…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Zjazd Stowarzyszenia Historii i Kultury Reformacji Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 23 kwietnia 2016

Dziś w Wileńskim Domu Nauczyciela obradował IX zjazd Stowarzyszenia Historii i Kultury Reformacji Litwy (Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija), który podsumował wyniki działalności za minione trzy lata, nakreślił plany na przyszłość oraz wybrał władze Stowarzyszenia.

Referat sprawozdawczy o dorobku Stowarzyszenia wygłosił jej przewodniczący Donatas Balčiauskas, który będzie przewodził organizacji również  przez kolejne trzy lata.

W pozdrowieniach, nadesłanych na adres zjazdu, w tym przez honorowego prezesa Stowarzyszenia prof. Sigitasa Kregždė, oraz w wystąpieniach uczestników forum, wyrażono zaniepokojenie stanem państwa, zachęcając uczestników zjazdu i członków organizacji do aktywnej społecznej działalności na rzecz pozytywnych zmian.

***
Reformacja, jako ruch religijno-polityczno-społeczny został zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej. Jego zaistnienie i działalność na Litwie nastąpiły w pierwszej połowie XVI wieku za sprawą Radziwiłłów z Birż i Dubinek.

Na zdjęciu: przemawia prezes Stowarzyszenia Donatas Balčiauskas.

Film video: fragment otwarcia zjazdu.