Dziś w Sejmie RL odbył V zjazd  Stowarzyszenia Forum Litwa – Łotwa, które od siedmiu lat prowadzi działalność ukierunkowaną na rozwój współpracy między dwoma sąsiednimi krajami, będącymi jedynymi na świecie przedstawicielami języka i kultury Bałtów.

Spotkanie polityków, działaczy kultury, oświaty, środków masowego przekazu i środowisk młodzieżowych zostało zapoczątkowane wczoraj otwarciem na Uniwersytecie Wileńskim wystawy dziedzictwa dokumetacyjnego „Program UNESCO "Pamięć Świata" na Łotwie” oraz koncertem grupy współczesnego folkloru „Spanxti”.

Uczestnicy dzisiejszego zjazdu na spotkaniu plenarnym i w czterech grupach dyskusyjnych zajmowali się perspektywą współpracy między  Litwą i Łotwą ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej, współpracy w przestrzeni informacyjnej i w oświacie oraz partnerskiej współpracy organizacji młodzieżowych.

Kolejny zjazd Stowarzyszenia odbędzie się za rok na Łotwie.

Na zdjęciach: prezydium zjazdu; przedstawicielki środowisk młodzieżowych Litwy i Łotwy.