…Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Józef Mackiewicz

Zjazd Stowarzyszenia Historii i Kultury Reformacji Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 23 kwietnia 2016

Dziś w Wileńskim Domu Nauczyciela obradował IX zjazd Stowarzyszenia Historii i Kultury Reformacji Litwy (Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija), który podsumował wyniki działalności za minione trzy lata, nakreślił plany na przyszłość oraz wybrał władze Stowarzyszenia.

Referat sprawozdawczy o dorobku Stowarzyszenia wygłosił jej przewodniczący Donatas Balčiauskas, który będzie przewodził organizacji również  przez kolejne trzy lata.

W pozdrowieniach, nadesłanych na adres zjazdu, w tym przez honorowego prezesa Stowarzyszenia prof. Sigitasa Kregždė, oraz w wystąpieniach uczestników forum, wyrażono zaniepokojenie stanem państwa, zachęcając uczestników zjazdu i członków organizacji do aktywnej społecznej działalności na rzecz pozytywnych zmian.

***
Reformacja, jako ruch religijno-polityczno-społeczny został zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej. Jego zaistnienie i działalność na Litwie nastąpiły w pierwszej połowie XVI wieku za sprawą Radziwiłłów z Birż i Dubinek.

Na zdjęciu: przemawia prezes Stowarzyszenia Donatas Balčiauskas.

Film video: fragment otwarcia zjazdu.