…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Prašymas inicijuoti atsisakymą nuo privilegijų
Vilnius, 2013-12-04
Gerb. Teismo Pirmininke, pastaruoju metu visuomenėje vis plačiau diskutuojama apie tai, kad mūsų valstybėje veikia ir plečiasi antikonstitucinė socialinės apsaugos sistema, kuri pensinio amžiaus piliečius yra padalijusi į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, nustatytų LR Konstitucijoje, papildomai mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį. Nežiūrint, kad reiškinys akivaizdžiai prieštarauja LR Konstitucijos preambulei bei 29 ir 52 straipsniams - jo mastas yra milžiniškas, o antikonstitucines pensijas ar rentas per visuomenei nežinomus centrus ir įstaigas gauna jau apie 110 tūkst. asmenų!

Tuo pačiu metu socialinės apsaugos sistema kaimyninėse ES šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje, skirtingai negu pas mus, veikia pagal tų šalių Konstitucijas ir visi piliečiai gauna vieną senatvės pensiją per vieną įstaigą, atitinkančią mūsų „Sodrą“.

Valstybė – tai piliečių šeima. Įsivaizduokite, Gerb. Teismo Pirmininke, kad motina dalį savo vaikų maitina sočiai prie vieno stalo, o kitą dalį – prie kito stalo laiko pusbadžiu. Ar tokia šeima gali būti stipri ir ar tų pažemintų vaikų palikuonys neieškos kitų namų?

Kiekvienas mąstantis pilietis, nepriklausomai nuo to, kokiai grupei jį priskyrė valdantieji, supranta, kad tokia LR Konstitucijai prieštaraujanti sistema griauna valstybingumo pamatus, plečia teisinį nihilizmą, didina piliečių atskirtį, labai skatina emigraciją. Be to, būtent neteisingu ir neteisėtu biudžetinių lėšų paskirstymu grindžiamas vengimo mokėti mokesčius moralinis aspektas.

Gerb. Teismo Pirmininke, inicijuokite Teisėjų valstybinių pensijų 2002 m. liepos 2 d. įstatymu nr. IX -1011 atitikties LR Konstitucijos 29 ir 52 straipsniams svarstymą. Tai būtų labai svarbus moralinis žingsnis, kuris paskatintų ir kitus privilegijuotuosius atsisakyti nuo neteisėtų privilegijų. Tai leistų teisėtai ir teisingai pagerinti padėtį tremtiniams ir politiniams kaliniams, daugiavaikėms motinoms, kultūros darbuotojams,. Sutaupytos lėšos padėtų išsaugoti dalį Lietuvos mokyklų ir kultūros įstaigų.

Pasitaikius progai, kai bendrausite su prezidente D. Grybauskaite, prašome, patarkite jai netoleruoti antikonstitucinės privilegijų sistemos išsaugojimo bei plėtojimo, nes Prezidentė, deja, iki šiol nėra pasisakiusi prieš privilegijas. Mums, piliečiams, kaip žinote, prezidentė yra nepasiekiama, o į laiškus prezidentūra dažniausiai neatsako.

Laukdami Jūsų apsisprendimo, linkime Jums geros valios  ir prasmingų darbų Lietuvos labui.

Pilietinės savisaugos brolijos KAMANĖ                                     Fondo „Vilniaus klodai“ pirmininkas
patikėtinis Jonas Ivoška, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Vilnius           Ryšard Maceikianec,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Vilnius

Atsakymas

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

Biudžetinė įstaiga. Gynėjų g. 6. LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 261 0560. faks. (8 5) 261 6813, EI. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602032

Pilietinės savisaugos brolijos „Kamanė" patikėtiniui               2013-12-13    Nr.(1.15)-5T-7u
J. Ivoškai
Ankštoji g. 3-3, Vilnius

Fondo „Vilniaus klodai" pirmininkui
R. Maceikianec
Švyturio g. 25-4, 10212 Vilnius

DEL 2013-12-04 RASTO

Su Jūsų raštu susipažinau. Deja, tegalėčiau jį vertinti tik kaip informacijos apie Jūsų iniciatyvą, kuri gali būti įgyvendinama tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau -Konstitucija) ir atitinkamų įstatymų (pvz., Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo) nustatyta tvarka.

Atkreipčiau dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, kaip Teismo vadovui, nesuteikta vienasmeniška teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl bet kurio įstatymo atitikties Konstitucijai; tokią kolegialią teisę pirmininkas karu su kitais atitinkamos kasacinio teismo kolegijos nariais (kasacinis teismas) turėtų tik tada, jeigu konkrečią bylą nagrinėjančiai kolegijai (kasaciniam teismui), kiltų abejonių dėl taikytino įstatymo konstitucingumo (pvz., CPK 3 str.). Kol kas tokios situacijos nėra. Kartu priminčiau Konstitucijos 106 straipsnio l dalį, pagal kurią teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio l dalyje nurodytų aktų turi Vyriausybė, 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai.

Be to, Aukščiausiojo Teismo pirmininkui nesuteikta ir įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, priešingai nei piliečių iniciatyvinei grupei ar kitiems šios teisės konstituciniams subjektams (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 str.).

Teismo pirmininkas                          Gintaras Kryževičius

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com