…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

W minionym tygodniu strony  portalu Głos z Litwy – Pogoń.lt (www.pogon.lt) wertował już 250. tysięczny Czytelnik. Ponieważ od uruchomienia portalu minęło niewiele ponad rok – możemy mówić o pewnym sukcesie. Tym bardziej, że w minionym okresie nie stosowaliśmy żadnych chwytów reklamowych, mających na celu promocję naszego pisma internetowego.

 Oprócz dążenia do celu podstawowego, który polega na promocji Litwy i obronie jej dobrego imienia, dowiedliśmy, że każdy z nas, nawet w najbardziej skromnych i trudnych warunkach, może i powinien po obywatelsku w zasięgu swoich możliwości zmieniać otaczający go świat na lepsze. Nie ograniczając się do pokątnych narzekań i utyskiwań, które do niczego nie prowadzą.

 Dziękujemy darczyńcom oraz wszystkim tym, których życzliwe zrozumienie i poparcie nadaje sens naszemu wysiłkowi.

Jak i dotychczas – jesteśmy otwarci na dyskusje, propozycje i życzliwą współpracę, chętnie zamieścimy przemyślenia i obserwacje, służące realizacji celów naszej działalności.

Jesteśmy głęboko przekonani, powtarzając w ślad za Józefem Mackiewiczem, że „…społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki". (Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956 ).

Stąd też wynika nasza negatywna ocena poczynań, skierowanych na izolowanie litewskich Polaków, na przeciwstawianie ich współobywatelom Litwinom, a działania skierowane na ograniczanie swobody słowa, zrzeszania się oraz dostępu do informacji uważamy za wrogie i przestępcze. 

 Dlatego od początku i zawsze będziemy nieustępliwi wobec ludzi złej woli, licząc na poparcie nieobojętnych, myślących, nie ulegających fałszywym prorokom i psychozie tłumu z nadzieją, że nasz Głos z Litwy usłyszą kolejne tysiące Czytelników.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com