…Najcharakterystyczniejszą cechą systemu komunistycznego jest natomiast totalna niewola ludzkiego ducha, zniewolenie ludzkiej myśli, ludzkiego intelektu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962


2020m. birželio 22 d., Vilnius. Prašymas suteikti informaciją dėl nevykdymo prisiimtų įsipareigojimų savai Tautai (teikiamas šeštąjį kartą) 
Pilieti prezidente, nesulaukęs prezidento pareigybei priderančios informacijos ir atsakymo į Jums 2020-06-04 jau penktąjį kartą pasiųstą mano prašymą, esu priverstas kreiptis į Jus šeštąjį kartą. Kaip eilinis pilietis vis dar nematau kito būdo paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Galiu tik apgailestauti, kad gavus Jus aptarnaujančios įstaigos – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojų eilinius laiškelius, kad neva su mano prašymu yra susipažinta, kad prezidentas dar neapsisprendė dėl įstatyminės iniciatyvos, kad laiškas persiųstas Vyriausybei, iš kurios turėčiau laukti atsakymo (neatsiuntė), kad šiuo klausimu dar nėra pasisakęs Konstitucinis Teismas (į kurį niekas nesikreipė) – gavau Prezidento kanceliarijos kanclerės Algės Budrytės laišką, kad sekantieji mano prašymai nebus nagrinėjami, nes, suprask, keliami klausimai jau yra pilnai išnagrinėti. Tačiau nė viename “atsakyme” nebuvo net užsiminta (nekalbant apie prideramą informaciją) apie tai, kodėl Jūs, pilieti prezidente, nutarėt nevykdyti savo priesaika prisiimtų įsipareigojimų Tautai ir ignoruoti Konstituciją, draudžiančią taikyti Tautos sąskaita privilegijas (Konstitucijos 29 str.) atskiroms, kažkieno parinktoms, grupėms asmenų. Be to, vietoj informacijos suteikimo, Jūsų pagalbininkė Algė Budrytė siūlo kreiptis į teismą dėl norimos informacijos gavimo, kas, mano nuomone, žemina prezidento instituciją ir rodo jos darbuotojų gilų subiurokratėjimą. Tiesos ieškoti pas teisėjus, kuriuos skiria ir atleidžia prezidentas, o jie patys yra antikonstitucinių privilegijų gavėjai – kitaip kaip pasityčiojimu to nepavadinsi. Tiesiog jaučiasi Jūsų pirmtakės kanceliarijos stilius. Labai gaila, kad Jūs palikote žymią dalį D. Grybauskaitės suformuotos kanceliarijos darbuotojų, nors skelbėt, kad realizuosite savo nepriklausomą programą, orientuotą gerovės valstybei kurti.
Vadovaujantis gerąja pasauline praktika, Jūsų priedermė kuo plačiau bendrauti su Tauta, su piliečiais, su žurnalistais, rodant veiklumo ir atvirumo pavyzdį. Ypač tai svarbu dabar, pandemijos metu. Žmonės turėtų jausti, jog Jūs esate kartu su jais ir norit spręsti visas susikaupusias per eilę metų Lietuvos problemas. Kruopščiai paruošto, tariamai atsitiktinio, susitiki,mo su vaiku, kuriam yra įdomus Jūsų ūgis, tikrai nepakanka.
Pilieti prezidente, mums visiems verta įsisąmoninti, kad Jūs turite savo pareigas ir suteiktus tam įgaliojimus. Mes, piliečiai bei žurnalistai, taip pat turime pareigas ir konstitucinius įgaliojimus – kritiškai vertinti visų be išimties valstybės vadovų ir pareigūnų veiksmus bei darbus. Mes taip pat turime teisę gauti apie tai informaciją, o ne beprasmį raštelį apie tai, kad kažkas Prezidento kanceliarijoje su keliama problema susipažino. Ar normalu, kad pagal kažkieno biurokratišką užgaidą mes turėtume nustoti realizuoti savo teises ir vykdyti profesines (žurnalisto) pareigas?
Primintina, kad Prezidento kanceliarijos darbuotojų bandymas riboti piliečių teisę į teisingą informaciją yra antikonstitucinis.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. bei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 str. prašau, pilieti prezidente, suteikti man informaciją – kokios aplinkybės Jus privertė nesilaikyti duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu bei nepaisyti LR Konstitucijos nuostatos, draudžiančios taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant antrąsias antikonstitucines pensijas, Tautos uždirbtų biudžeto lėšų sąskaita? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant piliečių emigraciją ir Tautos nykimą?
Savo laiku Latvijos žurnalistas du metus laukė kol D. Grybauskaitė jį priims ir atsakys į iš anksto pateiktus klausimus. Šia proga visas pasaulis sužinojo kuo laikomi žurnalistai Lietuvoje ir kaimyninėje Latvijoje, kuo skiriasi Lietuvos ir Latvijos televizija.Tikiu, kad man, Lietuvos piliečiui ir Žurnalistų sąjungos nariui prašoma gauti informacija arba galimybė paklausti Jūsų asmeniškai, bus suteikta, nelaukiant ištisus metus.

