…Symbolem ciemnoty politycznej, głupoty mas, symbolem krótkowzroczności, jakiegoś specyficznego chamstwa, ciasnoty nieprawdopodobnej, obłędu nieomal - niech służy fakt następujący: oto nad Wilnem, nad lotniskiem Porubanku, błyszczy czerwona gwiazda bazy sowieckiej. Straszliwy cień czerwonego terroru pada na życie, mienie i sumienie chrześcijańskiej ludności. Tymczasem ludność ta nie ma nic lepszego do roboty, jak tłuc się wzajemnie po własnych świątyniach, tłuc do krwi podczas modłów, spierając się o to - czy w kościołach katolickich śpiewane być mają pieśni w języku polskim, czy litewskim!!! Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Dziś w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła dyskusja okrągłego stołu, poświęcona odpowiedzialności wykonawców sowieckiego ludobójstwa na Litwie za swoje czyny w kontekście decyzji sądów w konkretnych sprawach, budzących wątpliwość co do ich zasadności  w odczuciu społecznej sprawiedliwości.

Dyskusja odbyła się z inicjatywy społecznej rady przy sejmowej Komisji  do spraw uczestników oporu reżymom okupacyjnym i osób poszkodowanych.

Wymiana opinii w powyższym temacie ma być kontynuowana na konferencji w roku przyszłym.

Uczestnicy okrągłego stołu uchwalili rezolucję, zaznaczając błędy i wypaczenia, związane z realizacją odpowiedzialności wykonawców sowieckiego genocidu na Narodzie Litewskim. W rezolucji po raz pierwszy ukazała się wzmianka o potrzebie przerwania wypłacania wykonawcom sowieckiej polityki ludobójstwa państwowych emerytur, będących dodatkową do starczej emerytury antykonstytucyjną pieniężną dopłatą.

***
Niestety organizatorom i uczestnikom dyskusji oraz autorom rezolucji wyraźnie zabrakło konsekwencji w ocenie sytuacji społecznej i  odpowiedzialności poszczególnych kierowników państwa i instytucji za aktualne zaniedbania i faktyczne wyhamowanie procesu rozliczeń wbrew społecznym oczekiwaniom.

Odnotowując  zaniechanie procesu de sowietyzacji oraz objęcie ważnych stanowisk w państwie  przez osoby, wywodzące się z komsomolskich i komunistycznych „elit”, autorzy rezolucji i uczestnicy dyskusji  niezwykle krytycznie i napastliwie oceniali tych obywateli, którzy zadają pytania, dotyczące życiorysu aktualnej prezent D. Grybauskaitė, będącej w latach sowieckiej okupacji zawodowym ideologiem komunizmu.  Krytycznie oceniając sądy i sędzi  oraz uchwały Sądu Konstytucyjnego, uczestnicy pominęli milczeniem kto ich wyznacza na stanowiska, przyznaje i wręcza im ordery oraz popiera wypłacanie antykonstytucyjnych tzw. emerytur państwowych.

Wyrywkowe i wybiórcze oceny, uzależnione od partyjnych zapatrywań i przyjaźni,  nie wróżą, naszym zdaniem, ani moralnego sukcesu, ani możliwości  ostatecznego rozliczenia wykonawców ludobójstwa za ich czyny.

Na zdjęciu: prezydium okrągłego stołu – dyskusji.

Filmy: fragmenty dyskusjiPoczątek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com