Wczoraj wileński zespół folklorystyczny „Dijūta”, występujący pod kierunkiem Rūty Žarskienė, interesującym koncertem zaznaczył 40. lecie  swojej działalności.

Na treść programu jubileuszowego koncertu złożyły się historyczne pieśni zesłańców powstania styczniowego, litewskich emigrantów na początku XX w. oraz tych, którzy porzucili Litwę przed sowieckim „wyzwoleniem“.

Na zdjęciu: zespół „Dijūta” na scenie Wileńskiego Domu Nauczyciela.

Film video: fragmenty jubileuszowego koncertu (ukaże się po opracowaniu)