kontrolierius.

Pranešame, kad Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 straipsnio l dalimi ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - Vielojo administravimo įstatymas) 14 straipsnio 8 dalimi, Jūsų prašymą dėl banko įstaigų galimai vykdomos diskriminacijos amžiaus bei socialinės padėties pagrindu perdavė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai įvertinti pagal kompetenciją apie tyrimo rezultatus ir priimtus sprendimus paprašė informuoti Jus.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (toliau - Lietuvos banko įstatymas) 8 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad „Lietuvos bankas atlieka finansų rinkos priežiūrą ", be to, to paties straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, jog Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus.

Pranešame, kad Tarnyba, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalimi, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio l dalies 2 punktu, 233 straipsnio l dalies l punktu bei Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, Jūsų prašymą dėl Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančių banko įstaigų galimai neteisėtų veiksmų perdavė Lietuvos bankui įvertinti pagal kompetenciją ir apie tyrimo rezultatus ir priimtus sprendimus paprašė informuoti Jus.

Pagarbiai

Direktoriaus pavaduotoja                                                       Neringa Baronienė

Originalas siunčiamas nebus

Lina Kožuchovskienė, tel (85) 250 38 87.. et p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

100 Altkurtai Lietuvai

***

LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBA


R. Maceikianec                                               2018-03-13 Nr. S 20187(21.12-2101)-12-1273

Švyturio g. 25-4                                            Į 2018-02-25 R. Maceikianec kreipimąsi

Vilnius                                                           2018-03-08 Nr. (8.6-74) SD-1348


Kopija:

1.  Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Siunčiama e-pristatymo sistema

2.  Lietuvos      Respublikos      socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Siunčiama e-pristatymo sistema

DĖL R. MACEIKIANEC KREIPIMOSI

2018 m. kovo 7 d. Lietuvos bankas iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos gavo persiųstą Ryšard Maceikianec skundą, kad bankai nesuteikė jam vartojimo kredito, skirto įsigyti kompiuterį. 2018 m. kovo 9 d. buvo gautas tapatus R. Maceikianec skundas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Išnagrinėjęs R. Maceikianec skunde pateiktą informaciją, Lietuvos bankas teikia šį atsakymą.

Visų pirma atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vartojimo kredito sutartis nėra viešoji sutartis, kurią paslaugą teikiantis asmuo privalo sudaryti su bet kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  6.161 straipsnis), todėl vartojimo kredito davėjas nėra įpareigotas suteikti vartojimo kreditą visiems to prašantiems asmenims.

Atsakydami taip pat informuojame, kad su vartojimo kreditais susijusią veiklą reguliuoja Vartojimo kredito įstatymas (toliau - Įstatymas), kuris numato pareigą įvertinti vartotojo kreditingumą prieš sudarant vartojimo kredito sutartį, ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62 patvirtinti Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai (toliau - Nuostatai).

Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo tikslas yra įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kredito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti. Vartojimo kredito davėjo vartojimo kreditų teikimo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos politika turi remtis prielaida, kad vartojimo kreditas grąžinamas vartojimo kredito gavėjo pajamų sukuriamais pinigų srautais (pajamomis), o ne dėl priverstinio grąžinimo (Nuostatų 15 p.). Nuostatuose, be kita ko, įtvirtinama kredito davėjo pareiga įvertinti kredito gavėjo pajamas, pajamų šaltinius, jų įvairovę, tvarumą, galimą kaitą ateityje ir pan. (Nuostatų 17.1 p.), vartojimo kredito gavėjo nurodytų arba vartojimo kredito davėjui žinomų aplinkybių įtaką vartojimo kredito gavėjo ekonominei ir finansinei padėčiai bei vartojimo kredito gavėjo galimybes tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus (Nuostatų 17.4 p.) bei kitas reikšmingas aplinkybes (Nuostatų 17.5 p.).