Lietuvos Respublikos pilietis, Žurnalistų sąjungos narys Ryšard Maceikianec

PS. Kiti šio klausimo laiškai -

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA
Ryšard Maceikianec 2020-07-01 Nr. (lD-2944)-2D-34003
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Į 2020-06-22 kartotinį prašymą

DĖL JŪSŲ KARTOTINIO PRAŠYMO
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai adresuotas Jūsų 2020 m. birželio 22 d. kreipimasis yra gautas.
Norime pastebėti, kad j Jūsų prašymą Jums buvo atsakyta Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (lD-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d, raštu Nr.(lD-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi".
Dar kartą norime pažymėti, kad Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 25A-276, 34 punktas nustato, kad kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami. Kartotiniais laikomi prašymai, kuriuose nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu nepriklausomai nuo to, ar prašymas pateikiamas tokiu pačiu būdu, kaip ankstesni prašymai tuo pačiu klausimu, ar kitu būdu. Atsižvelgiant į tai, Jūsų kreipimasis nebus nagrinėjamas.
Sis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kanclerė Algė Budrytė
Originalas nebus siunčiamas
Tikime laisve
Ž. Švilpaitė, tel, 8 706 64 047, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biudžetinį įstaiga
S, Daukanto a. 3,01122 Vilnius
Tel. 8 706 64 Į 54
Faks. 8 706 64 145
Svetaines adresas: http://www.prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188609016


LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJAI
PAREIŠKĖJAS:
Ryšard Maceikianec, el. paštas:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
ATSAKOVAS:
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija,
kodas 188609016,
buveinė: Daukanto a. 3, LT – 01122 Vilnius
SKUNDAS
dėl Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos įstatyminių funkcijų nevykdymo
2020 m. liepos mėn. 10 d.
Vadovaudamasis LR Konstitucijos 25 str. 2-ąja dalimi, Visuomenės informavimo įstatymo 6 str. ir LR Prezidento įstatymo 4 str. nuostata, apibrėžiančia LR Prezidento priesaikos tekstą, pagal kurį LR Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko yra prisiekęs Tautai būti ištikimas Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas, kreipiausi į LR Prezidentą prašydamas suteikti mane, kaip pilietį ir Žurnalistų sąjungos narį, dominančią informaciją. Kadangi pagal Visuomenės informavimo įstatymo 6 str. 3 dalį gali būti neteikiama tik privati informacija, mano prašymas nėra apie privatų G.Nausėdos gyvenimą, todėl visiškai atitinka tiek konstitucinę, tiek ir įstatyminę reglamentaciją dėl žmogaus teisės ieškoti, gauti ir skleisti informaciją.
Vertindamas tą aplinkybę, jog LR Prezidentas prisiekė Tautai dėl ištikimybės Konstitucijai ir būti visiems lygiai teisingas, prašiau Jo Ekscelencijos suteikti informaciją, kokios aplinkybės Jį verčia nesilaikyti duotos priesaikos, toleruojant Jo vadovaujamoje valstybėje (Konstitucijos 77 str. 1 dalis) Konstitucijos 29 ir 52 straipsnių pažeidimus, kai teikiamos privilegijos daliai asmenų, skiriant LR Konstitucijoje nenumatytas (52 str.) papildomas pensijas ne iš Sodros , o iš valstybės biudžeto. Kadangi tos ( mokamos iš valstybės biužeto) pensijos savo esme atitinka darbo užmokestį, neatliekant jokių pareiginių funkcijų, pažeidžiamas viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo principas. Tuo LR Prezidentas akivaizdžiai nesilaiko priesaikos žadžių „sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.“
Nors dėl informacijos gavimo buvo kreiptasi į LR Prezidentą jau 6-ąjį kartą (pirmojo ir šeštojo raštų kopijos pridedamos), Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, kaip valstybės įstaiga, įstatymu įpareigota padėti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas, nepateikia Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai siunčiamo laiško, o kanclerės ar kito kanceliarijos darbuotojo parašu siunčia bereikšmius dėl prašomos informacijos raštus (paskutiniojo rašto kopija pridedama), kaip tariamus atsakymus į prašomą suteikti informaciją.
Prašau Lietuvos Administracinių ginčų komisijos įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją perduoti LR Prezidentui Jam adresuotą mano 2020 m. birželio 22 d. laišką, kadangi šio laiško turinys reikalauja asmeninės Prezidento pozicijos dėl suteiktinos informacijos.
Pareiškėjas Ryšard Maceikianec

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com