…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Odczytywanie Motiejusa Valančiusa Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 13 maja 2017

Wczoraj w miasteczku Dieveniškės w rejonie solecznickim po raz szósty odbyło się czytanie, oparte na dorobku i idei odrodzenia narodu  biskupa Motiejusa Valančiusa (1801 - 1875), pisarza, historyka, etnografa i teologa.

Bezpośredni udział w czytaniu wzięli udział uczniowie ze szkół w rejonie solecznickim i święciańskim, natomiast uczniowie z Kupiškės, Visaginas, Šiauliai, Plungė oraz rejonu kowieńskiego nadesłali swoje materiały filmowane, które również zostały przez komisję ocenione i stosownie nagrodzone.

Wśród honorowych gości spotkania znalazł się inicjator czytań i autor rzeźby biskupa Motiejusa Valančiusa rzeźbiarz Gediminas Radzevičius, honorowa prezes Stowarzyszenia Żmudzinów w Wilnie Dalia Dirgëlienë, aktor Giedrius Arbačiauskas i inni.

Uczestnicy spotkania złożyli kwiaty przy rzeźbie Motiejusa Valančiusa oraz przy pomniku żołnierzowi ochrony pogranicza Gintarasowi Žagunisowi.

Kolejne spotkanie w Dieveniškės – za rok w tradycyjnie gościnnych ścianach Dziewieniskiej Szkole Technologii i Przedsiębiorczości.

Na zdjęciu: migawki ze spotkania w Dieveniškės.

Film video: fragmenty spotkania