Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Jubileusz 55.lecia chóru „Gabija” Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 26 maja 2019

Wczoraj uroczystym koncertem w teatrze Vaidil akademicki chór Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina pod batutą Rasy Viskantaitė zaznaczył swoje 55 urodziny.

Był to swoisty wzruszający zjazd kilku pokoleń chórzystów „Gabii” i ich rodzin, którzy przyczynili się ku temu, aby nie bacząc na różne zmiany  na uczelni – pieśń mogła ujść cało.

Na zdjęciu: chór w czasie świątecznego koncertu przyjmuje pozdrowienia od przyjaciół.

Film video: jubileuszowy koncert „Gabii” (ukaże się po opracowaniu).