Od 11 listopada trwa w Wilnie X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Pokrovskije Kołokoła”, w którym bierze udział ponad 50 zespołów z dwunastu krajów.

Festiwal nawiązuje do tradycji ludowej oraz  święta prawosławnego i obrzędów ku czci Matki Bożej w okresie późnej jesieni po zakończeniu wszystkich prac polowych.

Występom zespołów towarzyszą dyskusje, prezentacja wydawnictw i wyrobów ludowych.

W Festiwalu uczestniczy również grupa folklorystyczna “Saucējas” z Łotwy.

Na zdjęciu: na scenie Uniwersytetu Wileńskiego grupa folklorystyczna “Saucējas” z Łotwy.

Filmy video: śpiewa grupa folklorystyczna “Saucējas” z Łotwy.