Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Odczytywanie Motiejusa Valančiusa Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 13 maja 2017

Wczoraj w miasteczku Dieveniškės w rejonie solecznickim po raz szósty odbyło się czytanie, oparte na dorobku i idei odrodzenia narodu  biskupa Motiejusa Valančiusa (1801 - 1875), pisarza, historyka, etnografa i teologa.

Bezpośredni udział w czytaniu wzięli udział uczniowie ze szkół w rejonie solecznickim i święciańskim, natomiast uczniowie z Kupiškės, Visaginas, Šiauliai, Plungė oraz rejonu kowieńskiego nadesłali swoje materiały filmowane, które również zostały przez komisję ocenione i stosownie nagrodzone.

Wśród honorowych gości spotkania znalazł się inicjator czytań i autor rzeźby biskupa Motiejusa Valančiusa rzeźbiarz Gediminas Radzevičius, honorowa prezes Stowarzyszenia Żmudzinów w Wilnie Dalia Dirgëlienë, aktor Giedrius Arbačiauskas i inni.

Uczestnicy spotkania złożyli kwiaty przy rzeźbie Motiejusa Valančiusa oraz przy pomniku żołnierzowi ochrony pogranicza Gintarasowi Žagunisowi.

Kolejne spotkanie w Dieveniškės – za rok w tradycyjnie gościnnych ścianach Dziewieniskiej Szkole Technologii i Przedsiębiorczości.

Na zdjęciu: migawki ze spotkania w Dieveniškės.

Film video: fragmenty spotkania