…Do Mackiewicza nikt nie chciał się przyznać i dlatego, że taki literacko zacofany, i dlatego, że okropny reakcjonista, ale czytali, aż im się uszy trzęsły. Pośród znanych mi polskich literatów nikt tak nie pisał. Szlachcic szaraczkowy, jak go nazwałem, z tych upartych, wzgardliwych, zaciekłych milczków, pisał na złość. Na złość całemu światu, który czarne nazywa białym i nie ma nikogo, kto by założył veto. I właśnie w tej pasji jest sekret jego stylu. Czesław Miłosz. Kultura,  1989

Dziś w Sejmie RL pod powyższym tytułem z inicjatywy i udziałem wykładowców Uniwersytetu im. Michała Romera  Komitet Praw Człowieka przeprowadził konferencję, poświęconą przestrzeganiu praw mniejszości narodowych na Litwie w świetle prawa międzynarodowego.
Odwiercający konferencję przewodniczący Komitetu Arminas Lydeka podkreślił, iż w naszym kraju historycznie zaistniał model społeczeństwa tolerancyjnego, w którym jest możliwe  nieskrępowane korzystanie z należnych praw dla wszystkich obywateli niezależnie od narodowości oraz realizowanie ich specyficznych potrzeb w dziedzinie oświaty i kultury.

Co więcej – na  Litwie działa kilkaset przedszkoli i szkół, które są utrzymywane  budżetu państwie a gdzie nauczanie  odbywa się w języku mniejszości narodowych. Szczególnie licznie się prezentują placówki oświatowe, w których językiem nauczania jest język rosyjski lub polski. W języku polskim można też  zdobyć wykształcenie wyższe. A. Lydeka podkreślił wspólnotę losów wszystkich obywateli oraz, co szczególnie jest ważne, iż wszyscy obywatele, niezależnie od narodowości, zgodnie z Konstytucją LR, należą do Narodu Litewskiego.

O różnych aspektach praw mniejszości narodowych, o ilościowym stanie wspólnot narodowych, placówek oświaty i kultury referaty wygłosili dyrektor Instytutu Pokoju, członkini Komitetu Doradczego UE dr Sia Akermak Spiliopoulou, dr Edita Žiobienė, Inspektor Ochrony Praw Dziecka, Charlotte Altenhoener – Dion, przedstawicielka sekretariatu Komitetu Doradczego UE, prof. dr Saulius Katuoka (prowadzący konferencję), kierownik katedry Prawa  Międzynarodowego i Unii Europejskiej Uniwersytetu im. M. Romera oraz szereg innych wykładowców tej uczelni jak też przedstawiciele społeczeństw mniejszościowych V. Karakorskis, A. Blaškevič, S. Vidtmann.

Mówiąc o prawach mniejszości narodowych  prelegenci podkreślali ich związek z prawami człowieka i obywatela oraz potrzebę integracji wspólnot mniejszościowych w interesie państwa i ich samych. Szczególnie interesująco w tym temacie wypadło wystąpienie E. Žiobienė, która podkreśliła wagę oświaty poczynając od przedszkola w dziele przygotowywania młodzieży do życia we własnym kraju, stawiając pod wątpliwość wydolność aktualnego systemu oświaty, kiedy to w zależności od języka nauczania szkoły działają w izolacji, co nie będzie sprzyjało integracji  oraz przyszłej współpracy dorosłych obywateli.

V. Karakorskis, członek Rady Wspólnot Narodowych, dokonał interesującej analizy stanu audycji telewizyjnych, adresowanych wspólnotom narodowym, zwracając uwagę na wyraźnie antypaństwowy charakter audycji „Album Wileński” w języku polskim, której dziennikarze pracują również w Telewizji Polskiej.

 Dwuznaczne wystąpienie dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II A. Blaškeviča, twierdzącego, że nie pozwoli nauczycielom na udział w zajęciach, przygotowujących do nauczania historii i geografii w języku litewskim, budzi niesmak i żal, że dzieci stały się zakładnikami obłędnej polityki Akcji Wyborczej, co prowadzi do pełnej marginalizacji szkół z polskim językiem nauczania i ich stopniowej samolikwidacji, o czym świadczą dane statystyczne.

Uczestnicy konferencji poruszyli też cały szereg innych aspektów praw człowieka i obywatela, a najczęściej wymienianymi wspólnotami narodowymi były polska i cygańska.

Na zdjęciu: dr Edita Žiobienė, Inspektor Ochrony Praw Dziecka, udziela wywiadu.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com