…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Dziś na Uniwersytecie Wileńskim  odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vilniaus kirilikos spauda Europos kontekste: įžvalgos ir tyrinėjimai“ (Wileńskie druki cyrylicą w kontekście europejskim: opinie i badania). Zgromadziła ona wybitnych znawców tematu z kraju, a także z Białorusi, Bułgarii, Czech, Polski, Rosji i Ukrainy.

Organizatorzy konferencji poprzez dobór referentów stworzyli wyjątkową możliwość do wymiany informacji o prowadzonych badaniach i zasobach cyrylicy w różnych krajach i poszczególnych placówkach naukowo – badawczych, wydanych od XV wieku, wśród których wydania wileńskie zajmują szczególnie zaszczytne miejsce. Był to też ekskurs po średniowiecznych wydawnictwach niemal całej Europy, w których ukazały się druki cyrylicą.

Pozycja wileńskich druków cyrylicą w zbiorach poszczególnych krajów wynika z historycznego dorobku  wydawców Wilna, a w szczególności w drugiej połowie XVI wieku, kiedy to stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego była jednym z największych ośrodków wydawniczych w Europie.

Wysoka ocena wydana przez uczestników konferencji jej organizatorom nie była jedynie  grzecznościowym gestem – wynikała ona przede wszystkim z dorobku współczesnych naukowców i pracowników Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Dowodem temu byłą promocja świeżo wydanego Katalogu „Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija: 1525–1839“(Kolekcja wydań cyrylicy w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1525–1839) po zakończeniu konferencji w Sali P. Smuglevičiusa z udziałem p.o. rektora Jūrasa Banysa oraz ambasadora Rosji Alexandra Udaltsova.

Tu też została otwarta niezwykle interesująca i obszerna wystawa starodruków cyrylicą, wśród których kilka niezwykle rzadkich można będzie obejrzeć  po raz pierwszy. Wystawa potrwa do 30 maja.

W załączeniu zamieszczamy  kilka fragmentów wystąpień uczestników konferencji, udokumentowanych na wideo filmach.

Na zdjęciach: otwarcie konferencji, przemawia dyrektor Biblioteki Irena Krivienė; prezentacja Katalogu i otwarcie wystawy w Sali P. Smuglevičiusa.

Filmy:

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com