Taigi, Lietuvos banko nuomone, teisės aktai leidžia kredito davėjams pasirinkti ir nuspręsti, kokiu būdu ir kaip bus atsižvelgiama ir vertinama kiekviena reikšminga aplinkybė, galinti turėti įtakos kredito gavėjo ekonominei ir finansinei būklei bei galimybei tinkamai įvykdyti finansinius įsipareigojimus visą kredito sutarties laikotarpį.

Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė, pavaduojanti tarnybos direktorių  Renata Bagdonienė

 

Dalia Karmazinienė, tel. (8 5) 268 0527, ei. p. dkarmaziniene(g),lb.lt

Centrinis bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188607684

Tarnyba: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, tel. (85)čšū 0501, faks (85) 261 5665, el.p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

PRIIMAMASIS

Lietuvos bankui                                              2018 -03-0 8     Nr. (8.6-74) SD -1348

Totorių g. 4                                                  Į 2018-03-01      gautą kreipimąsi

LT-01 12 1 Vilnius

R. Maceikianec, Vilnius

DĖL R. MACEIKIANEC KREIPIMOSI PERSIUNTIMO

Ministerijoje gautas R. Maceikianec kreipimasis.

Vadovaudamiesi 2007 m. rugpjūčio 22 d, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 (nauja redakcija nuo 2017-11-23) „Dėl prašymu ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo", 30 punktu, ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų 2010 m, spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr, 1463. 8.9.17. papunkčiu, persiunčiame Jums pagal kompetenciją nagrinėti pridedamą R. Maceikianec laišką ir prašytume atsakyti pareiškėjui (atsakymo kopija prašytume atsiųsti ministerijai).

Pareiškėja informuojame, kad galiojančiais teisės aktais ministerijai nesuteikta teisė kontroliuoti Lietuvoje veikiančiu bankų veikla. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos bankas atlieka finansų rinkos priežiūra ir ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Todėl Jūsų prašymą persiunčiame pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos bankui.

PRIDEDAMA. 3 lapai (pirmajam adresatui).

Pagarbiai                                                                       .

Patarėjas laikinai vykdantis vedėjo funkcijas        Stasys Valickas


Elena Terezienė, tel. (8-5) 2668182. ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. l 1, LT-03610 Vilnius, te!, (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.socmin.lt.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Ryšard Maceikianec            2018-03-26 Nr.(7.63-02)-5K-1803729)-6K-1801794 Į 2018-02-25 nr.

El .p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kopija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija

Lietuvos bankui

DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

Finansq ministerija išnagrinėjo Jūsų 2018 m. vasario 25 d. dėl vartojimo kredito prekių įsigijimui finansuoti suteikimo.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija nėra įgaliota spęgsti klausimq, susijusių su finansinių paslaugų teikejų ir vartotojų sudarytų sutarčių vykdymu, todėl negalime spręsti dėl Jūsų  paklausime aprašomos situacijos. Tačiau atkreipiame dėmesį i tai, kad pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 8 dalį vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų veiklos priežiūros funkcijas vykdo Lietuvos bankas. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnio I dalimi, Lietuvos bankas nagrineja tarp finansinių paslaugų vartotojų ir finansinių paslaugų teikejų kylandius ginčus.

Mūsų  žiniomis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba persiuntė nagrinėti Jūsų prašymą vartojimo kredito rinkos priežiuros institucijai - Lietuvos bankui. Tikimes, kad Lietuvos bankas išsamiai išnagrinės siituaciją, su kuria susidūrėte, ir pagal kompetenciją pateiks atsakymus į Jūsų keliamus klausimus.

Viceministre Loreta Maskalioviene

J. Daukševič, tel. (85) 205 3514, el. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biudžetinė įstaiga, Lukiškių  g. 2, LT-01512 Vilnius, te!, (8 5) 239 000, faks. (8 5) 279 1481, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.finmin.lt  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 2886 01650

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com