…Zaszedł bowiem podczas ostatniej wojny ciekawy paradoks historyczny na terenie Wschodniej Europy. Od Petsamo po Morze Czarne, wszystko co było demokratyczne z pochodzenia, a więc narody chłopskie jak Białorusini, Ukraińcy oraz te państwa, które zdobyły sobie niezależność niejako „rękami czarnymi od pługa”, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, uznały za wroga nr 1 - Związek Sowiecki. W jednolitym łańcuchu; jedynie „szlachecka” Polska i „kapitalistyczne” Czechy za wroga nr 1 uznały Trzecią Rzeszę, a z Sowietami zawarły przymierze. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

O srebrnym wieku kultury rosyjskiej Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Wtorek, 18 kwietnia 2017

Dziś w Wilnie na Uniwersytecie Wileńskim rozpoczęła obrady Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sidabro amžius. Dvidešimt pirmojo amžiaus žvilgsnis” (Srebrny wiek. Spojrzenie z XXI wieku). Biorą w niej udział rusycyści krajowych wyższych uczelni, a także z Brazylii, Francji, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Uczestnicy konferencji, poświęconej tzw. srebrnemu wiekowi w rosyjskiej literaturze, omówią obszerną listę  tematów, dotyczących różnych aspektów twórczości wybitnych postaci tego okresu w Rosji i poza jej granicami.

Konferencja potrwa do 20 kwietnia włącznie, a jej kolejne posiedzenia odbędą się w Muzeum Adama Mickiewicza, Muzeum Aleksandra Puszkina  i innych instytucjach wileńskich.

***

Srebrny wiek  w historii kultury rosyjskiej przypada na przełom XIX i XX wieku. Umowną datą otwierającą srebrny wiek jest wydanie pierwszego numeru pisma „Mir iskusstwa” (1898), zaś datą końcową wprowadzenie w Związku Sowieckim socrealizmu jako obowiązującej doktryny artystycznej. W literaturze rosyjskiej srebrnego wieku szczególnie widoczne były impresjonizm i symbolizm. W tym okresie doszło do odrodzenia poezji i krytyki literackiej. Za najważniejszych poetów „srebrnego wieku” tworzących w nurcie symbolistycznym uważa się Aleksandra Błoka, Innokientija Annienskiego, Andrieja Biełego, Walerija Briusowa i Konstantina Balmonta.

Na zdjęciu: inauguracja konferencji, przemawia prof. Rene Guerra z Francji.

Film video: fragmenty otwarcia konferencji.